Kronika školního roku 2014/15

Rozloučili jsme se s deváťáky

V pátek 26. června 2015 jsme se naposledy setkali s žáky 9. třídy a v průběhu slavnostní mše sv. jsme se s nimi rozloučili. Absolventy symbolicky vyprovodili prvňáčci a pan ředitel s paní učitelkou třídní rozdali všem odchozím vzpomínkové glejty. Současně bylo odměněno několik výjimečných žáků za výjimečnou práci pro školu. Nakonec deváťáci poděkovali všem, kteří je základní školou provázeli. Ve fotogalerii můžete vidět více.

Detail článku
Pátek 26. června 2015
První třída v ZOO

V pátek 19. června 2015 se konal společný výlet prvních tříd do ZOO Lešná. Vypravili jsme se na prohlídku afrického ptactva, nosorožců, žiraf i slonů. Navštívili jsme také novou zátoku rejnoků. Škoda jen, že nezbylo více času na suvenýry. Další zvířátka najdete zde.

Detail článku
Pátek 19. června 2015
Škola v přírodě

Zprávy ze školy v přírodě. 

Den první v režii 2. třídy. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde. Fotoreportáž z prvního dne si můžete prohlédnout zde.


Den druhý na vlnách 3. třídy. Fotogalerii z tohoto dne si můžete prohlédnout zde. Krátký fotoreport pak zde.


Dnem třetím Vás provede 4. třída. Fotogalerii můžete prohlížet zde. Fotoreportáž k nahlédnutí nebo stažení zdeve formě galerie reportáž k náhlednutí zde.


Den čtvrtý nejen s pátou třídou. Fotogalerie je dispozici zde a krátký fotokomiks zde.

Loučíme se a těšíme se naviděnou "v rodném údolí".


Krátký videoklip z celé školy v přírodě je zde.

Detail článku
Pondělí 15. června 2015
Obhajoby absolventských prací

V pondělí 8. června 2015 proběhly tradiční obhajoby absolvenstských prací žáků 9. třídy. Přihlížející posluchači mohli zhodnotit celkem 18 velmi slušně připravených a na různorodá témata zaměřených výstupů, s nichž ty nejlepší budou veřejně oceněny. Několik momentek zde.

Detail článku
Pondělí 8. června 2015
Gateway to Space - exkurze do Prahy

V úterý 26. května 2015 navštívili vybraní žáci 7. a 9. třídy v Praze výstavu Gateway to Space (Brána do vesmíru). Výstava provedla žáky vývojem kosmonautiky ve druhé polovině 20. stol. Ke zhlédnutí byly modely raket, sond, orbitálních stanic a dalších kosmických prostředků. V druhé části mohli návštěvníci vyzkoušet několik trenažérů pro budoucí kosmonauty. Obrazové podrobnosti najdete zde, dva videofragmenty zde a zde.

Detail článku
Úterý 26. května 2015
Návštěva zahraničních studentů

Ve dnech 25.–29. května 2015 navštívili naši školu zahraniční studenti z Indie, Malajsie, Číny a Kalifornie a vyučovali žáky nejen v hodinách anglického jazyka, ale i výtvarné, hudební, tělesné  výchovy, chemie, přírodopisu nebo vlastivědy na prvním stupni. Přijeli především představit své země a kultury v rámci mezinárodního projektu AIESEC a české pobočky Edison.  Během týdne rozproudili živou konverzaci a zájem o kultury svých zemí; žáci se se studenty jen těžko loučili a těší se na další zahraniční projekty; zároveň děkujeme všem hostitelským rodinám nejen za ubytování a stravu, ale i za program a čas, který studentům věnovali! Několik momentek zde.

Detail článku
Pondělí 25. května 2015
Dětský eucharistický kongres

V pátek 15. května 2015 se žáci naší školy zúčastnili dětského eucharistického kongresu, který probíhal v Korunní pevnůstce v areálu Bezručových sadů (krátké video) a zakončen byl adorací v kostelích v centru Olomouce. Olomoucký děkanát spolu se svitavským, šumperským a šternberským adoroval v kostele sv. Mořice. Fotogalerie z adorace zde.

Detail článku
Pátek 15. května 2015
Den Evropy

V úterý 5. května 2015 se žáci 8. třídy pod vedením paní učitelky Pavlůskové zúčastnili každoročních oslav Dne Evropy na olomouckém Horním náměstí. Jako každý rok osmáci prezentovali jeden ze států Evropské unie. Tentokrát si vybrali Portugalsko, které představili bohatým stánkem a krátkým vystoupením na pódiu. Nedílnou součástí celé akce byla ochutnávka národních jídel a naši žáci za své vynikající Portugalské košíčky získali druhé místo oceněné stříbrnou vařečkou a vstupenkami na Garden Food Festival. Fotoreportáž zde. Krátký videosestříh zde.

Detail článku
Úterý 5. května 2015
Mše svatá ke cti sv. Jiří

V pátek 24. dubna 2015 jsme oslavili svátek svatého Jiří - patrona všech skautů mší svatou. Několik momentek zde. Krátký videoklip zde.

Detail článku
Pátek 24. dubna 2015
Pozorování jarního aspektu

Ve středu 15. dubna 2014 vyjeli žáci sedmého ročníku do PR Království v blízkosti Grygova na botanickou exkurzi. V lese jsme společně prožili celé dopoledne, pozorovali 25 druhů rostlin a 8 druhů živočichů. O tom, že jsme si tento den užili se můžete přesvědčit zde.

Detail článku
Středa 15. dubna 2015
Pevnost poznání s první třídou

V pondělí 13. dubna 2015 navštívili žáci prvních tříd v rámci testovacího režimu interaktivní muzeum vědy UP Olomouc- Pevnost poznání. Zde si v doprovodném programu ověřili své matematické dovednosti i znalosti o vodě. Společně pak vytvořili kytici barevných tulipánů. V expozici Rozum v hrsti pak prozkoumali model oka, fyzikální zákony a gyroskop. Zaujetí dětí pro vědu můžete sledovat zde.

Detail článku
Pondělí 13. dubna 2015
Workshop v 7.třídě

V pátek 10. dubna 2015 se žáci 7. třídy zajímali o humanitární a rozvojovou pomoc ve světě. Zajímavý workshop si pro naše žáky připravila Kamila Zbuzková, pracovnice Charity ČR. Žáci se dozvěděli, jak rychle se musí poskytnout krizovým oblastem pomoc. Ve skupinkách pak diskutovali  o potřebných věcech v těchto postižených oblastech.Uvažovali o hodnotě poskytnuté pomoci a zda jsou i oni schopni pomoci svému okolí. Několik momentek zde.

Detail článku
Pátek 10. dubna 2015
Návštěva podzemí

V úterý 31. března 2015 měli žáci 4. třídy unikátní příležitost seznámit se s podzemními místnostmi v areálu nedaleko kláštěra kapucínů. Ve stísněných prostorách mohli i díky připravené hře zakusit pocity chladu, tmy a nepředvídatelných nástrah. Všichni nakonec přežili a šťastni, že vyvázli živi a zdrávi, plni nadšení a optimismu poděkovali panu Švorčíkovi, bez jehož obětavého nasazení by tato akce nikdy neproběhla. Obrázky zde. Z akce je také k dispozici krátký trailer.

Detail článku
Úterý 31. března 2015
Arcibiskupské muzeum

V úterý 24. března 2015 navštívili žáci 4. třídy Arcibiskupské muzeum. V rámci interaktivního programu měli možnost zábavnou formou poznat historické památky, které jsou nějak spjaty s historií života církve. Několik momentek najdete zde. Můžete se také podívat na videoklip.

Detail článku
Úterý 24. března 2015
Přejeme otci biskupu Hrdličkovi

V pondělí 23. března 2015 navštívili žáci 3. ročníku, sestra Magdalena a pan ředitel otce biskupa Hrdilčku, aby mu popřáli k jeho jmeninám. Děti si s otcem biskupem zazpívali, přednesli krátký příběh  a v uvolněné atmosféře debatovaly s otcem biskupem o svých školních i životních problémech. Setkání, během něhož žáci též nahlédli do 11kg těžké ilustrované bible, tak příjemně zpestřilo dopoledne všem zúčastněným. Několik fragmentů zde.

Detail článku
Pondělí 23. března 2015
Mše svatá ke cti sv. Josefa

V pátek 20. března 2015 jsme oslavili svátek svatého Josefa mší svatou celebrovanou otcem Gorazdem. Po celou dobu této připomínky žáci i učitelé pozorně sledovali průběh mše včetně promluvy věnované tentokrát postní době. Krátký sestřih najdete zde.

Detail článku
Pátek 20. března 2015
Pozorovali jsme částečné zatmění Slunce

V pátek 20. března 2015 měli žáci naší školy unikátní možnost sledovat výjimečný astronomický jev - částečné zatmění Slunce. Po krátkém povídání se každý žák mohl na vlastní oči pomocí speciálně upraveného hvězdářského dalekohledu (děkujeme panu školníkovi) nebo pomocí brýlí pro toto pozorování určených přesvědčit, že Měsíc opravdu část slunečního kotouče zakrývá. Nakonec většina z nás zatlačila slzu při pomyšlení, že další takový úkaz bude v našich končinách viditelný až v roce 2021. Krátké video zde.

Detail článku
Pátek 20. března 2015
Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol

Ve dnech 17. - 19. března 2015 proběhl v Odrách již 22. ročník celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol. Třídenní přehlídky se zúčastnili studenti ze 26 základních a středních škol z celé ČR a představili se v 86 číslech hudebních, dramatických i tanečních. Naši školu v Odrách reprezentovaly žákyně 9. třídy Kateřina Brodecká, Natalia Trajlinková, Josefína Janková a Klára Stejskalová. První tři jmenované společně s panem učitelem Adamem Rosou vytvořily originální hudební seskupení a zazpívaly dvě písně – People Help the People (Birdy) a Jail House Rock (Elvis Presley). Klára Stejskalová s Josefínou Jankovou vystoupily se svým tanečním číslem Dobro a zlo a jejich vystoupení bylo vybráno i do slavnostního galaprogramu, který se konal na závěr celé přehlídky a získalo 3. místo v divácké anketě. Celý galaprogram byl natáčen televizí NOE. Něco málo více zde.

Detail článku
Úterý 17. března 2015
Lyžařský kurs 7. třídy ve skiareálu Kopřivná

V termínu 2. - 6. března 2015 se žáci 7. třídy zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve skiareálu Kopřivná v Malé Morávce. Díky kvalitnímu instruktorsko-učitelskému týmu mohli začínající i pokročilí lyžaři zažít krásné sportovní zážitky, které byly umocněny originálními večerními programy na téma dobývání severního pólu. Kurz byl také zajímavý nebývale vysokým počtem snowboardistů. Posuďte sami.

Detail článku
Pondělí 2. března 2015
Masopustní karneval - Poznáváme rozmanitost světa

V úterý 17. února 2015 se napříč budovou školy uskutečnil tradiční masopustní karneval, tentokráte s ústředním tématem Poznáváme rozmanitost světa. Skupiny tvořené žáky jednotlivých tříd I. stupně se postupně propracovávaly přes jednotlivá stanoviště zaměřená na různé kouty světa až ke společnému vyvrcholení v tělocvičně školy. Děti si dne náramně užily a ověřily si, že učit se jde i jinou, velmi přitažlivou formou. Vřelé díky patří všem pedagogům účastnících se programu i hostům - studentům PdF UP v Olomouci, jež se na přípravě taktéž podíleli. Více najdete zde.

Detail článku
Úterý 17. února 2015
Lyžařský kurs 8. třídy - skiareál Kopřivná

V termínu 16.-20. února 2015 se žáci 8. třídy (osmé proto, že loni nebyl sníh) zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve skiareálu Kopřivná v Malé Morávce. Díky kvalitnímu instruktorsko-učitelskému týmu mohli začínající i pokročilí lyžaři zažít krásné sportovní zážitky, které byly umocněny originálními večerními programy. Ukázky z týdne zde.

Detail článku
Pondělí 16. února 2015
Voršilský ples

V pátek 6. února 2015 proběhl již tradiční Voršilský ples. Na tanečním parketu i mimo něj probíhala čilá společenská zábava, která byla mimo obvyklé tomboly a občerstvení podpořena vystoupením profesionálního barmana. Celý večer se nesl v duchu setkání učitelů, rodičů a přátel školy, které na mimoškolní půdě bylo velice příjemné zajímavé. Něco málo z atmosféry plesu můžete nasát zde.

Detail článku
Pátek 6. února 2015
GIS day na Přf UP Olomouc

Ve středu 4. února 2015 navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci projektu HUMR (Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách) realizovaného Charitou ČR Přírodovědeckou fakultu UP.  Zde se seznámili s  geografickými informačními systémy (GIS) a s principy krizového mapování, které je velmi důležité v okamžiku včasné a cílené humanitární pomoci v postižené oblasti. Následně si venku samotné krizové mapování zkusili a vytvořili si svou vlastní tematickou mapu v GIS učebně. Na závěr dopoledne si žáci prohlédli novou budovu PřF a podívali se na Olomouc z vyhlídkové terasy. Podle fotografií zde můžete sami posoudit, že si žáci tento vyučovací den náležitě užili.

Detail článku
Středa 4. února 2015
Mše svatá ke cti sv. Anděly Merici

V pátek 23. ledna 2015 se v kostele sv. Kateřiny konala slavnostní mše svatá ke cti sv. Anděly Merici (zakladatelky řádu sv. Voršily), kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner. V závěru bohoslužby obdržela Maltézská pomoc od žáků naší školy poukaz na 6.800 Kč, tedy 1/3 výtěžku z Voršilského jarmarku, který se konal 11. prosince 2014. Součástí závěru bohoslužby bylo i vyhlášení celostátní soutěže Naše planeta, kde bydlíme, kterou pořádalo ústředí Charity ČR. Krátkou fotoreportáž ze mše sv. najdete zde. Více o Maltézské pomoci se můžete dozvědět zde.

 

Detail článku
Pátek 23. ledna 2015
Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 8. ledna 2015 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníci měli jedinečnou možnost zúčastnit se spolu s žáky a učiteli běžné výuky a přesvědčit se tak o průběhu vzdělávání. Kromě výuky bylo možno zhlédnout nově zrekonstruované prostory školy, především pak nově opravenou tělocvičnu, ale také všechny kmenové i specializované učebny. Většina návštěvníků byla s výsledky své "inspekce" spokojena, ti náročnější si potom řekli: "Nemusí pršet, stačí když kape." Fragmenty ze dne najdete zde.

Detail článku
Čtvrtek 8. ledna 2015
Tři králové

Ve středu 7. ledna 2015 navštívili naši školu tři králové. Postupně prošli všechny třídy, ve kterých zazpívali známou píseň. Žáci si připomněli, co už o třech králích vědí a také o čem historici pouze spekulují. Stručný, ale poučný výklad potom otec Gorazd zakončil požehnáním. Ovoneni kadidlem a pokropeni svěcenou vodou tak žáci mohli krásně vstoupit do nového roku. Fotoprůvodce zde.

Detail článku
Středa 7. ledna 2015

V úterý 16. 12. 2014 jsme vyhlásili výsledky literární a výtvarné soutěže. Hlasování o nejlepší práce proběhlo na Vvoršilském jarmarku. Literární část soutěže vyhrála Julie Navrátilová a Natálie Vrzalová, druhé místo patří Anežce Chlupové a Evě Vykopalové a na třetím místě se umístily Emma Takáčová, Marie Brychtová, Markéta Hynečková a Elena Hamplová. Nejlépe ohodnocený betlém vytvořila Tereza Švorčíková, na druhém místě se umístil Jakub Roháč a třetí místo obsadily Elena Hamplová, Marie Brychtová, Markéta Hynečková a Emma Takáčová. Krásnou vánoční atmosféru nám vytvořila 5.třída, která k tomuto udílení zazpívala několik známých koled. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme požehnané Vánoce. Krátký videofragment najdete zde.

Detail článku
Úterý 16. prosince 2014
Voršilský jarmark

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se na školním dvoře uskutečnil tradiční Voršilský jarmark. Každá třída ve svém stánku nabízela vlastnoručné vyrobené předměty, z jejichž prodeje je část výtěžku určena Maltézské pomoci. K vidění byli mistři kováři, řezbář, děti měly možnost soutěžit v atraktivních hrách, popř. vyhrát hodnotnou cenu v tombole. Pro zmrzlé a hladové návštěvníky byl nachystán guláš a punč. To vše za libé hudby flašinetu. Letošní ročník byl také okořeněn literárně - výtvarnou soutěží s vánoční tematikou. Všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu jarmarku patří vřelé díky. Fotogalerie zde.

Detail článku
Čtvrtek 11. prosince 2014
Navštívil nás svatý Mikuláš

V pátek 5. prosince 2014 navštívil naši školu svatý Mikuláš. Oproti předchozím letům měl velmi přesné informace o jednotlivých třídách i žácích, a tak bylo brzy zjevné, kdo patří do péče čertovy a komu se má věnovat anděl. Jak to všechno svatý Mikuláš vyřešil můžete posoudit zde.

Detail článku
Pátek 5. prosince 2014
Punče pro Pamatováček

Ve středu 3. prosince 2014 prodávali naši učitelé vánoční punč ve stánku Dobrého místa pro život na olomouckém Horním náměstí. Výtěžek celého prodeje byl věnován občanskému sdružení Pamatováček, které pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou. Děkujeme všem, kteří přišli akci podpořit nákupem nebo finančním příspěvkem. Velké díky patří také přátelům, kteří nám pomohli s prodejem, konkrétně volejbalistům Sokola Olomouc, zaměstnancům Ústavu molekulární a translační medicíny a všem ostatním dobrovolníkům. Atmosféru celého odpoledne a večera můžete nasát zde.

Detail článku
Středa 3. prosince 2014
Posvětili jsme adventní věnce

V pátek 28. listopadu 2014 se žáci školy zúčastnili mše svaté. Zajímavá byla nejen promluvou otce Gorazda navazující na cyklus povídání o jednotlivýcj částech mše sv., ale i svěcením adventních věnců. Každá třída má svůj věnec, který ji provází v adventní době. Krásný dojem nezkazilo ani poměrně mrazivé klima kostela. Více zde.

Detail článku
Pátek 28. listopadu 2014
Zlatý zvonek

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 měli rodiče, žáci i přátelé školy možnost zúčastnit se jubilejní desáté hudební přehlídky prvního stupně Zlatý zvonek. Celá přehlídka, během které předvedla každá třída dva výstupy, proběhla v uvolněné atmosféře, která vygradovala závěrečnou společnou písní. Všem dětem, ale také učitelům podílejícím se na průběhu akce patří velké díky. Další podrobnosti najdete zde.

Detail článku
Čtvrtek 20. listopadu 2014
Turistický kroužek v Kuřimi

Ve dnech 15.-17. listopadu 2014 se turistický kroužek Chodidla vypravil již na svou 82. výpravu. Tentokrát žáci navštívili městečko Kuřim nedaleko Brna. V průběhu tří dnů nachodili 45 km a vystoupilii na několik okolních rozhleden, např. Babí lom, Čebínku, Zlobici a také Klucaninu, která se tyčí nad nedalekým Tišnovem. Oba dva večery pak všichni relaxovali v místním aquaparku. Více z akce zde.

Detail článku
Sobota 15. listopadu 2014
Bobřík informatiky

Od středy do pátku 12-14. listopadu 2014 se žáci 4.-9. třídy zúčastnili mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na žáky se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti formou online tstu, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Nejlepším gratulujeme!

Detail článku
Středa 12. listopadu 2014
Slavnostní předávání slabikářů

Ve středu 12. listopadu 2014 se naši nejmenší žáci - prvňáčci stali skutečnými studenty. Při slavnostním ceremoniálu dostali nové slabikáře. Spokojenost a nadšení z dětí jen čišely. „Konečně si budeme moci přečíst tatínkovy noviny,“ volaly. Posuďte sami.

Detail článku
Středa 12. listopadu 2014
Podzimní fotbalové mistrovství I. stupně - POFOMIŠ-PRST

Ve středu 5. listopadu 2014 se žáci I. stupně zúčastnili tradičního fotbalového turnaje. Jak dívky, tak chlapci předvedli vynikající sportovní výkony a řekli si tak o budoucí místo v české fotbalové reprezentaci. Vítězům blahopřejeme. Podrobnosti najdete zde.

Detail článku
Středa 5. listopadu 2014
Turistický kroužek v Javorníkách

Ve dnech 25.-29. října 2014 se členové turistického kroužku zúčastnili pětidenní výpravy do oblasti Javorníků. Během těchto dnů všech 13 turistů zvládlo neuvěřitelných 100 km. Mimo jiné navštívili Karolinku, Soláň, Velký a Malý Javorník, Portáš, Kohútku. Všichni aktéři si akci v krásném počasí neskutečně užili. Posuďte sami.

Detail článku
Sobota 25. října 2014
Branný závod O pohár primátora města Olomouce

Ve středu 15. října 2014 se vybraní žáci zúčastnili branného závodu O pohár primátora města Olomouce. V nabité konkurenci mnoha dalších škol vybojovali naši borci skvělé první místo a vrátili tak po roční přestávce pohár zpět naší škole. Za více než vzornou reprezentaci školy zaslouží všichni zúčastnění včetně trenéra velké uznání. Podrobnosti o náročnosti soutěže najdete zde.

Detail článku
Středa 15. října 2014

Krátké video o tom, jak se žije "Serviam" v našich školách po celém světě, můžete zhlédnout zde.

Detail článku
Úterý 14. října 2014
Podzimní fotbalové mistrovství školy - POFOMIŠ

V pondělí 13. října 2014 proběhlo na školním hřišti tradiční Podzimní fotbalové mistrovství školy (POFOMIŠ) pro žáky II. stupně. V turnaji hraném systémem každý s každým se prezentoval fotbalový výkvět školy. Zástupci všech tříd předvedli nejen vynikající sportovní výkony, ale ukázali se povětšinou jako čestní a v duchu fair play hrající hráči. Zvítězit však mohlo jen jedno mužstvo - tentokrát mužstvo 7. třídy. Srdečně blahopřejeme! Více zde.

Detail článku
Pondělí 13. října 2014
Den skřítka Podzimníčka

V pátek 3. října 2014 proběhl v prvních třídách tradiční Den skřítka Podzimníčka. Děti v různobarevných kostýmech strávili příjemný den a připoměli si začátek podzimního období. Spokojenost čišela nejen z dětí, ale i z třídních učitelek. Zdalipak je mezi podzimními přírodninami najdete?

Detail článku
Pátek 3. října 2014
 Legoland

V pátek 26. září 2014 jsme odjeli s některými žáky a rodiči do německého Legolandu. Cesta byla velmi dlouhá, několik zastávek na zotavenou jsme uvítali. Zábavní park se otevítal v 10 hodin. Od té chvíle jsme se mohli procházet minilandem, ve kterém jsme míjeli mnichovské letiště, Allianz arénu či benátské náměstí. Vyzkoušeli jsme také několik horských drah a další atrakce. Cesta zpět uběhla rychleji, neboť všichni brzy usnuli. Výlet se nám vydařil. Posuďte sami.

Detail článku
Pátek 26. září 2014

Ve čtvrtek 18. září 2014 byla školskou radou schválena novelizace Školního řádu, jehož součástí jsou i Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád doznal některých menších, ale i některých podstatných změn, proto jej vřele doporučujeme Vaší pozornosti. Materiály naleznete zde.

Detail článku
Čtvrtek 18. září 2014
Pouť ZŠ sv. Voršily na Svatý Kopeček

V neděli 14. září 2014 jsme tradičně oslavili Den církevní škol poutí na Svatý Kopeček. Celkem 13 km pěšího putování dovedlo přibližně 50 poutníků do baziliky Navštívení Panny Marie, kde pouť vrcholila slavnostní mší svatou celebrovanou otcem Gorazdem. Po mši sv. se účastníci poutě přesunuli do areálu ambitů, kde bylo připraveno malé občerstvení a spousta her pro děti. Zdá se, že si každy přišel na své, a spokojenost a nadšení dětí, učitelů, rodičů a příznivců školy přemohly rozmary počasí. Posuďte zde.

Detail článku
Neděle 14. září 2014
Přivítali jsme prvňáčky

V úterý 2. září 2014 jsme zahájili nový školní rok slavnostní mší svatou. V přítomnosti žáků celé školy a mnoha rodičů a příznivců školy byli nastupující žáci - prvňáčci při tradičním ceremoniálu představeni a přijati do řad žactva. Všichni plakali dojetím, hlavně pak nejstarší žáci 9. třídy, kteří měli tu čest své mladší kolegy k ceremonii přivést a kteří jsou tradičně prvňáčkům patrony. Posuďte sami zde a zde.

Detail článku
Úterý 2. září 2014
Zahájili jsme nový školní rok!

V pondělí 1. září 2014 začal nový školní rok. Výjimečný byl především pro žáky prvních tříd, kteří přišli do školy poprvé. Přes počáteční ostych ale nakonec první hodinu v životě zvládli úplně všichni včetně přítomných rodičů. Více najdete zde a zde.

Detail článku
Pondělí 1. září 2014
Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci