Aktuálně
 • Téma března 2024: pravdiví a zásadoví

  1. března - svátost smíření

  4.-10. března - jarní prázdniny

  11. března - zadání témat absolventských prací

  12. března - mše sv.

  14. března - den otevřených dveří

  20. března - Na kajaku od pramene Seiny do Paříže (beseda pro 8. a 9. třídu)

  26. března - přijímací zkoušky nanečisto

  28. března - velikonoční prázdniny

   

  Příjímací zkoušky na střední školy

  Jednotná přijímací zkouška (státní testy z M a Čj) se uskuteční ve dnech 12. a 15. dubna 2024 (1. a 2. řádný termín); náhradní termíny zkoušky jsou pro všechny obory stanoveny na 29. a 30. dubna 2023. Doporučujeme rozcestník vedoucí k podrobným informacím o přijímacím řízení na školních webových stránkách.

  Všechny doposud užité přijímací testy jsou i s řešením např. na webové stránce Státní přijímačky (matematika, čeština).

   


   

  V třídním fondu k 3. 1. 2024 zbývá 7220 Kč (8. 11. 2023 doplatek za Kappa-Help -350 Kč, 1. 12. 2023 věnec -60 Kč, 14. 12. 2023 voršilský jarmark +5027 Kč).

  Po odečtení nákladů na výrobky a 1/3 výdělku ve prospěch Mary’s Meals (2513 Kč) se třídní fond rozrostl o čistý zisk ve výši 5027 Kč.

  Rozpis hodin VV pro školní rok 2023-2024

  1. 2. 9. tř. 7. 3. --- 4. 4. 8. tř. 2. 5. 8. tř. 6. 6. 9. tř.
  8. 2. 8. tř. 14. 3. 8. tř. 11. 4. 9. tř. 9. 5. 9. tř. 13. 6. 8. tř.
  15. 2. 9. tř. 21. 3. 9. tř. 18. 4. 8. tř. 16. 5. 8. tř. 20. 6. 9. tř.
  22. 2. 8. tř. 28. 3. --- 25. 4. 9. tř. 23. 5. 9. tř. 27. 6. ---
  29. 2. 9. tř.         30. 5. 8. tř.    
Úterý 12. března 2024
 • Změna v rozvrhu: 4. hodina bude spojena - předmět Anglický jazyk spojí pí. uč. Gruberová - předmět Anglický jazyk
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 36/5,6.
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj1): Hw Wb 36/5,6, exam: 2nd Conditional, Comparatives and Superlatives
 • Středa 13. března 2024
 • Změna v rozvrhu: 3. hodina bude spojena - předmět Anglický jazyk spojí pí. uč. Gruberová - předmět Anglický jazyk
 • Pátek 15. března 2024
 • Změna v rozvrhu: 1. hodinu bude místo předmětu Český jazyk (p. uč. Nešpor) předmět Fyzika - p. uč. Lukáš (supl)
 • Změna v rozvrhu: 3. hodina bude spojena - předmět Anglický jazyk spojí pí. uč. Gruberová - předmět Anglický jazyk
 • Středa 27. března 2024
 • Konverzace v anglickém jazyce - domácí práce: (koaj): Final scene The Robbery on the train shooting. Learn your lines.
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle školního řádu a směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti v Bakalářích, příp. jej mohou osobně vyzvednout zákonní zástupci. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické nebo e-mailové domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. Informace o změnách se výuce (např. zkrácené vyučování) se poskytujá prostřednictvím Bakalářů nejpozději den předem. Pokud odpadá vyučovací hodina (hodiny), zákonní zástupci jsou tímto oznámením o zkrácení výuky informováni a přebírají veškerou právní odpovědnost za své děti.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (Bakaláři, e-mail, telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci kontroluje třídní učitel písemnou omluvenku zákonného zástupce v Bakalářích. V případě, že zákonný zástupce omluvenku nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (a jeho prostřednictvím řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím Bakalářů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, pomůcky, absence přípravy apod.) se hodnotí prostřednictvím výchovných opatření.

  11. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Jarní prázdniny.

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci