Aktuálně
 • INFORMACE PRO RODIČE 

   

  Informace ze třídních schůzek:

  12. září zahájily práci kroužky.

  18. září -  POUŤ ZŠ SV. VORŠILY NA SVATÝ KOPEČEK. Mše svatá začne v 15.00 hodin. Jste všichni srdečně zváni.

  S dětmi pracujeme po každé mši svaté a v průběhu měsíce na myšlence Voršilského stromu.

  Školní klub pro 4.třídu funguje od 6.30 do 7,40 a odpoledne do 16.00. Školní klub je zdarma.

  Odhlašování obědů - pokud je dítě nemocné má první den nárok na dotovaný oběd, další dny si rodiče mohou oběd vyzvednout za plnou cenu.

  V hodinách TV nesmí mít žáci přívěsky, náramky, hodinky apod. Hrozí nebezpečí úrazu.

  Školní úraz musí žáci ihned nahlásit učiteli.

  Parkování kol a koloběžek na školním dvoře bude možné od pondělí 19. září

  Každé úterý budeme psát malou prověrku z matematiky a ve čtvrtek budeme psát pravidelně diktát.

  9.9. Informace pro žáky: Každý pátek si přineste do školy pracovní sešity do geometrie. Čítanku můžete nosit pouze ve čtvrtek, ale sešit čtení, sloh je nutné mít každý den. 

  Pracovní sešity pro čtvrtou třídu budou na tento školní rok stát 578 Kč. Na výtvarné potřeby a TF vybíráme 150 Kč. Vše prosím zaplaťte na účet školy. Číslo účtu: 377 842 523/0300

  Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka, třídu a účel platby.

   Zuzana Smékalová

  Sportovní kroužek pro žáky 4. třídy bude ve čtvrtek ve 13,45. Kroužky začínají od příštího týdne.

  V úterý 6. 9. si děti přinesou tabulku a fix, podepsané sešity a učebnice s pracovními sešity podle rozvrhu. 

   

   

   

 • Úkoly pro nemocné děti:

  27. 9.

  Český jazyk: PS - str. 16

  Matematika: Příklady napiš do sešitu a vypočítej.

   

  465         189         524        749

  197         243       - 295      -374

   

        85       27             36            49

        . 4      . 5            . 6            . 3

   

  Emilka našla 29 hub, Vojta našel 3x více hub. Kolik hub našel Vojta?

  Přírodověda: zápis

  Houby

  1.  jedlé ( hřib žlutomasý )
  2.  nejedlé ( hřib žlučník )
  3.  jedovaté ( muchomůrka zelená )

  Houby se rozmnožují výtrusy a neobsahují zeleň listovou.

  26. 9. 

  Český jazyk: PS - po str. 15 - včetně

  Matematika: Vypočítej do sešitu tyto příklady.


  Babička má 243 knih, maminka má o 65 knih méně. Kolik knih má maminka?

  Procvičujte prosím sčítání a odčítání pod sebou a písemné násobení.

  23. 9. 

  Český jazyk: PS - po str. 14 - včetně

  Matematika: Geometrie: str. 3

  Prosím opakujte sčítání a odčítání pod sebou. Z tohoto učiva bude v úterý prověrka.

  21. 9.

  Český jazyk: PS - po str. 12 / cv. 1

  Matematika: str. 13 / cv. 1 na fólii

                        str. 13 / cv. 2 a, b do sešitu

  Přírodověda - zápis:

  Ekosystém

  Ekosystém je soubor živých organizmů propojený s neživou přírodou,který se vyskytuje v určitém prostředí.
  a) vodní ekosystémy - např. řeka, rybník
  b) suchozemské  - např. les, pole

  Ekosystémy mohou být přírodní nebo umělé.

  Umělé ekosystémy jsou vytvořené člověkem - např. parky, zahrady.

  19.9. 

  Český jazyk: PS - po str. 10 / cv. 2,3

  Matematika: opakujte násobení a dělení

                        učebnice: str. 9 / cv. 2

  Vlastivěda: opakujte kraje a krajská města

  Zápis do vlastivědy: 

  Česká republika

   vnitrozemský stát
  - sousedé:  Polsko,  Slovensko,  Rakousko a  Německo
  - je členem Evropské unie
  - Čechy, Morava a Slezsko
  - žije zde více než 10 milionů obyvatel
  - národnostní menšiny: např. Slováci, Poláci, Němci, Romové, Ukrajinci

  16. 9.

  Český jazyk: PS - po str. 9 / cv. 2

  Matematika: geometrie: str. 2

   

  14. 9. 

  Český jazyk: PS - dokončit  str. 7

  Matematika: str. 7/ cv. 2 - procvičit na fólii

  Opakujte si prosím pamětné sčítání a odčítání a písemné sčítání a odčítání.

  Vlastivěda: přečíst si str. 6 v učebnici

                     opakovat kraje a krajská města

  13. 9.

  Český jazyk: PS - str. 6 / cv. 1

  Matematika: str. 7/ cv. 1

  Přírodověda: učebnice str. 6

  Zápis do sešitu: 

  Příroda

   1. Živá: a) houby
               b) rostliny
               c) živočichové
  2. Neživá: a) voda
                   b) vzduch
                   c) minerály a horniny
                   d) půda
                   e) teplo a světlo

  9.9.

  Český jazyk: PS - dokončit  str. 4

  Matematika: PS geometrie - str. 1

  8. 9.

  Český jazyk: PS - po str. 4 cv. 7

  Opakujte prosím vlastní jména, tvrdé a měkké slabiky a vyjmenovaná slova.

  Matematika: str.6 - přečíst poučky v rámečcích

                        cv. 1, 2 na fólii

                        cv.  3 do sešitu

  Čtení: str. 3 - 4: Křídla: Jan Skácel

  7.9.

  Český jazyk: PS - str. 2 ( všechna cvičení na str. 2 )

  Matematika: str. 2 /cv. 4, str. 3/ cv. 1a, b, d, e ( Vše zapište do malých sešitů matematiky  a vypočítejte. )

  Přírodověda: Do velkého nelinkovaného sešitu namalovat obrázek s tematikou přírody.

   

  Český jazyk: PS - str. 3 - cv. 4,5

  Matematika: str. 5 / cv. 1  ( do malých sešitů matematiky )

  Opakujte prosím pamětné sčítání a odčítání na str. 5 ( stačí ústně nebo na fólii )

  Vlastivěda: PS - str. 5 / cv. 5,6

   

   

Čtvrtek 29. září 2022
 • Změna v rozvrhu: 6. hodinu bude místo předmětu Český jazyk (pí. uč. Smékalová) předmět Křesťanská výchova - s. Bernadetta (supl)
 • Pátek 30. září 2022
 • 4. třída - domácí práce: : Geometrie: str. 3 / cv. 4, 5
 • Pondělí 3. října 2022
 • 4. třída - domácí práce: : Vlastivěda: přečíst v učebnici str.12

                      PS - dokončit str. 8

 • Úterý 4. října 2022
 • Anglický jazyk - písemná práce (aj2): Unit 1 - What is this? / What are these?, Spelling
 • Státní svátek.

  Zítřejší oběd:
  polévka z míchaných luštěnin, holandský řízek, bramborová kaše, salát Coleslaw nebo okurkový salát, mošt, sirup

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci