• Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ Z 1. STUPNĚ - Přirozená čísla a operace s nimi. Slovní úlohy. Rozeznávání rovinných obrazců. Převody jednotek délky. Obvod a obsah. Rozeznávání prostorových útvarů. Jednoduché konstrukční úlohy. Pravoúhlá soustava souřadnic.

  ZLOMKY A DESETINNÁ ČÍSLA - Opakování zlomků. Desetinný zlomek a desetinné číslo. Porovnávání DČ. Zaokrouhlování DČ. Sčítání a odčítání DČ. Násobení DČ 10, 100, 1000, ... Převody jednotek délky, obsahu, hmotnosti. Násobení DČ. Dělení DČ.

  DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL - Násobek, dělitel. Čísla soudělná a nesoudělná. Znaky dělitelnosti. Prvočíslo a číslo složené. Rozklad na součin prvočísel. Nejmenší společný násobek. Největší společný dělitel. Slovní úlohy.

  ÚHEL - Přímka a polopřímka.

   

  Desetiminutovky píšeme každou středu, vždy z posledního probraného učiva.

Domácí práce
 • domácí práce na 6. 3.: Noste si rýsovací potřeby (pravítka, tužky č. 3, kružítko, úhloměr)
 • domácí práce na 1. 3.: PS str. 125/3, 4
 • domácí práce na 29. 2.: PS str. 122/A-6
 • domácí práce na 28. 2.: PS str. 121/A-4 a-f
 • domácí práce na 26. 2.: PS str. 120/A-1 a,b,c
 • domácí práce na 23. 2.: uč. str. 94/12
 • domácí práce na 22. 2.: PS str. 116/A-5
 • domácí práce na 21. 2.: PS str. 115/A-4
 • domácí práce na 19. 2.: 115/A-3
 • domácí práce na 16. 2.: uč. str. 84/1, 2
 • domácí práce na 15. 2.: PS str.109/A-5
 • domácí práce na 14. 2.: PS str. 110/A-7
 • domácí práce na 8. 2.: PS str. 107/A-10
 • domácí práce na 6. 2.: PS str. 106/A-4 dokončit, A-6
 • domácí práce na 24. 1.: PS str. 102/A-11
 • domácí práce na 22. 1.: PS str. 102/A-9, str. 103/A-14
 • domácí práce na 19. 1.: PS str. 101/A-3
 • domácí práce na 18. 1.: PS str. 101/A-1, A-2
 • domácí práce na 12. 1.: PS str. 88/A-8. str. 89/A-11
 • domácí práce na 11. 1.: PS str. 86/A-2
 • domácí práce na 10. 1.: 2. díl PS!
 • domácí práce na 8. 1.: PS str. 77/A-4
 • domácí práce na 4. 1.: PS str. 81/A-6
 • domácí práce na 20. 12.: PS str. 74/1,2
 • domácí práce na 14. 12.: PS str. 69 - 71/A-3, A-5, A-7 (vybrat 1 cvičení)
 • domácí práce na 13. 12.: PS str. 69/A-2
 • domácí práce na 8. 12.: PS str. 74/3
 • domácí práce na 7. 12.: PS str. 65/A-9
 • domácí práce na 6. 12.: PS str. 65/A-10 a.b
 • domácí práce na 4. 12.: PS str. 62/B-17
 • domácí práce na 29. 11.: PS str. 55/A-24, A-25, A-26
 • domácí práce na 27. 11.: PS str. 51/A-12, str. 52/A-14
 • domácí práce na 24. 11.: PS str. 52/A-13
 • domácí práce na 23. 11.: PS str. 50/A-1
 • domácí práce na 22. 11.: PS str. 47/A-9
 • domácí práce na 20. 11.: PS str. 46/A-6
 • domácí práce na 16. 11.: PS str. 46/A-2, A-3
 • domácí práce na 1. 11.: PS str. 41/A-12, A-13
 • domácí práce na 25. 10.: PS str. 40/A-6, A-7, str. 41/A-8
 • domácí práce na 23. 10.: PS str. 36/A-10, A-11
 • domácí práce na 20. 10.: PS str. 35/A-1, A-2, A-3
 • domácí práce na 19. 10.: PS str. 31/A-1
 • domácí práce na 16. 10.: PS str. 30/B-10, B-11
 • domácí práce na 13. 10.: PS str. 28/A-2
 • domácí práce na 12. 10.: PS str. 24/A-2
 • domácí práce na 11. 10.: PS str. 24/A-1
 • domácí práce na 9. 10.: PS str. 22/A-2, co nejvíce
 • domácí práce na 6. 10.: PS str. 20/A-16, A-17
 • domácí práce na 5. 10.: PS str. 18/A-7, A-8
 • domácí práce na 29. 9.: PS str. 12/A-9, A-10
 • domácí práce na 25. 9.: PS str. 11/A-1, A-2
 • domácí práce na 22. 9.: PS str. 3/A-6, A-7
 • domácí práce na 18. 9.: PS str. 2/A-4
 • domácí práce na 15. 9.: PS str. 3/A-5 jen první řádek!
 • domácí práce na 14. 9.: PS str. 2/A-2
Písemné práce
 • na 20. 3.: Tematická práce: Dělitelnost přirozených čísel
 • na 17. 1.: Tematická práce: Desetinná čísla
 • na 21. 9.: Desetiminutovka - vyjímečně místo středy (přirozená čísla)

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci