Aktuálně
 • Téma září 2023: Naslouchající a pozorní

   

  Vážení rodiče, věnujte pozornost důležitému sdělení o elektronické komunikaci rodiny se školou. Zároveň byly v Bakalářích zřízeny nové přístupové účty k eŽK zvlášť pro vás a zvlášť pro vaše děti. Nastavte si nový přístup, abyste mohli online nahlašovat absenci, posílat omluvenky, přijímat informace o změnách vyučování atp.

   

  15. září - Pracovní sešity - specifický symbol 9900 (němčináři), nebo 9901 (francouzštináři), (němčináři 851 Kč, francouzštináři 880 Kč; Matematika I 64 Kč, Matematika II 64 Kč, Matematika III 64 Kč, Fyzika 95 Kč, Německý jazyk 182 Kč, Francouzský jazyk 211 Kč, Anglický jazyk 282 Kč, VV 100 Kč)

  16. září - Den církevních škol

  21. září - Úvodní společné třídní schůzky (16:00)

  24. září - Pouť ZŠ sv. Voršily na Svatém Kopečku (pěší část 9:00, mše sv. 15:00)

  27. září - Termín uhrazení prohlídky Moravského divadla (50 Kč)

  28. září - Sv. Václav – Den české státnosti (státní svátek)

  30. září - Cvičebnice M a ČJ vydavatelství Taktik, specifický symbol 9902 (zájem projevilo 23 žáků)

  4. října - Mše sv. (4. třída)

  6. října - Prohlídka zákulisí Moravského divadla (8:00-9:15, cena 50 Kč, vybírá třídní učitel)

  21. října - Svátek sv. Voršily

  24. října - Návštěva Úřadu práce Olomouc, volba povolání (9. třída)

  26.–27. října - Podzimní prázdniny

  28. října - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

  8. listopadu - Program Kappa Help (cena 50 Kč, vybírá třídní učitel)

  -----

  V třídním fondu k 1. 1. 2023 zbývá 2603 Kč (2. 12. 2022 -80 Kč /věnec/, 16. 12. 2022 +1183 Kč /jarmark/)

  -----

  Rozpis hodin VV pro školní rok 2023-2024

  7. 9. 9. tř. 5. 10. 8. tř. 2. 11. 9. tř. 7. 12. 8. tř. 4. 1. 9. tř.
  14. 9. 8. tř. 12. 10. 9. tř. 9. 11. 8. tř. 14. 12. 9. tř. 11. 1. 8. tř.
  21. 9. 9. tř. 19. 10. 8. tř. 16. 11. 9. tř. 21. 12. 8. tř. 18. 1. 9. tř.
  28. 9. --- 26. 10. --- 23. 11. 8. tř. 28. 12. --- 25. 1. 8. tř.
          30. 11. 9. tř.        

   

 • Příjímací zkoušky na střední školy

  Zatím není jasné, jak bude ve školním roce 2023/2024 probíhat přijímací řízení. Ministerstvo školství vydá patřičnou vyhlášku patrně v prosinci 2023. Jednotná přijímací zkouška (státní testy z M a Čj) se uskuteční ve dnech 12. a 15. dubna 2024 (1. a 2. řádný termín); náhradní termíny zkoušky jsou pro všechny obory stanoveny na 29. a 30. dubna 2023.

  Informace o přijímacím řízení budou na našich stránkách a na webu Centra pro zjišťování výsledků (dřívější Cermat). Seznam středních škol, otevíraných oborů a další informace najdete na webech Atlas školství a Infoabsolvent.

  Všechny doposud užité přijímací testy jsou i s řešením např. na webové stránce Státní přijímačky - matematika, čeština.

Pondělí 25. září 2023
 • Český jazyk - písemná práce: Stavba české věty (skladební dvojice)
 • Matematika - domácí práce: : PS str. 17/A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 stačí 2 příklady z každé úlohy
 • Úterý 26. září 2023
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj1): Hw Wb 4/2,3, test: present perfect
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 2/2,3; test: present perfect + 1B vocabs.
 • Středa 27. září 2023
 • Konverzace v anglickém jazyce - domácí práce: (koaj): Negotiate your bucket list with your mate in a dialogue (What have/n´t you done yet?)
 • Pátek 29. září 2023
 • Základy německého jazyka - domácí práce: (znj): Test: Vokabeln Seite 8-9,10
 • Pondělí 2. října 2023
 • Přírodopis - písemná práce: Oběhová soustava, imunita, dýchací soustava
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle školního řádu a směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti v Bakalářích, příp. jej mohou osobně vyzvednout zákonní zástupci. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické nebo e-mailové domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. Informace o změnách se výuce (např. zkrácené vyučování) se poskytujá prostřednictvím Bakalářů nejpozději den předem. Pokud odpadá vyučovací hodina (hodiny), zákonní zástupci jsou tímto oznámením o zkrácení výuky informováni a přebírají veškerou právní odpovědnost za své děti.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (Bakaláři, e-mail, telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci kontroluje třídní učitel písemnou omluvenku zákonného zástupce v Bakalářích. V případě, že zákonný zástupce omluvenku nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (a jeho prostřednictvím řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím Bakalářů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, pomůcky, absence přípravy apod.) se hodnotí prostřednictvím výchovných opatření.

  11. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Zítřejší oběd:
  polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky, filety z lososa na bylinkách, bramborová kaše, salát z čínského zelí s karotkou, mléko, sirup

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci