Zítřejší oběd:
vývar se svatebními nudlemi, svíčková na smetaně, knedlík vícezrnný, džus

Aktuálně
 • Ve čtvrtek 7.1. 2021 se budou konat třídní konzultace. Vzhledem k aktuální hygienické situaci budou tyto konzultace on-line. Více informací najdete na webových stránkách školy.

   

  Milí rodiče a žáci, v pondělí 4.ledna 2021 pokračujeme v prezenční formě výuky. Školní družina a výdej obědů bude fungovat v běžném režimu za dodržování platných hygienických pravidel.

   

  Milí rodiče a žáci, přeji Vám všem krásné Vánoce, hodně zdraví, lásky a radosti.

   

  21. - 22.prosince 2020 jsou pro žáky volné dny. V tyto dny se neposkytuje školní stravování, obědy jsou všem odhlášeny. V tyto dny neprobíhá distanční výuka.

  Informace o malé besídce ve třídě mají děti zapsané v malém zeleném deníčku.

   

  Milí rodiče a žáci, od pondělí 7.prosince se na Vás těším ve škole. Ve středu půjdeme opět na vycházku, budeme potřebovat teplé oblečení.

  Zde jsou úkoly na pátek 4.prosince:

  Český jazyk - otevřeme si čítanku a na stránce 63 si nahlas přečteme Ohryzanou básničku od Jiřího Žáčka.

  Prvouka - v pracovním sešitku prvouky na straně 20 domalujeme pastelkami obrázek o zimě a ve cvičení 2. vyluštíme zimní křížovku s tajenkou.

  Přeji Vám všem hezký den, myslím na Vás.

   

  Zde jsou úkoly na čtvrtek 3.prosince:

  Český jazyk - otevřeme si pracovní sešit českého jazyka a na straně 31 ve cvičení 2. zakroužkujeme tužkou všechny slabiky, které do slov nepatří.    Na řádek pak zapíšeme větu - Slabiky se spojují do slov. Ve cvičení 3. zaznamenáme své oblíbené místo, které doma máme. Vybarvíme si všechny obrázky pro radost.

  Prvouka - v pracovním sešitku prvouky na straně 19 ve cvičení 3. zakroužkujeme správné odpovědi a vyluštíme tajenku.

  Český jazyk - otevřeme si písanku a na straně 17 doplníme slova k obrázkům / oko, kolo, bota, banány, noha, korále /.

  Připravíme si čítanku, oblíbenou knížku a pracovní sešit prvouky na zítra.

   

  Zde jsou úkoly na středu 2.prosince:

  Český jazyk - otevřeme si pracovní sešit českého jazyka a na straně 31 ve cvičení 4. doplníme správná slova na řádky / babička, dědeček, strýc, prababička, bratranec /.

  Prvouka - v pracovním sešitku prvouky na straně 19 napíšeme do cvičení 2. na řádek jména všech členů rodiny.

  Český jazyk - otevřeme si písanku a na stránce 17 napíšeme prvních šest řádků.

  Připravíme si čítanku, pracovní sešit českého jazyka a prvouky na zítra.

   

  Zde jsou úkoly na úterý 1.prosince:

  Český jazyk - v čítance na straně 61 si znovu a nahlas přečteme básničku Dejte mi pastelku od Jana Vodňanského.

  Prvouka - otevřeme si pracovní sešit prvouky a na straně 19 ve cvičení 1. rozluštíme názvy pokojových rostlin a napíšeme je na řádek pod listy - kaktus, palma, muškát, fíkus, asparagus, hyacint.  Všechny lístky vybarvíme zelenou pastelkou.

  Připravíme si čítanku, pracovní sešit prvouky a oblíbenou knížku na zítra.

   

  Zde jsou úkoly na pondělí 30.listopadu:

  Český jazyk - otevřeme si pracovní sešit na straně 31 a ve cvičení 1. zakroužkujeme tužkou každé celé slovo / Doma, koroptvičky, zajíček... /.

