Aktuálně
 • Dějepisná exkurze do Terezína

  Vážení rodiče,

   pro žáky 8. a 9. třídy jsme uspořádali exkurzi do Terezína. Pro žáky bude připravená přednáška v Muzeu ghetta v Terezíně, prohlídka Magdeburských kasáren a celého města. Poté se přesuneme do Malé pevnosti  v Terezíně. Exkurzi pořádáme ve spolupráci s Památníkem Terezín a Terezínskou iniciativou, která sponzoruje dopravu do Terezína. Prosíme o vyplnění závazné přihlášky. Samozřejmě bereme v úvahu možné změny podle aktuální hygienické situace.

  Datum: 22. 9. 2020

  Sraz u budovy školy v 04.10, odjezd 4. 15

  Předpokládaný příjezd ke škole v 21.00

  Cena: vstupné 100,-Kč (doprava je hrazena Terezínskou iniciativou)

Úterý 29. září 2020
 • Matematika - DÚ: : PS str. 18/A-17ab)
 • Středa 30. září 2020
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj1): Hw Wb 6/1.2, test: irreg. verbs G - L
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj2): Hw 6/1,2 + vocabs 1C - examination
 • Konverzace v anglickém jazyce - DÚ: (koaj): Choose one of the Ursuline student profile, describe it and play the role with your mate showing the character.
 • Křesťanská výchova - DÚ: : úkol na Teams
 • Matematika - písemná práce: procenta, lineární rovnice (přesunuto z úterý)
 • Občanská výchova - DÚ: : Napište krátkou esej, reportáž o exkurzi do Terezína. Rozsah 10 vět. Váše názory,postřehy a připomínky. Ti, kteří nenavštívili Terezín, napíší o historii Terezína.
 • Občanská výchova - písemná práce: Test - státní občanství, petice, městys, migrace...
 • Praktická fyzika!
 • Čtvrtek 1. října 2020
 • Změna v rozvrhu: 6. hodinu bude místo předmětu Křesťanská výchova (o. Rajlich) předmět Český jazyk - pí. uč. Nováčková (supl)
 • Zeměpis - písemná práce: Nejvyšší vrcholy
 • Čtvrtek 22. července 2021
 • Téma 4. přikázání q 4 přikázání rodiče děti
 • .