Aktuálně
 • INFORMACE PRO RODIČE - březen 2024

  4. - 8. března - JARNÍ PRÁZDNINY

  12. března - MŠE SVATÁ - začátek v 8.30, do kostela odcházíme společně ze třídy.

  13. března - plavecký výcvik

   

  INFORMACE PRO RODIČE - únor 2024

  2. února - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  5. února - MŠE SVATÁ - začátek v 8.30, do kostela odcházíme společně ze třídy.

  7. února - půjdeme na plavání / v případě deštivého počasí si s sebou vezmeme pláštěnku /.

  13. února - MASOPUSTNÍ REJ MASEK - " V LESE " / v tento den děti přijdou v maskách /.

  14. února - půjdeme na plavání, POPELEČNÍ STŘEDA + školní kolo recitační soutěže.

  21. února - plavecký výcvik

  28. února - plavecký výcvik

  Platby za kroužky na druhé pololetí a školní družinku je třeba uhradit

  nejpozději do konce února na účet školy. Děkujeme.

   

  INFORMACE PRO RODIČE - leden 2024

  3. ledna - plavecký výcvik

  4. ledna - KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE od 16.00 do 18.00 

  5. ledna - MŠE SVATÁ A TŘÍKRÁLOVÉ ŽEHNÁNÍ ŠKOLY

  10. ledna - plavecký výcvik

  17. ledna - plavecký výcvik

  19. ledna - ŠKOLNÍ PLES

  24. ledna - plavecký výcvik

  26. ledna - uzavření klasifikace za 1. pololetí

  27. ledna - SVÁTEK SV. ANDĚLY MERICI

  31. ledna - plavecký výcvik, ČJ, předání výpisu z vysvědčení / přineseme si plavání, čítanku, domácí úkol, pouzdro, svačinku, čip, desky na výpis z vysvědčení /.

   

  INFORMACE PRO RODIČE - prosinec 2023

  1. prosince - MŠE SVATÁ, začátek v  8.15 - svěcení adventních věnců.

  6. prosince - půjdeme opět na plavecký výcvik.

  Mikulášská sbírka - probíhá do 8. prosince - více informací najdete na webu školy.

  7. prosince - navštívíme MORAVSKÉ DIVADLO - představení Tarzan.

  / Vybíráme 120 Kč - u tř. uč. /

  Domácí úkol na 8. prosince - přinést si svou oblíbenou knížku + báseň Mráz - zpaměti.

  12. prosince - v tento den se nebude konat KROUŽEK ANGLIČTINY.

  13. prosince - půjdeme na plavání.

  14. prosince - VORŠILSKÝ JARMARK od 16.00 na školním dvoře. Těšíme se na Vás.

  Objednané porce voršilského guláše je třeba zaplatit do 11. prosice.

  15. prosince - duchovní obnova / dopoledne - změna z 8.12. /

  20. prosince - plavecký výcvik + vánoční nakupování v krámečku. 

  22. prosince - vánoční besídky ve třídách.

  23. prosince - 2. ledna - vánoční prázdniny.

  Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků.

   

  INFORMACE PRO RODIČE - listopad 2023

  1. listopadu - jdeme na plavání. V případě deštivého počasí si s sebou vezmeme pláštěnku.

  2. listopadu - MŠE SVATÁ - začátek v 8.15, do kostela odcházíme společně v 8 hodin.

  8. listopadu - jdeme na plavání.

  Na vystoupení Zlatý zvonek budou děti potřebovat oblečení v přírodních barvách - nejlépe zelená - hnědá / tričko, košile, roláček atd. s dlouhým rukávem /.

  15. listopadu - půjdeme opět na plavání. V případě deštivého počasí si s sebou vezmeme pláštěnku.

  16. listopadu - přineseme si do třídy oblečení na Zlatý zvonek.

  17. listopadu - Státní svátek 

  22. listopadu - Zlatý zvonek pro spolužáky / dopolední vystoupení /. V tento den na plavání nepůjdeme.

  23. listopadu - Zlatý zvonek  / 1. stupeň / - začátek v 16.00 v tělocvičně školy. Těšíme se na Vás. Sraz dětí z obou tříd na vystoupení bude v 15.40 ve třídě 2. A. 

  29. listopadu - půjdeme na plavání.

  30. listopadu - čtvrtletní třídní schůzky / společné / - začátek v 16 hodin ve třídě 2.B

   

  INFORMACE PRO RODIČE - říjen 2023

  4. října - / MŠE SVATÁ / - druhé třídy půjdou na plavání. 

  6. října - BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ / 2. hodinu /.

  11. října - jdeme na plavání. V případě deštivého počasí si vezmeme s sebou pláštěnku. Domácí úkol na tento den - učíme se slova písně v učebnici Hudební výchovy / najdeme ji na straně 49 /.

  18. října - jdeme na plavání. / Domácí úkol na tento den - dovybarvíme si roztříhané kartičky do matematiky - vždy mističku a výsledek stejnou barvou /.

  19. října - preventivní program  K sobě blíž - vybíráme 50 Kč / u tř. uč. /.

  21. října - SVÁTEK SVATÉ VORŠILY

  25. října - jdeme na plavání.

  26. - 27. října - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

   

  INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY - září 2023

  4. září  - ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU od 8.00. Vyučování v tento den končí v 8.45.

  Odhlášení oběda je možné do pátku 1. září.

  5. září - MŠE SVATÁ V KOSTELE SVATÉ KATEŘINY a slavnostní přivítání prvňáčků. Začátek v 8.15. Děti odcházejí do kostela společně ze třídy.  Po mši svaté bude následovat svačinka a třídnické hodiny. Děti si donesou pouzdro, podepsané návratky - GDPR, souhlas se školním řádem, lístek s aktualizací údajů a přihlášky do kroužků a školní družiny / zde je důležité vyplnit zadní stranu / ve fólii. Pomůcky a sešitky si děti budou přinášet dle možností do konce týdne a společně je uložíme ve třídě. Vyučování v tento den končí v 11.40.

  6. září - zahájení výuky podle rozvrhu. Plavecký výcvik bude zahájen až od středy 13. 9. Informace obdržíte v tomto týdnu společně s informacemi o platbách za pracovní sešity. V tento den si děti donesou pouzdro, čítanku a učebnici českého jazyka.

  7. září - výuka podle rozvrhu, děti si přinesou čítanku, učebnici a pracovní sešit českého jazyka, pracovní sešit matematiky, učebnici a pracovní sešit prvouky + návratku na plavání.

  11. září - zahájení práce v kroužcích.

  12. září - zahájení práce v kroužku Angličtiny ( 2.B - 6.vyučovací hodinu ). Stále je možnost se přihlásit do kroužku  Keramika pro 2.třídu, která se otevře při dostatečném počtu zájemců každé úterý od 13.30 do 14.30.

  13. září - poprvé půjdeme na plavání, aktovku si dáme do šatny. S malým batůžkem na plavecký výcik ( plavky, plavecká čepice, ručník, pitíčko, svačinka, v případě deště pláštěnka ) se sejdeme v 7.50 v prostoru u jídelny. Odcházíme společně v 8.00 pěšky na bazén. Výcvik probíhá od 8.45 do 9.30. Pak se děti nasvačí ve vestibulu a půjdeme pěšky zpět do školy. 

  20.září - jdeme opět na plavání. V případě deštivého počasí si vezmeme s sebou pláštěnku.

  21. září - Úvodní třídní schůzky / společné /. Začátek v 16.00 ve třídě 2.B.

  24. září - POUŤ ZŠ SV. VORŠILY NA SVATÝ KOPEČEK - Mše svatá začíná v 15.00 a odpoledne pokračuje v ambitech / soutěže, občerstvení /. Bližší informace k celé Pouti naleznete na webu školy. Těšíme se na Vás.

  26. září - půjdeme na plavání.

  28. září - STÁTNÍ SVÁTEK

   

   

    Vážení rodiče,

  počínaje novým školním rokem 2023/24 přechází naše škola na elektronický způsob vedení evidence. Změny se dotknou těchto skutečností:

  • žáci 2. až 9. třídy přechází nově na elektronický způsob komunikace:
   • klasifikace – průběžná i pololetní klasifikace je dostupná v on-line systému Bakaláři (tak jako v minulých letech)
   • žákovská knížka - komunikační modul Komens:
    • omlouvání absence – nově pomocí uvedeného modulu, rodič omlouvá dítě s uvedením data a hodiny, v případě žádosti o uvolnění dítěte v průběhu výuky uvádí do textu omluvenky "Během nepřítomnosti svého dítěte ve škole za něj přebírám plnou odpovědnost.“ I nadále je možné použít ručně podepsané papírové omluvenky (se stejným textem)
    • sdělení rodičům – učitelé do modulu zapisují informace (obecné info, změny ve výuce apod.), rodič potvrdí přečtení zprávy
    • práce a chování žáků – učitelé využijí modul k zápisu hodnocení práce a chování, rodiče potvrzují přečtení informace
    • rozvrh hodin – rozvrh hodin včetně aktuálních změn
    • sdělení učitelům – rodiče mohou prostřednictvím modulu komunikovat s učiteli a vedením školy
   • platby – systém eviduje a zobrazuje pravidelné i jednorázové platby, systém postupně připravujeme
  • žáci první třídy dostanou žákovské deníčky, komunikace směrem k rodičům probíhá prostřednictvím žákovského deníčku stejným způsobem jako doposud (tedy beze změny).

  Podstatné skutečnosti jsou i nadále sdělovány také prostřednictvím školních webových stránek, komunikace je možná taktéž pomocí e-mailu nebo telefonicky.

   

  Systém Bakaláři

  Nově mají zřízen přístup do systému jednak zákonní zástupci dítěte, jednak jejich dítě.

  Zákonní zástupci mohou své přístupové údaje nastavit pomocí tlačítka „Zapomenuté heslo“, po vyplnění e-mailu (vedeného v agendě školy) se odešle odkaz, přes který následně heslo rodič nastaví, v přijatém e-mailu je taktéž uvedeno přihlašovací jméno.

  Žáci – obdrží své údaje od třídních učitelů, rodiče si údaje mohou taktéž vyžádat.

  Při problémech s přihlášením prosím kontaktujte třídní učitele. Pro jednodušší přístup lze účty více dětí vzájemně propojit.

  Systém funguje jako webová aplikace na https://bakalari.zcsol.cz/bakaweb nebo jako mobilní aplikace (Google Play, App Store).

  Příklad zadání omluvenky v mobilní aplikaci pomocí komunikačního modulu Komens najdete zde.

   

   

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci