Dnešní oběd:
polévka gulášová, bramborové špalíčky s mákem, zakysanou smetanou, malinovým přelivem, ochucené mléko

 • Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ Z PRVNÍHO STUPNĚ - Početní operace s přirozenými čísly. Obvod a obsah rovinných obrazců. Tělesa v prostoru. Jednoduché konstrukce. Slovní úlohy. Pravoúhlá soustava souřadnic. Souhrnné opakování.

  ZLOMEK, DESETINNÁ ČÍSLA - Zlomky. Desetinná čísla  - desetinný zlomek, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání. Násobení a dělení 10, 100, 1000... Převody jednotek délky a hmotnosti. Násobení desetinných čísel. Dělení desetinných čísel.

  DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL - Násobek a dělitel. Znaky dělitelnosti. Prvočíslo a číslo složené. Rozklad na součin prvočísel. Nejmenší společný násobek. Největší společný dělitel. Slovní úlohy.

  ÚHEL - Polopřímka. Polorovina. Označení úhlu. Řecká abeceda. Velikost úhlu. Úhel ostrý a tupý. Vedlejší a vrcholové úhly. Souhlasné a střídavé úhly. Měření a rýsování úhlů. Převody úhlových jednotek.

Domácí práce
 • domácí práce na 23. 4.: PS str. 170/A-3, do zadání
 • domácí práce na 22. 4.: Převody úhlových jednotek - zápis.
 • domácí práce na 22. 4.: Převody - zápis.
 • domácí práce na 22. 4.: PS str. 170/A-4, do zadání
 • domácí práce na 21. 4.: uč. str. 71/7a - první dva sloupce, do zadání
 • domácí práce na 20. 4.: Úhlové jednotky - zápis.
 • domácí práce na 15. 4.: PS str. 134/A-7, do zadání
 • domácí práce na 9. 4.: PS str. 162/A-6, A-7, do zadání
 • domácí práce na 8. 4.: PS str. 161/A-4, neposílat
 • domácí práce na 7. 4.:  

    Dvojice úhlů - zápis.

 • domácí práce na 7. 4.:  PS str. 147/6, do zadání
 • domácí práce na 31. 3.: Kdo nemá úhloměr, zkuste si aspoň vystřihnout.

    Úhloměr.

 • domácí práce na 31. 3.: Zápis: nadpis z učebnice str. 73, žlutý rámeček str. 74
 • domácí práce na 30. 3.: PS str. 145/A-7, A-8 prodlouženo dnes do 18:00
 • domácí práce na 26. 3.: uč. str. 67/3 - zadání
 • domácí práce na 25. 3.: PS str. 141/ A-4
 • domácí práce na 24. 3.: Velikost úhlu - doplněný zápis.
 • domácí práce na 23. 3.: Velikost úhlu - zápis.
 • domácí práce na 23. 3.: Vyplnit písanku, vložit do zadání
 • domácí práce na 19. 3.: Psaní písmen řecké abecedy.
 • domácí práce na 18. 3.: Písanka - řecká abeceda.
 • domácí práce na 18. 3.: PS str. 129/A-14, do zadání
 • domácí práce na 17. 3.: Do sešitu žlutý rámeček ze strany 58
 • domácí práce na 12. 3.: Udělejte si zápis z kapitoly Polorovina - žlutý rámeček v učebnici na str. 56.
 • domácí práce na 10. 3.: Jako zápis z dnešní hodiny si do sešitu přepište žlutý rámeček ze strany 55 v učebnici.
 • domácí práce na 9. 3.: Desetiminutovka - největší společný dělitel
 • domácí práce na 5. 3.: uč. str. 90/4 (dole) 1. řádek (a,c,e,g)
 • domácí práce na 4. 3.:  

    Největší společný dělitel.

 • domácí práce na 4. 3.: PS str. 121/ A-4 a, b, c
 • domácí práce na 3. 3.: PS str. 121/A-3
 • domácí práce na 25. 2.: PS str. 120/A-1, jen vypsat dělitele
 • domácí práce na 24. 2.: Určete nejmenší společný násobek čísel 420 a 630 (vložte do zadání)
 • domácí práce na 18. 2.: PS str. 116/A-5

  Příklad, který jsme dělali v hodině (PS str. 115/A-4) poslat do zadání - dnes do 17:00

 • domácí práce na 17. 2.: Dokončit rozklad čísla 24 v zápisu

    Nejmenší společný násobek - zápis.

 • domácí práce na 16. 2.: PS str. 115/A-3, vložte do zadání v Teams do středy 10. 2.
 • domácí práce na 4. 2.: uč. str. 86/3, 6, str. 87/10, 13 - opakování k desetiminutovce
 • domácí práce na 3. 2.: Dokončit rozklad č. 360 (3. způsob)
 • domácí práce na 2. 2.: PS str. 110/A-7

    Prvočíslo a číslo složené - zápis.

 • domácí práce na 28. 1.: PS str. 109/ A-2, A-3

  Video z hodiny

 • domácí práce na 27. 1.: PS str. 106/A-9
 • domácí práce na 26. 1.: PS str. 106/A-8
 • domácí práce na 21. 1.: PS str. 106/A-3
 • domácí práce na 20. 1.: PS str. 102/A-8, neposílat

    Dělitelnost - zápis.

 • domácí práce na 19. 1.: PS str. 101/A-4, vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 14. 1.: PS str. 91/1
 • domácí práce na 13. 1.: PS str. 88/A-7
 • domácí práce na 12. 1.: PS (2. díl) str. 86/A-2
 • domácí práce na 8. 1.: Zápis z dnešní hodiny

    Dělení desetinného čísla desetinným číslem.

 • domácí práce na 8. 1.: Zkontrolujte si domácí úkol a na pátek si připravte 2. díl pracovního sešitu.

    PS str. 76.

 • domácí práce na 7. 1.: PS str. 76/A-1, A-3
 • domácí práce na 6. 1.: Prezentace

    Dělení přirozeného čísla přirozeným.

 • domácí práce na 6. 1.: PS str. 80/A-2
 • domácí práce na 17. 12.: PS str. 70/A-4, vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 16. 12.: PS str. 69/A-3, první dva řádky
 • domácí práce na 15. 12.: PS str. 69/A-2
 • domácí práce na 11. 12.: PS str. 66/A-11
 • domácí práce na 10. 12.: PS str. 64/A-1, A-2
 • domácí práce na 9. 12.: PS str. 61/A-13
 • domácí práce na 4. 12.: PS str. 60/A-5, A-7, A-10, kontrola ve škole
 • domácí práce na 3. 12.: Dokončit PS str. 59/A-1, A-4
 • domácí práce na 1. 12.: Vyzkoušejte sčítání a odčítání desetinných čísel aplikovat ve slovních úlohách v PS str. 55/A-24, A-25, A-26, A-27.

  Dále přikládám řešení strany 54.

    str. 54.

 • domácí práce na 27. 11.: PS str. 54/A-21, A-23
 • domácí práce na 25. 11.: Udělejte si zápis z dnešní prezentace. Je to slide 6 a pak dopočítat ten příklad (od 8. slidu dále).

    Sčítání desetinných čísel.

 • domácí práce na 24. 11.: Zpaměti sčítejte a odčítejte desetinná čísla v PS str. 51/A -11 a str. 52/A-13. Můžete si pomoci tím, že si vezmete do ruky pravítko a jednotky budete brát jako centimetry a desetiny jako milimetry. Zkontrolujeme společně ve středu.
 • domácí práce na 20. 11.: Procvičujte zaokrouhlování. PS str. 50/A-4, A-5, str. 51/A-7, neposílejte.
 • domácí práce na 19. 11.: Dodělejte v PS str. 50/A-2, A-3
 • domácí práce na 18. 11.: Udělejte si zápis o zaokrouhlování desetinných čísel (z prezentace, máte ji i v souborech v Teams, složka materiály).
 • domácí práce na 13. 11.: PS str. 47/A-8, A-9, A-10, neposílejte.
 • domácí práce na 12. 11.: Dnešní zápis z učebnice str. 37, Porovnávání desetinných čísel, žlutý rámeček a odstaveček pod ním.
 • domácí práce na 10. 11.: Dnes testík v Teams, nezapomeňte! Bude otevřený od 8:00 do 16:00, opožděné testy neberu!
 • domácí práce na 6. 11.: Udělejte si zápis do sešitu.

  Nadpis: Desetinná čísla (bude to větší kapitola)

  Dále: 2. slide z prezentace, jen to číslo a názvy těch řádů (jednotky, desetiny,...)

    Desetinná čísla.

 • domácí práce na 5. 11.: PS str. 46/A-2, vložte do Teams
 • domácí práce na 4. 11.: PS str. 41/A-12
 • domácí práce na 3. 11.: PS str. 40, 41/A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, nikam neposílejte, zkontrolujeme ve středu.
 • domácí práce na 23. 10.: PS str. 40/A-2, A-3, vložte do zadání v Teams
 • domácí práce na 22. 10.: Dle domluvy PS str. 35/A-1, A-4, A-6,str. 36/A-8, A-12
 • domácí práce na 20. 10.: Procvičte si souřadnice  v PS str. 32/A-2, A-3.Doplňující úlohy A, B, popř. C si pouze zkuste, doma nikoho netrapte, vše projdeme spolu ve středu, nic neposílejte!
 • domácí práce na 16. 10.: PS str. 31/A-1, neposílat.
 • domácí práce na 15. 10.: PS str. 29/A-5, A-6,A-7, A-8. Nic neposílejte, zkontrolujeme v pátek online. Nezapomeňte na zápisy.
 • domácí práce na 9. 10.: PS str. 26/A-9
 • domácí práce na 8. 10.: PS str. 25/A-5, A-6
 • domácí práce na 7. 10.: PS str. 24/A-1 b,c
 • domácí práce na 6. 10.: uč. str. 18/16
 • domácí práce na 1. 10.: PS str. 22/A-2
Písemné práce
 • na 13. 4.: Desetiminutovka - dvojice úhlů (dopočítávání)
 • na 31. 3.: Desetiminutovka - označení úhlů, úhel pravý, přímý, ostrý, tupý
 • na 25. 2.: Desetiminutovka - nejmenší společný násobek
 • na 18. 2.: Desetiminutovka - rozklad na součin prvočísel
 • na 4. 2.: Desetiminutovka - znaky dělitelnosti
 • na 14. 1.: Desetiminutovka - Dělení desetinných čísel
 • na 7. 1.: Desetiminutovka - Násobení desetinných čísel
 • na 15. 12.: Převody jednotek délky a hmotnosti
 • na 11. 12.: Desetiminutovka (násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, ...)
 • na 2. 12.: Test - desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání)
 • na 10. 11.: Testík v Teams - zlomky