Stránky 1.B třídy

  Aktuálně:

   

  Milí rodiče, na této stránce Vám budu pravidelně připravovat úkoly, které by měli prvňáčci splnit. Věřím, že se nám společně podaří pokračovat v započaté cestě i takto na dálku. Jako motivaci před každou prací můžete zařadit rozcvičky pro prsty K TRPASLÍKU NA VEČEŘI  nebo ŤUKÁ,ŤUKÁ DEŠTÍK, které děti dobře znají. Dbejte na správné sezení při práci a často dětem připomínejte držení psacích potřeb.

   

   

   

   

   

  Domácí úkoly na období od středy 11.3. do pondělí 16.3. :

   

  Matematika -  str. 4,5 - děti si mohou procvičování jednotlivých úloh rozdělit na kratší úseky

   

  Slabikář - str. 55,56,57 - čtení slabikových domečků, sloupečků slov, vyhledávání probíraného písmenka v textu,

                                       důsledně dbáme na správnou výslovnost a porozumění čtenému

   

  Prvouka - str. 46,47 - věnujeme se pozorování jarní přírody, všímáme si změn počasí, rozlišujeme vhodné oblečení

                               - na volný list papíru mohou děti  nakreslit jednu z jarních rostlin

   

  Posílám Vám všem pozdravení, moc na Vás myslím. V případě potřeby se na mě s důvěrou obraťte.

                                                                                                                                         

   

                            

                            

                                              

   

                               

   

  Milí rodiče, milí žáci, posílám Vám pozdravení a úkoly na týden od pondělí 20.4. do pátku 24.4.:

   

  Slabikář - str. 73 - opakujeme čtení slabikového domečku i sloupečku slov
                             - vybereme vhodná slova a doplníme písmeno H nebo CH do rámečků
                             - přečteme si článek na stránce, vybarvíme obrázek a dokreslíme les

                  str. 74 - dopíšeme na řádek jméno své maminky a nakreslíme ji do rámečku

                             - vybereme si jednu z básniček a naučíme se ji zpaměti

                  str. 75 - přečteme si několikrát sloupeček a vyluštíme tajenku

   

  Psaní - píšeme velké a malé písmenko Ch, ch a D, d / pracovní listy Vám zašlu /.

   

  Matematika - str. 20, 21, 22 - věnujeme se vztahům „o několik více “ a „o několik méně “,
                                             vycházíme ze zkušeností dětí, zpočátku jen odhadujeme a tam,
                                             kde to je na první pohled zřejmé, můžeme určit „o kolik“.

   

  Prvouka - str. 58, 59 - vyjmenujeme si dny v týdnu, ukážeme si jak vypadá kalendář,
                                  domalujeme ručičky k hodinám podle činností během dne,
                                  pozorujeme jarní přírodu a všímáme si kvetoucích rostlin.

   

  Moc se opatrujte. Myslím na Vás.

   

   

   

   

   

  Milí rodiče, milí žáci, zde jsou úkoly od úterý 24.3. do pátku 27.3. :

   

  Slabikář - zaměříme se na opakování všech slabikových domečků, které jsou u jednotlivých probraných písmen

                 Dále budeme pokračovat str. 64,65 :

                - vzpomeneme si, která zvířata známe / např. žirafa, užovka, žralok, želva /

                - vyhledáme Ž,ž v úvodní básničce i v textu a barevně zakroužkujeme

                - jazykolam : Žabák žbluňky, žáby kuňky.

                - hádanka : Nohy dlouhé jako chůdy, vysokánský krk, vidí domů oknem půdy, přes zelený smrk. / žirafa /

                - vyhledáváme jednotlivá slova na stránce / např. ježek, bodliny /

   

  Psaní - diktujeme dětem na samostatný list jednotlivá písmena, slabiky: 

               m,l,s,p,ma,me,lo,la,se,su,pa,pu,pe,ze,zu,za,zá,zi

   

  Matematika - str. 10,11,12,13 - odpovědi slovních úloh mohou děti říci ústně 

                                                - zelené příklady využijeme dle potřeby k procvičení nebo zcela vynecháme 

                                                - pro názornost si připravíme dostupné předměty, pastelky, víčka, knoflíky a jiné

   

  Prvouka - str. 52,53 - vyprávíme si o jarních hrách a sportech, domalujeme korálky podle vzoru

                              -  pojmenujeme rostliny na obrázcích a jednu nakreslíme do zeleného rámečku                                                                                            -  spojíme zvířecí rodinky podle obrázků

   Zopakujeme si básničku, kterou známe : Když prší, kvetou paraplíčka. Když prší voda do ticha, poslouchej déšť a zavři víčka.                                                                                      Když prší, kvetou paraplíčka a každé někam pospíchá.

   

  Posílám Vám všem velké pozdravení a přání zdraví. Moc na Vás myslím.

                                                                            

   

                                  

   

            

   

                 

   

  Milí rodiče, milí žáci, zde jsou úkoly od pondělí 6.4. do pátku 10.4. :

   

  Slabikář - str. 66 - podle textu dokreslíme mašle na pomlázky, doplníme do vět správná slova a vyluštíme tajenku

                             - opakujeme čtení slabikových domečků a sloupečků slov

  Psaní - velké psací K + procvičování malého písmene k / do pracovního listu, který Vám zašlu /

  Matematika - str. 17 - odpovědi slovních úloh mohou děti říci pouze ústně

                                -  opakujeme sčítání a odčítání do 10 

  Prvouka - str. 51 - škrtneme obrázky, které do vět nepatří, doplníme tajenku a vybarvíme vajíčko 

   

  Přeji Vám i dětem hodně zdraví. Moc na Vás myslím.

   

   

   

   

  Milí rodiče, milí žáci, posílám Vám pozdravení a zde jsou úkoly od pondělí 11.5. do pátku 15.5. :

   

  Slabikář - str. 84 - vyhledáme písmenka na stránce a zakroužkujeme je, přečteme si barevný sloupeček

                  str. 85 - přiřazujeme správná slova, spojujeme barevně, vyhledáváme písmenka ď,ť,ň na stránce i ve sloupečku

                  str. 86 - tvoříme věty se slovy z barevného sloupečku, vybarvíme si úvodní obrázek, vyhledáváme slabiky dě,tě,ně na stránce    

  Matematika - str. 29,30 - odpovědi slovních úloh mohou děti říci ústně, se zelenými příklady na obou stranách prozatím nepracujeme

  Psaní - písmenko Q,q a X,x  / pracovní listy Vám zašlu /

  Prvouka - str. 64 - doplníme tajenky pod obrázky, nakreslíme sebe v oděvu do divadla 

                  str. 65 - vyprávíme si o oblíbených sportech, doplníme správná slova

  Informace pro rodiče : Od pondělí 25.5. začne výuka žáků prvního stupně ve škole. Veškeré informace obdržíte elektronicky.

   

  Přeji Vám všem hodně zdraví. Moc se opatrujte. Těším se na Vás.

   

   

   

                        

                          

   

   

   

  Milí rodiče, milí žáci, posílám Vám pozdravení a zde jsou úkoly od pondělí 24.4. do čtvrtka 30.4.:

   

  Slabikář - str. 76 - přečteme si slova pod obrázky i barevný sloupeček

                             - vyhledáme v textu slova, která se rýmují - ( např. trká, mrká )

                             - vybereme správná slova do vět, spojíme obrázky se slovy

                   str. 77 - doplníme rámečky a řádky

                   str. 78 - vyhledáme malé a velké písmeno na stránce a zakroužkujeme oblíbenou pastelkou

                   str. 79 - přečteme si slabikový domeček a barevný sloupeček

  Psaní - píšeme velké a malé písmenko F,f a velké L  / pracovní listy Vám zašlu /

  Matematika - str. 23, 24 - odpovědi slovních úloh mohou děti říci pouze ústně, příklady v zelených rámečcích vynecháme

                                         - seznamujeme se s jednotkou litr, příklad č. 6 je dobrovolný

  Prvouka - str. 60 - vyznačíme čas na ručičkových hodinách

                             - prohlédneme si obrázky různých typů hodin a zjistíme, které máme doma

                   str. 61 - doplníme správný čas na hodinách i rámečky

                             - spojíme obrázky s názvy ročních období

                             - pozorujeme změny v jarní přírodě, všímáme si kvetoucích stromů a rostlin

   

  Přeji Vám všem hodně zdraví a sluníčka. Moc na Vás myslím.

                            

                  

   

   

  Milí rodiče, milí žáci, posílám Vám pozdravení a zde jsou úkoly od úterý 14.4. do pátku 17.4. :

   

  Slabikář - str. 71 - vyprávíme si pohádku podle obrázků, přečteme si jak dělají jednotlivá zvířátka a určíme správnou odpověď

                             - doplníme v textu chybějící háčky i čárky a dokreslíme řešení hádanky do rámečku

                  str. 72 - vyhledáme písmena Ch,ch v úvodní básničce i v textu a barevně je zakroužkujeme

                             - pojmenujeme si obrázky ( brýle ) , zakroužkujeme si je tužkou

                  str. 73 - z této stránky čteme zatím pouze domeček a sloupeček, pomáháme si obloučky pod slabikami

  Psaní - píšeme velké písmenko E  / pracovní list Vám zašlu /

  Matematika - str. 18 - seznamujeme se s jednotkou metr, cvičení 2. a 3. vynecháme

                      str. 19 - odpovědi slovních úloh mohou děti říci pouze ústně

  Prvouka - str. 56 prozatím vynecháme, str. 57 - do rámečku nakreslíme jak slavíme narozeniny a vedle obrázku doplníme datum narození,

                 rámečky rodiny jsou dobrovolné

   

  Přeji Vám všem hodně zdraví. Moc na Vás myslím.

   

   

   

   

  Milí rodiče, milí žáci, zde jsou úkoly od pondělí 30.3. do pátku 3.4. :

   

  Slabikář - str. 66 prozatím vynecháme, dále str. 67, 68, 69, 70

                 - podle textu dokreslíme barevné kuličky, k rébusům přiřadíme správnou květinu, vyprávíme si o hrách venku, vyhledáváme nové písmenko v textu, přečteme si slabikový domeček a sloupeček, můžeme si dopomoci obloučky pod slovy, dbáme na správnou výslovnost a porozumění čtenému, tajenku se sovičkou na str. 70 je možné zapsat také tiskacím písmem

  Psaní : ž, Ž, ř, Ř - na samostatný volný list, písmena můžeme psát perem, pro zpestření i barevnými pastelkami

  Matematika - str. 14 - sčítání pod sebou vysvětlujeme pouze jako zajímavost - jak lze také zapsat příklady na sčítání - pokud počtář pozná výsledek hned, nenutíme ho, aby sčítal nejprve jednotky a pak zapsal desítku, ale zapíše rovnou součet - správně jednotky pod jednotky, desítky pod desítky 

                     - str. 15,16 - řešení příkladů si můžeme ukázat i na číselné ose, tvoříme společně ústně nové slovní úlohy, které vycházejí ze situací běžného života, využijeme názoru - počítadla, kostiček, drobných předmětů

  Prvouka - str. 54 - vyprávíme si o tom, které roční období máme nejraději, pozorujeme proměny jarního počasí, čenobílé obrázky spojíme s obrázky ročních období, určíme počet ročních období a zapíšeme do malého rámečku dole na stránce

                - str. 55 - měsíce se naučíme vyjmenovat zpaměti, do rámečků k jednotlivým měsícům pak podle své fantazie dokreslujeme své vlastní obrázky, které se pojí s uvedenými měsíci.

   

  Přeji Vám i dětem hodně zdraví. Moc na Vás myslím.

   

   

   

             

   

   

  Milí rodiče, milí žáci, posílám Vám pozdravení a zde jsou úkoly od pondělí 4.5. do čtvrtka 7.5. :

   

  Slabikář - str. 80  - přečteme si hádanky a zkusíme říci podobné, do rámečku nakreslíme neskutečné zvířátko

                  str. 81 - s touto stranou prozatím nepracujeme

                  str. 82 - vyhledáme malé a velké písmenko na stránce a barevně zakroužkujeme

                             - dopíšeme větu do rámečku a tvoříme podobné otázky k textu

                  str. 83 - přečteme si slabikový domeček a sloupeček

                             - pojmenujeme si všechna zvířata na fotografiích

  Matematika - str. 25 - odpovědi slovních úloh mohou děti říci ústně

                                    / cvičení 3. a 5. vynecháme /

                        str. 26, 27 - nakreslíme správný počet červených a modrých obdélníčků

                                        - řešíme slovní úlohy a doplníme příklady do rámečků

                                        - odpovědi slovních úloh mohou děti říci ústně

                       str. 28  -  seznamujeme se s jednotkou 1 kg

                                    / cvičení 3. a 4. vynecháme /

  Psaní - píšeme písmenko G,g a velké Y -  / pracovní listy Vám zašlu /

  Prvouka - str. 62, 63 - nakreslíme do rámečku svůj domov

                                 -  vybarvíme vlajku naší země podle vzoru i listy lípy

                                 -  doplníme tajenku, vybarvíme obrázky v rámečcích

                                 -  namalujeme mamince k svátku květinu

   Informace pro rodiče :                               

                 Pedagogická rada dne 4. května 2020 rozhodla, že nejpozději 18. května 2020 bude zveřejněna na webu školy směrnice, ve které budou uvedeny zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020. Zároveň se na pedagogické radě dohodlo, že předměty výchovného charakteru budou také hodnoceny. 

   

  Přeji Vám všem hodně zdraví. Moc na Vás myslím.        

                              

                            

                              

                  

                   

                  

   

   

   

   

  Milí rodiče, milí žáci, posílám Vám pozdravení a zde jsou úkoly od pondělí 18.5. do pátku 22.5. :

   

  Slabikář - str. 87 - přečteme si barevný sloupeček, dopíšeme do vět správná slova, namalujeme do rámečku ovoce

                 str. 88 - vyhledáme a zakroužkujeme slabiky di, dy, ti, ty, ni, ny v barevném sloupečku

                 str. 89 - přečteme si sloupeček, vysvětlíme si význam jednotlivých slov na stránce

  Matematika - str. 31, 32 - odpovědi slovních úloh mohou děti říci ústně

                                      - se zelenými příklady zatím nepracujeme 

                                      - vybarvíme geometrické tvary podle vzoru

  Psaní - písmenko W,w  / pracovní list Vám zašlu /

  Prvouka - str. 66 - do rámečku dokreslíme vždy jednu věc, kterou bychom si rádi koupili

                 str. 67 - do okének doplníme názvy jednotlivých zaměstnání

                 str. 68 - doplníme správná slova do vět podle jednotlivých obrázků

   

  Informace pro rodiče : Vaše děti si převezmeme v pondělí 25.5. od 7.45 do 8.00 hodin na školním dvoře. Děti budou mít připravený originál                                     dotazníku a čestné prohlášení s Vaším  podpisem. Tyto dokumenty nám děti předají a pak si je odvedeme do tříd.

  Přeji Vám hodně zdraví. Myslím na Vás.

                                        

                 

   

  Milí rodiče, posílám Vám i dětem pozdravení, jsem v duchu stále s Vámi a zde jsou úkoly na období od úterý 17.3. do pondělí 23.3. :

   

  Před samotným začátkem plnění úkolů se zkuste dětí zeptat na krátkou básničku V LESE JE KRÁSNĚ. Po té společně projděte pravidla při školní práci, která známe. Pár minut věnujte také rozhovoru s dětmi, mají v sobě spoustu otázek. Mnozí se rozpovídají sami, ale někteří bez položené otázky své nitro neotvírají. Určitě máte po ruce nějaký menší předmět - můžete si ho navzájem podávat - při otázce a Vaší odpovědi.

   

  Slabikář - str.58, 59, 60, 62, 63 - vyjmenujeme slova, která začínají na písmenko B,b, hledáme předměty okolo nás /batoh, bota.../, společně si názvy můžeme vytleskat, v říkání slov se střídáme, dále pokračujeme básničkou na str. 58 nahoře, zakroužkujeme tužkou obrázky, které na písmenko začínají, pokračujeme vyhledáváním B,b v textu na stránce, můžeme zakroužkovat také barevně. Písmenku B,b věnujeme více pozornosti pro jeho tvarovou podobnost s D,d a P,p. Právě b a d si děti často pletou a zafixování správného tvaru trvá déle. / Na stránku 61 se společně vrátíme později, prozatím s ní nepracujeme. /

   

  Matematika - str. 6, 7, 8, 9 - dbáme na správné psaní tvarů číslic, využíváme počítání s názorem - kostičky ze stavebnice, drobné předměty. Dále si můžeme společně vytvořit jednoduchou číselnou osu / vzor najdete na str. 4 ve cvičení 3, číslice můžeme doplnit barevně /. Zařadíme také chvilku s básničkami o číslicích 1,2,3... vybereme právě tu, kterou děti nejlépe znají. Formou hry porovnáváme množství drobných předmětů, přidáváme, odebíráme. Odpovědi slovních úloh mohou děti říci i ústně.

   

  Prvouka - str. 48, 49 - vyjmenujeme si jarní měsíce, projdeme si důležité změny v jarní přírodě, zopakujeme si názvy některých jarních rostlin, dále pak postupujeme podle zelených rámečků dole na jednotlivých stránkách.

   

  Přeji Vám i dětem hodně zdraví, myslím na Vás. Moc se opatrujte. Společně zvládneme velké věci.


 

Dnes je čtvrtek 16. července 2020. Svátek má Luboš, zítra má svátek Martina.