Elektronická žákovská knížka

 

Elektronická žákovská knížka (eŽK) umožňuje rodičům kontrolovat aktuální průběžný prospěch, absenci a výchovná opatření udělená dítěti. Součástí eŽK jsou osobní údaje žáka evidované školou. Vaše připomínky k běhu aplikace oceníme zde.

Vstup do aplikace Elektronická žákovská knížka.

 

Klasifikace (typ a váha známky, vážený průměr, téma, datum)

Každá známka má svůj typ (písemná práce, ústní zkoušení…, tj. základní popis známky), který je provázán s váhou. Váha známky v rozmezí 1-10 známky udává "důležitost" známky pro výslednou klasifikaci (např. trojka ze čtvrtletní práce o váze 10 má stejný význam jako 10 trojek z orientačního zkoušení s nejmenší váhou 1). Systém eŽK následně v každém předmětu počítá vážený průměr, který respektuje váhu známky a který může být směrodatný pro stanovení výsledné známky. Ke známce učitelé přidávají informace o tématu, ze kterého byla udělena, a datum, kdy byla udělena (případně zapsána do eŽK). Tyto údaje mohou být vzhledem k množství učiteli zadávaných známek pouze orientační. V aplikaci lze najít i známky na vysvědčení za celou školní docházku.

 

Výchovná opatření

Elektronická ŽK umožňuje rovněž zaznamenávat výchovná opatření udělená v daném pololetí a za celé studium.

 

Průběžná docházka

V modulu absence lze sledovat průběžnou absenci v aktuálním pololetí.

 

Aktualizace dat

Všechny známky jsou aktualizovány minimálně 1x za týden, a to nejpozději v pátek.

Hlavní prázdniny.

Do konce hlavních prázdnin zbývá 28 dnů.

Dnes je úterý 4. srpna 2020. Svátek má Dominik, zítra má svátek Kristián.