• Aktuální učivo:

    OPAKOVÁNÍ Z PRVNÍHO STUPNĚ - Početní operace s přirozenými čísly. Obvod a obsah rovinných obrazců.

Domácí práce
  • na 25. 9.: PS str. 16/A-2
  • na 24. 9.: PS str. 19/A-12
  • na 23. 9.: PS str. 13/A-11