Dnešní oběd:
polévka květáková, čevabčiči, brambory vařené, kečup, hořčice, 100% mošt

Aktuálně
 • Od 4.1.2021 pokračujeme v online výuce vždy od 8.00 do 10.00 v Teams.

  Zadávané úkoly zapisuji na stránky třídy. 

  Domácí práci vkládejte do OneNote.

   

  Náš online rozvrh:

  PO- ČJ, AJ Ing, M

                M, AJ Nov.

  ÚT - ČJ, VL, M

  ST - ČJ, AJ Ing., M

                M, AJ Nov.

  ČT - ČJ, VL, M

  PÁ - ČJ, AJ Ing., M

                 M, AJ Nov.

  Od 18.1.v po, st, pá se budeme od 9.00 dělit na angličtinu. Druhá skupina bude mít vždy M s p.učitelem Lehečkou.

   

  cool  Do 14.1. 2021 si zapište další knihu do čtenářského deníku - vložte do OneNote , budu známkovat....cool

Středa 20. ledna 2021
 • 4. třída - domácí práce: : PŘ - udělejte si zápis do sešitu qNeživá příroda.
 • Důležité:
 • Dopis pana ředitele: 

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s nově přijatou zákonnou povinností účastnit se distančního vzdělávání přijímáme technická opatření umožňující zajistit tuto formu vzdělávání.

  Jako nejvýhodnější a v rámci ochrany dat z našeho pohledu nejbezpečnější jsme přijali toto řešení:

  1. Distanční výuka bude probíhat tak jako na jaře prostřednictvím webových stránek školy a na platformě MS Office 365, resp. její součásti MS Teams, One Note.
  2. Každému žákovi byl či bude zřízen samostatný školní účet, na němž bude mít po svém přihlášení dostupnou veškerou jím navštěvovanou výuku.
  3. S přihlašovacími údaji budou žáci i zákonní zástupci, seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.
  4. Systém běží online na všech běžných zařízeních – PC, tablet, mobilní telefon a na všech běžných operačních systémech (Windows, Mac, Android).
  5. V hodinách informatiky budou žáci seznámeni s možnostmi MS Office 365 MS Teams a s prací na těchto platformách.

   

  Samotná distanční výuka se bude řídit Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem, vydaným MŠMT dne 23. 9. 2020, jehož plné znění naleznete na této adrese: https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani .

   

  Pokud oprávněné orgány nařídí zrušení prezenční výuky, budete včas o zahájení distanční výuky informováni prostřednictvím mailu a školního webu.

   

  Mgr. Zdeněk Navrátil

   

  Základní pravidla distanční výuky:

  1. Případná vyhlášená on-line distanční výuka proběhne v dopoledních hodinách od 8.00 do 9.00 pro 1. stupeň a od 9.00 do 12.00 pro 2. stupeň. Přesný rozvrh hodin pro jednotlivé třídy bude zveřejněn podle aktuální situace a budete s ním seznámeni dopředu.
  2. Distanční výuka je pro žáky povinná a to jak on-line forma, tak následná off-line forma, kdy žáci budou plnit zadané úkoly. Neúčast žáka na on-line výuce musí zákonný zástupce omluvit. Nepřipojení se k online výuce a neplnění zadaných úkolů bude považováno za absenci.
  3. Během distanční výuky budou žáci klasifikováni. S formou klasifikace budete v případě vyhlášení distanční výuky včas seznámeni.
  4. Žáci vzdělávaní distanční formou mají nárok na oběd ve školní jídelně.