  Prvouka - zamyslíme se nad tím, co pro nás znamená DOMOV / do sešitku nic nezapisujeme /

  Český jazyk - v čítance na straně 59 si nahlas přečteme Případ s havlovickým vodníkem od Karla Čapka.

   

  Milí rodiče, s ohledem na bezpečí Vašich dětí bylo na týden od 30.listopadu do 4.prosince 2020 vyhlášeno celoškolní ředitelské volno. V tomto týdnu bude zajištěna distanční výuka podle našeho již dříve nastaveného rozvrhu. Naše on-line setkání se uskuteční pravidelně od 8.00 do 8.45 každý všední den / pondělí až pátek /. Věnujte prosím pozornost stránkám školy a třídy. Informace budu postupně doplňovat. Obědy přihlášené na pondělí 30.listopadu je možné odebrat pouze ve školní jídelně ZŠ Heyrovského.

  Přeji Vám i dětem, ať vstoupíte do doby adventní s nadějí a láskou.

   

  Milí rodiče a děti, děkuji Vám za trpělivou a obětavou práci během distanční výuky. Moc se na Vás těšíme ve středu 18.11. v 8.00 hodin. Družinka bude fungovat od 6,30 hodin do 16,00 hodin v prostoru naší třídy. Odpolední paní vychovatelkou bude paní učitelka Marie Klučková. Třídní konzultace pro třídy, které ve středu nastupují prezenčně do školy se nekonají. V případě potřeby je možné se domluvit individuálně. Obědy budou přihlášeny hromadně. V případě, že oběd chtít nebudete, je třeba si jej samostatně odhlásit.

   

  Zde jsou úkoly na pondělí 16.listopadu:

  Český jazyk - v čítance na straně 49 si přečteme básničku Milosrdná země - Afrika.

  Přeji Vám všem hezký den. Myslím na Vás.

   

  Zadané úkoly na pátek 13.listopadu:

  Český jazyk - v písance dokončíme osmou stránku / ř, ře, břeh / a napíšeme krátkou odpověď k otázkám dole na této stránce. V čítance si na straně 48 znovu a nahlas přečteme příběh od Zuzany Novákové - Co umí kotě.

  Matematika - otevřeme si pracovní sešit matematiky na straně 21 a ve cvičení 4. si přečteme zadání slovní úlohy. Znázorníme desítky a jednotky. Na modrý řádek pak zapíšeme příklad. Odpověď na otázku si nejprve nahlas řekneme a pak ji zapíšeme. Na stromě je ___ hrušek.

  Připravíme si pracovní sešit prvouky, matematiky, českého jazyka a čítanku na pondělí. Zkontrolujeme zálivku pokojových rostlin, které máme doma.

   

  Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády a MŠMT se od 18. listopadu otvírají 1. a 2. ročníky 1. stupně naší školy.

  Výuka dle platných nařízení bude probíhat následujícím způsobem :

  * hudební a tělesná výchova nebude vyučována. V tomto čase bude věnována zvýšená pozornost českému jazyku a matematice, případně prvouce

  * jedna vyučovací hodina týdně bude věnována pobytu tříd venku ( je třeba, aby děti pro tento účel měly vhodné, a hlavně teplé oblečení )

  * na oběd budou třídy odcházet společně s třídním učitelem za zvýšených hygienických opatření

  * po celou dobu výuky budou žáci používat roušky. V lavicích budou při vyučování sedět samostatně.

  S ohledem na malý počet žáků ve třídách a prostorné třídy si budou moci děti v hodině při ústním projevu ( čtení ) v lavici roušky odložit.

  Obědy budou dětem automaticky přihlášeny. V případě, že pro své dítě chtít obědy nebudete, musíte si je již sami odhlásit.

  Družina bude fungovat každý den do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních pro jednotlivé třídy tak, aby byla dodržena homogenita skupin žáků.

  Tyto informace obdržíte také do emailu s krátkým dotazníkem, který se týká školní družiny. Prosím Vás o jeho zpětné zaslání na můj email do konce tohoto týdne, t. j. do nedělního večera / 15.11. /.

      Děkuji. 

           Miroslava Javoříková

   

  Zadané úkoly na čtvrtek 12.listopadu:

  Český jazyk - otevřeme si písanku a na straně 8 napíšeme pečlivě první čtyři řádky / r, ret, krb, kruh /. Přečteme si také obě básničky na této straně / Rak, Úhoř /. V pracovním sešitě českého jazyka na straně 20 doplníme znaménka za věty ve cvičení 3. a určíme druhy vět. Na řádek zkusíme napsat věty správným způsobem / Ve vyučování spíme. Ve vyučování se učíme. Zapiš si úkoly za uši. Zapiš si úkoly do sešitu. /.

  Matematika - v pracovním sešitě na straně 21 vypočítáme příklady v růžovém rámečku. Dbáme na psaní správných tvarů číslic.

  Prvouka - otevřeme si pracovní sešit prvouky a na straně 16 vyznačíme podle věku členy rodiny. Někomu blízkému pak nahlas řekneme básničku V lese je krásně pro radost.

  Připravíme si čítanku, pracovní sešit matematiky a oblíbenou knížku na zítra.

   

  Zadané úkoly na středu 11.listopadu :

  Český jazyk - otevřeme si písanku na straně 7. Po krátké rozcvičce pro prsty / Ťuká, ťuká deštík / zapíšeme správné tvary písmen, slabik a slov / t, ť, tú, ťuk, tele, tulí, tu, tí, tě, tuk, let /. Pak zkusíme najít odpověď na otázku dole a krátce odpovědět. Zbylé řádky můžeme využít k trénování tvarů písmen, které si sami vybereme / např. s, o, p, l, m... /. V čítance na straně 40 si pomalu a nahlas přečteme příběh Martin od Zuzany Novákové.

  Matematika - v pracovním sešitku matematiky na straně 21 ve cvičení 1. si pozorně přečteme zadání slovní úlohy. Vyznačíme desítky i jednotky. Na řádek zapíšeme příklad. Odpověď na otázku si nejprve řekneme a po té ji pečlivě zapíšeme. / Zmrazili _ švestek. /

  Připravíme si pracovní sešit prvouky, čítanku a oblíbenou knížku na zítra. Vybereme si jednu básničku, kterou dobře známe a řekneme ji nahlas někomu blízkému pro radost.

   

  Zadané úkoly na úterý 10.listopadu :

  Český jazyk - otevřeme si pracovní sešit českého jazyka na straně 20 a určíme druhy vět ve cvičení 2. Pak změníme druh věty a zapíšeme ji na řádek. / Venku je sychravo O, Je venku sychravo ? T, Ať venku neprší. P, Venku neprší. O / V čítance si znovu a nahlas přečteme básničku od Františka Hrubína na straně 47 - Kde je myška ?. Dále pokračujeme čtením ze své oblíbené knížky.

  Matematika - v pracovním sešitku matematiky na straně 20 si pomalu a pozorně přečteme zadání slovní úlohy ve cvičení 7. Znázorníme desítky a jednotky, zapíšeme příklad na řádek a teprve pak zaznamenáme jednoduchou odpověď. / Bylo tam _ vlaštovek. /

  Připravíme si čítanku, pracovní sešit matematiky, českého jazyka a oblíbenou knížku na zítra. Zkontrolujeme zálivku pokojových rostlin, které máme doma. Vybereme si jednu známou písničku a zazpíváme ji někomu blízkému pro radost.

   

  Zadané úkoly na pondělí 9.listopadu :

  Český jazyk - otevřeme si pracovní sešit českého jazyka na straně 20. Ve cvičení 1. doplníme znaménka za věty a určíme druhy vět. / Který je teď měsíc v roce ?, T, listopad. / Vybarvíme pastelkami obrázek vpravo i znaménka u šipky nahoře. V čítance si na straně 47 pomalu a nahlas přečteme příběh V kuchyni od Zuzany Novákové.

  Matematika - v pracovním sešitku matematiky na straně 20 ve cvičení 5. zvětšíme daná čísla o 6. Výsledky příkladů zapíšeme na modrý řádek. Pokračujeme počítáním jednoduchých příkladů ve cvičení 6. Pozorně zapisujeme číslice ve správném tvaru.

  Prvouka - na straně 15 ve cvičení 3. označíme stejným číslem dvojice členů rodiny, které k sobě patří. Políčka můžeme také vybarvit vždy stejnou barvou.

  Připravíme si pracovní sešit matematiky, českého jazyka a čítanku na zítra. Přidáme si na hromádku také oblíbenou knížku.

   

  Zadané úkoly úkoly na pátek 6.listopadu :

  Matematika - otevřeme si velký pracovní sešit matematiky na straně 20 a pozorně si přečteme zadání slovní úlohy ve cvičení 4. Znázorníme desítky i jednotky a zapíšeme správný příklad na řádek. Odpověď si nejprve řekneme a pak ji teprve zapíšeme. / Je to celkem _ tulipánů. / Které květiny máte nejraději ? Na volný list papíru jednu květinu nakreslíme a darujeme ji doma někomu blízkému pro radost.

  Český jazyk - v pracovním sešitě českého jazyka na straně 19 doplníme druhy vět ve cvičení 1. Do rámečků ve cvičení 2. a 3. doplníme chybějící údaje. V soutěži dole na této stránce pak zkusíme vymyslet dvě nové věty. / Venku svítí slunce. Půjdeme do lesa ? /

  Uklidíme si své věci do školy, připravíme si čítanku, pracovní sešit matematiky a oblíbenou knížku na pondělí.

   

  Zadané úkoly na čtvrtek 5.listopadu :

  Matematika - otevřeme si velký pracovní sešit matematiky na straně 20 a vypočítáme příklady na sčítání ve žlutém rámečku / cvičení 2. /. Výsledky zapíšeme na řádky. Dbáme na správné tvary číslic.

  Český jazyk -  v čítance si pomalu a nahlas přečteme příběh Jahodový knedlík od Zuzany Novákové. Které postavy v příběhu vystupují ? Jak se jmenují ? V písance napíšeme šestou stránku. Nezapomeneme na malou rozcvičku pro prsty. Hlídáme si správné sezení, držení psacího náčiní i sklon písma.

  Prvouka - V pracovním sešitku prvouky na straně 15 dokončíme věty ve cvičení 2. a doplníme perem vhodná slova / dcera, syn, rodiče, jméno, syn, teta,vnuk, vnučka... /. Zkontrolujeme zálivku rostlin, které máme doma.

   

  Zadané úkoly na středu 4.listopadu :

  Český jazyk - otevřeme si písanku a napíšeme pátou stránku / f, fe, b, f, be, fe, lé, he, kle, flé, hle / a k obrázkům pak doplníme také slova / fén, flétna, telefon, fazole /. Na volný řádek napíšeme některá z písmenek dle vlastního výběru. Na poslední řádek pak napíšeme písmena nebo slova z této stránky, která můžeme napsat lépe. Dbáme na správné sezení, držení psacího náčiní a správné tvary písmen. V čítance na straně 43 si znovu a nahlas přečteme příběh Náměstí od Zuzany Novákové. Věnujeme se také čtení ze své oblíbené knížky.

  Matematika - ve velkém pracovním sešitku vynecháme stránku 19 a pokračujeme slovní úlohou na straně 20, kterou si nejprve nahlas přečteme. Dále znázorníme počet vajíček a zapíšeme správný příklad. Nakonec doplníme odpověď / Babička má celkem _ vajíček /.

  Připravíme si čítanku, pracovní sešit českého jazyka a prvouky na zítra. Na volný list papíru nakreslíme podle své fantazie paraplíčko. Představíme si, jakou by asi mohlo mít barvu. Jak takové paraplíčko vypadá, když kvete? Básničku Když prší, kvetou paraplíčka povíme pro radost někomu blízkému.

   

  Zadané úkoly na úterý 3.listopadu :

  Český jazyk - otevřeme si velký pracovní sešit a na straně 18 si přečteme věty, za které napíšeme do rámečků příslušná znaménka. Dále doplníme na řádky správné názvy druhů vět / oznamovací, tázací, rozkazovací, přací /. Zapamatujeme si, že věty přací začínají zpravidla slovy ať, kéž, nechť, kdyby. V písance napíšeme čtvrtou stránku. Nezapomeneme na rozcvičku pro prsty a správné držení psacího náčiní.

  Matematika - pokračujeme v započaté práci do velkého pracovního sešitu na straně 18. Do rámečků doplníme také příklady se změnou pořadí sčítanců a vypočítáme je. Na straně 19 si ve cvičení 1. prohlédneme úsečku a ukážeme si její krajní body. Jak se jmenují ?

  Český jazyk - v čítance si na straně 43 přečteme příběh Náměstí od Zuzany Novákové. Do malého sešitku čtení pak zapíšeme malý zápis jako vždy. / Uvedeme dnešní datum, název příběhu, který podtrhneme nebo ozdobíme vlnovkou a doplníme také jméno autora. K zápisu nakreslíme hezký obrázek.

   

  Zadané úkoly na pondělí 2.listopadu :

  Český jazyk - otevřeme si velký pracovní sešit a na straně 18 ve cvičení 1. si obtáhneme všechna znaménka za větami. Vybarvíme si pastelkami stromečky. Věty si znovu a nahlas přečteme.

  Matematika - ve velkém pracovním sešitku matematiky na straně 18 vypočítáme příklady ve žlutém a zeleném rámečku. Dále pokračujeme slovní úlohou ve cvičení 5. Znázorníme tužkou počet pastelek a doplníme příklad. Odpověď slovní úlohy si nejprve řekneme a pak ji zapíšeme. / P. uč. přinesla _ krátkých pastelek. /

  Prvouka - na straně 15. v pracovním sešitě prvouky ve cvičení 1. si vyhledáme ve čtyřsměrce daná slova a zbylá písmena zapíšeme do tajenky. Zkontrolujeme zálivku rostlin, které máme doma a zjistíme název jedné z nich.

  Český jazyk - v čítance si na straně 37 přečteme nahlas článek Dušičky od Zuzany Novákové. Zamyslíme se nad tím, které postavy v článku vystupují. Připravíme si čítanku, oblíbenou knížku a pracovní sešit prvouky na zítra.

   

  Milí rodiče a žáci, od pondělí 2.listopadu bude i nadále probíhat výuka v režimu distančního vzdělávání.

  Naše on-line setkání se uskuteční pravidelně od 8.00 do 8.45 každý všední den / pondělí až pátek /. Na těchto stránkách najdete důležité informace o probíraném učivu i zadané úkoly.

  Přeji Vám všem hezký víkend, moc se opatrujte.

   

  Zadané úkoly na pátek 23.října :

  Český jazyk - do malého sešitku češtinky napíšeme čtyři řádky, které v něm jsou dopředu předepsané. Dbáme na správné sezení i sklon písma.

  Matematika - otevřeme si srdíčkový sešit a pracujeme na listu s dnešním datem. Ústně si procvičujeme sčítání a odčítání do 20.

  Český jazyk - zopakujeme si básničku Už je podzim, kterou známe / najdeme ji v čítance na str. 23 /. Znovu a nahlas si přečteme příběh Drahokamy a Sen od Zuzany Novákové na straně 41, 42. Promyslíme si, o které oblíbené knížce budeme ostatním po prázdninách vyprávět.

   

  Zadané úkoly na ČTVRTEK 22.října :

  Matematika - podíváme se do velkého pracovního sešitu matematiky na stranu 18 - ve cvičení 2. červeně vyznačíme rozdíl a doplníme příklady na řádky / 90 - 40 = 50, 100 - 60 =.... /. Zapamatujeme si, že výsledek odčítání se nazývá rozdíl.

  Český jazyk - v pracovním sešitě českého jazyka si vybarvíme na str.17 obrázky ke správně pojmenovaným pohádkám. Řekneme někomu blízkému, které postavy v jednotlivých pohádkách vystupují. Vybereme si jednu pohádku a zkusíme ji vyprávět samostatně, nahlas.

  Prvouka - na straně 14 v pracovním sešitě doplníme do křížovky názvy pokojových rostlin a názvy druhů zeleniny. / MRKEV, PALMA, KEDLUBNA, OKURKA, FÍKUS, MUŠKÁT / a do rámečku zapíšeme znění tajenky. Zkontrolujeme zálivku všech pokojových rostlin, které máme doma.

  Přeji Vám všem hezký den, myslím na Vás.

   

  Zadané úkoly na STŘEDU 21.října :

  Český jazyk - otevřeme si malou písanku, zkontrolujeme si správné sezení u psaní a dokončíme třetí stránku. K tiskacím slabikám doplníme tyto slabiky psacím písmem a k obrázkům doplníme psací tvary prvních slabik. / le, mo, pa, be, lé, ble /. Nezapomeneme na rozcvičku pro prsty a správné držení psacího náčiní. V pracovním sešitě českého jazyka na straně 17 očíslujeme přeházené věty čísly podle pořadí v pohádce a na řádek doplníme její název. Pokusíme se ji dovyprávět někomu blízkému.

  Matematika - Ve velkém pracovním sešitku matematiky na straně 17 dole - odpovíme na uvedené otázky a výsledky zaznamenáme obyčejnou tužkou vedle na volné bílé místo. Na straně 18 pak červenou pastelkou vyznačíme součet na číselné ose a zapíšeme vždy dva příklady / 50 + 40 = 90 a pod tento příklad na řádek 40 + 50 = 90 /. Zapamatujeme si, že výsledek sčítání se nazývá součet.

   

  Zadané úkoly na ÚTERÝ 20.října :

  Český jazyk - ve velkém pracovním sešitku českého jazyka na straně 15 vyluštíme tajenku / autobus /. Dále zapíšeme jen pravdivé věty do cvičení 4. / Příběhy jsou poskládané z vět. Věty mohou mít různý počet slov. /. Na straně 16 ve cvičení 1. určíme správné pořadí vět a číslici vepíšeme do rámečku. V obrázku draka se skrývají dvě věty. Každou větu vybarvíme pastelkou jiné barvy. Dále pokračujeme obrázkem ptáčka. Zde je to podobně jako u draka. Ve cvičení 3. očíslujeme do lístků části písničky.

  Matematika - otevřeme si velký pracovní sešit matematiky a na straně 17 řešíme slovní úlohu. Zapíšeme příklad a také krátkou odpověď. / Věrčina stuha měří _ cm. /

  Český jazyk - v čítance si znovu a nahlas přečteme na str. 8  Jak pejsek s kočičkou našli panenku a na str. 27 příběh Andulka od Zuzany Novákové. Někomu blízkému řekneme pro radost básničku V lese je krásně, kterou umíme zpaměti.

   

  Zadané úkoly na PONDĚLÍ 19.října :

  Český jazyk - otevřeme si velký pracovní sešit českého jazyka a na straně 15 si nejprve odpovíme na otázku jakým způsobem cestujeme do školy, dále zapíšeme počet vět i řádků do rámečku. Vrabcům na obrázku vepíšeme do zobáčků počet slov v jednotlivých větách. Ve cvičení 1. dopíšeme chybějící slova na řádky / kolejemi, chleba, vlakem, děti / a ve cvičení 2. podtrhneme správné věty.

  Matematika - ve velkém pracovním sešitě matematiky vypočítáme příklady v oranžovém, modrém i žlutém rámečku a nezapomeneme ke každému výsledku uvést správné jednotky. Zopakujeme si nahlas básničku k číslici 1 pro radost. 

  Prvouka - pokračujeme v započaté práci v pracovním sešitě prvouky a ve cvičení 3. spojíme části rostlin s jejich názvy. Ve cvičení č.6 pak dopíšeme jedním slovem řešení hádanky. Zkontrolujeme zálivku u všech rostlin, které máme doma.

  Český jazyk - v čítance si samostatně vyhledáme článek Drahokamy od Zuzany Novákové. Nahlas si příběh přečteme. Do malého sešitku čtení pak zapíšeme malý zápis jako vždy. / Uvedeme dnešní datum, název příběhu, který podtrhneme nebo ozdobíme vlnovkou a připojíme jméno autora. K zápisu nakreslíme hezký obrázek. /

   

  Zadané úkoly na PÁTEK 16.října :

  Český jazyk - ve velkém pracovním sešitě českého jazyka na str.14 ve cvičení 4. si podtrhneme ta zvířata, která žijí ve volné přírodě. Podle prvního písmenka v názvu zvířete určíme pořadí v abecedě a číslici zapíšeme do květinky. Dole na této stránce doplníme písmena do rámečků a napíšeme odpověď na otázky.

  Matematika - v srdíčkovém sešitku si doplníme úkol s dnešním datem. Na straně 17 vypočítáme slovní úlohu ( cv.5 ) a zapíšeme krátkou odpověď : Milan má _ listů.

  Český jazyk - v čítance si znovu a nahlas přečteme texty Klubíčko vlny i Paleček a jeho kamarádi - str.38,39. Zopakujeme si báseň Už je podzim, kterou umíme zpaměti.

   

  Zadané úkoly na ČTVRTEK 15.října :

  Matematika - otevřeme si velký pracovní sešit matematiky a procvičujeme sčítání desítek v růžovém rámečku ve cvičení 3. na straně 17. Do malého modrého sešitku matematiky doplníme výsledky k předepsaným příkladům. Můžeme si spojit koníka v srdíčkovém sešitku pro radost.

  Český jazyk - ve velkém pracovním sešitě českého jazyka na straně 14 nahoře si přečteme krátkou básničku o abecedě a doplníme chybějící písmenka do textu v prvním cvičení. Dále seřadíme stěhovavé ptáky podle abecedy a do květinek vepíšeme správnou číslici dle pořadí. Ve cvičení 3. si vytleskáme slovo LISTY a do květinky doplníme počet slabik. Čteme si ze své oblíbené knížky.

  Prvouka - do velkého pracovního sešitku prvouky na straně 14 nahoře ( cv.1) doplníme názvy pokojových rostlin, které máme doma. Ve cvičení 2. pak vybarvíme pouze ty činnosti, které děláme, když o pokojové rostliny pečujeme. Zopakujeme si básničku V lese je krásně a nahlas ji povíme někomu blízkému.

   

  Zadané úkoly na STŘEDU 14.října :

  Matematika - procvičujeme si sčítání a odčítání do 20 - k procvičení využijeme zelený a žlutý sloupeček ve cvičení č.3 na straně 7 ve velkém pracovním sešitě matematiky. Výsledky si můžeme říci ústně, popřípadě si je napsat obyčejnou tužkou k příkladům. Dále pokračujeme příklady na odčítání, které najdeme na stránce 17 ve cvičení 2. Vypočítané příklady si pak ověříme zkouškou podle dole uvedeného vzoru. 

  Český jazyk - otevřeme si velký pracovní sešit a na stránce 13 dole spojíme obrázek podle písmen abecedy, obrázek si vybarvíme. V čítance si znovu pomalu a nahlas přečteme článek Jak děti z Bullerbynu pomáhaly paní učitelce od Astrid Lindgrenové. Nakonec práce si zopakujeme básničku Když prší, kvetou paraplíčka, kterou dobře známe.

   

  Podzimní prázdniny jsou dle platných nařízení prodlouženy o dva dny a budou ve dnech 26.- 30. října.

   

   

   

 • Vstupní dotazník k distanční výuce pro rodiče:

  1. Má vaše dítě možnost pro distanční výuku využívat:

  a) počítač, notebook (s kamerou a mikrofonem)

  b) tablet

  c) chytrý telefon

  d) nemá nic

  2. Má vaše dítě možnost tisknout materiály?

  3. Má vaše dítě možnost připojení k internetu (wi-fi, data)?