Dnešní oběd:
polévka rajská s tarhoňou, rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaný okurek, jogurt, sirup

 • Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ Z PRVNÍHO STUPNĚ - Početní operace s přirozenými čísly. Obvod a obsah rovinných obrazců. Tělesa v prostoru. Jednoduché konstrukce. Slovní úlohy. Pravoúhlá soustava souřadnic. Souhrnné opakování.

  ZLOMEK, DESETINNÁ ČÍSLA - Zlomky. Desetinná čísla  - desetinný zlomek, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání. Násobení a dělení 10, 100, 1000... Převody jednotek délky a hmotnosti. Násobení desetinných čísel. Dělení desetinných čísel.

  DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL - Násobek a dělitel. Znaky dělitelnosti. Prvočíslo a číslo složené.

Domácí práce
 • domácí práce na 28. 1.: PS str. 109/ A-2, A-3

  Video z hodiny

 • domácí práce na 27. 1.: PS str. 106/A-9
 • domácí práce na 26. 1.: PS str. 106/A-8
 • domácí práce na 21. 1.: PS str. 106/A-3
 • domácí práce na 20. 1.: PS str. 102/A-8, neposílat

    Dělitelnost - zápis.

 • domácí práce na 19. 1.: PS str. 101/A-4, vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 14. 1.: PS str. 91/1
 • domácí práce na 13. 1.: PS str. 88/A-7
 • domácí práce na 12. 1.: PS (2. díl) str. 86/A-2
 • domácí práce na 8. 1.: Zápis z dnešní hodiny

    Dělení desetinného čísla desetinným číslem.

 • domácí práce na 8. 1.: Zkontrolujte si domácí úkol a na pátek si připravte 2. díl pracovního sešitu.

    PS str. 76.

 • domácí práce na 7. 1.: PS str. 76/A-1, A-3
 • domácí práce na 6. 1.: Prezentace

    Dělení přirozeného čísla přirozeným.

 • domácí práce na 6. 1.: PS str. 80/A-2
 • domácí práce na 17. 12.: PS str. 70/A-4, vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 16. 12.: PS str. 69/A-3, první dva řádky
 • domácí práce na 15. 12.: PS str. 69/A-2
 • domácí práce na 11. 12.: PS str. 66/A-11
 • domácí práce na 10. 12.: PS str. 64/A-1, A-2
 • domácí práce na 9. 12.: PS str. 61/A-13
 • domácí práce na 4. 12.: PS str. 60/A-5, A-7, A-10, kontrola ve škole
 • domácí práce na 3. 12.: Dokončit PS str. 59/A-1, A-4
 • domácí práce na 1. 12.: Vyzkoušejte sčítání a odčítání desetinných čísel aplikovat ve slovních úlohách v PS str. 55/A-24, A-25, A-26, A-27.

  Dále přikládám řešení strany 54.

    str. 54.

 • domácí práce na 27. 11.: PS str. 54/A-21, A-23
 • domácí práce na 25. 11.: Udělejte si zápis z dnešní prezentace. Je to slide 6 a pak dopočítat ten příklad (od 8. slidu dále).

    Sčítání desetinných čísel.

 • domácí práce na 24. 11.: Zpaměti sčítejte a odčítejte desetinná čísla v PS str. 51/A -11 a str. 52/A-13. Můžete si pomoci tím, že si vezmete do ruky pravítko a jednotky budete brát jako centimetry a desetiny jako milimetry. Zkontrolujeme společně ve středu.
 • domácí práce na 20. 11.: Procvičujte zaokrouhlování. PS str. 50/A-4, A-5, str. 51/A-7, neposílejte.
 • domácí práce na 19. 11.: Dodělejte v PS str. 50/A-2, A-3
 • domácí práce na 18. 11.: Udělejte si zápis o zaokrouhlování desetinných čísel (z prezentace, máte ji i v souborech v Teams, složka materiály).
 • domácí práce na 13. 11.: PS str. 47/A-8, A-9, A-10, neposílejte.
 • domácí práce na 12. 11.: Dnešní zápis z učebnice str. 37, Porovnávání desetinných čísel, žlutý rámeček a odstaveček pod ním.
 • domácí práce na 10. 11.: Dnes testík v Teams, nezapomeňte! Bude otevřený od 8:00 do 16:00, opožděné testy neberu!
 • domácí práce na 6. 11.: Udělejte si zápis do sešitu.

  Nadpis: Desetinná čísla (bude to větší kapitola)

  Dále: 2. slide z prezentace, jen to číslo a názvy těch řádů (jednotky, desetiny,...)

    Desetinná čísla.

 • domácí práce na 5. 11.: PS str. 46/A-2, vložte do Teams
 • domácí práce na 4. 11.: PS str. 41/A-12
 • domácí práce na 3. 11.: PS str. 40, 41/A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, nikam neposílejte, zkontrolujeme ve středu.
 • domácí práce na 23. 10.: PS str. 40/A-2, A-3, vložte do zadání v Teams
 • domácí práce na 22. 10.: Dle domluvy PS str. 35/A-1, A-4, A-6,str. 36/A-8, A-12
 • domácí práce na 20. 10.: Procvičte si souřadnice  v PS str. 32/A-2, A-3.Doplňující úlohy A, B, popř. C si pouze zkuste, doma nikoho netrapte, vše projdeme spolu ve středu, nic neposílejte!
 • domácí práce na 16. 10.: PS str. 31/A-1, neposílat.
 • domácí práce na 15. 10.: PS str. 29/A-5, A-6,A-7, A-8. Nic neposílejte, zkontrolujeme v pátek online. Nezapomeňte na zápisy.
 • domácí práce na 9. 10.: PS str. 26/A-9
 • domácí práce na 8. 10.: PS str. 25/A-5, A-6
 • domácí práce na 7. 10.: PS str. 24/A-1 b,c
 • domácí práce na 6. 10.: uč. str. 18/16
 • domácí práce na 1. 10.: PS str. 22/A-2
Písemné práce
 • na 14. 1.: Desetiminutovka - Dělení desetinných čísel
 • na 7. 1.: Desetiminutovka - Násobení desetinných čísel
 • na 15. 12.: Převody jednotek délky a hmotnosti
 • na 11. 12.: Desetiminutovka (násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000, ...)
 • na 2. 12.: Test - desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání)
 • na 10. 11.: Testík v Teams - zlomky