Kronika školního roku 2019/20

Rozloučili jsme se s deváťáky

V pátek 26. června 2020 jsme se při tradiční závěrečné mši svaté rozloučili s žáky deváté třídy. Nezapomenutelné momenty můžete nahlédnout zde.

Detail článku
Pátek 26. června 2020
Prvňáci myslí v modlitbě na deváťáky

V pondělí 8. června 2020 skládali deváťáci přijímací zkoušky na střední školy. Prvňáci je v tom nenechali a výrazně je modlitbou podpořili.

Detail článku
Pondělí 8. června 2020
Masopustní rej zvířátek

V pondělí 24. února 2020 se uskutečnil tradiční masopustní rej masek, tentokráte na téma Noemovy Archy. Během dopoledne se školou proháněla stáda více či méně výstředních zvířátek kolující po různých stanovištích zaměřených na nějaký aspekt tématu. Zvláštní poděkování patří především panu učiteli Musilovi za autentické ztvárnění Noeho. Obrazové podrobnosti najdete zde.

Detail článku
Pondělí 24. února 2020
Lyžařský kurz 7. třídy

V termínu 20. - 24. ledna 2020 se žáci 7. třídy zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve skiareálu Kraličák v Hynčicích pod Sušinou. Díky kvalitnímu instruktorsko-učitelskému týmu mohli méně či více pokročilí lyžaři i snowboarďáci zažít krásné sportovní zážitky, které byly umocněny originálními večerními programy. Podle několika momentek zkuste posoudit sami.

Detail článku
Pondělí 20. ledna 2020
Sedmáci na grafice

Linoryt, dřevořez, suchá jehla, lept, mezzotinta, litografie, serigrafie, aquatinta - nejen s těmito názvy se setkali žáci sedmé třídy na výstavě Art & Print, kde obdivovali české i světově proslulé špičky v oboru grafiky. Pár snímků zde.

Detail článku
Pátek 10. ledna 2020
Šestka v ADMO

Poprvé ve své školní kariéře zavítali natěšení žáci šesté třídy do Arcidiecézního muzea v Olomouci, kde obdivovali nejen zlatý kočár biskupa Troyera, klenotnici s diamantovou monstrancí nebo barokní díla v obrazárně, ale báli se i na krvavé pavlači, hledali symboly živlů a ročních období v Erbovním sále nebo zasvěceně diskutovali nad pracovními listy. Foto jako důkaz zde.

Detail článku
Čtvrtek 9. ledna 2020
Vánoční soutěž pro druháky

V pátek 20. prosince si žáci 8. třídy připravili vánoční soutěž pro své menší spolužáky z 2. třídy. Druháčci putovali po dlouhé cestě, kde museli překonávat mnohá úskalí. Opravovali stroj na sníh, lovili kapra, skládali puzzle a počítali. Kouzelný kufřík si pro ně připravil spoustu záludných pojmenování, která ovšem šikovní žáci vyluštili. Všichni doputovali do cíle, kde je čekala sladká odměna. Další podrobnosti najdete zde.

Detail článku
Pátek 20. prosince 2019
Vánoce v osmé třídě

Osmá třída si poslední předvánoční den opravdu užila; kromě profesionálně připraveného herního rána pro 2. třídu si po přečtení dojemného dopisu od sester karmelitek, modlících se za osmou třídu, a zapálení nejen adventního věnce, ale i karmelské svíce se jmény všech žáků, užili nadílku dárků od tajného kamaráda a radost z nich posléze měli možnost vybruslit na blízkém kluzišti. Krásné Vánoce všem! Fota zde.

Detail článku
Pátek 20. prosince 2019
Grafika v MUO

Žáci osmé a deváté třídy se v tomto předvánočním týdnu měli možnost seznámit s českými i světovými fenomény mezi nejlepšími umělci na poli grafiky; díky své vlastní zkušenosti s linorytem a slepotiskem a posléze i suchou jehlou, monotypem nebo dekalkem, byli schopni nejen erudovaných odpovědí, ale i věcných dotazů. Více zde.

Detail článku
Středa 18. prosince 2019
Modrotisk ve výtvarném kroužku

Žáci výtvarného kroužku měli možnost vyzkoušet si nejen techniku zapsanou do Světového kulturního dědictví UNESCO, ale naučili se i šít na šicím stroji a jejich první počiny v podobě tašek, polštářků, pouzder a pytlíčků. Výtvory můžete posoudit sami zde.

Detail článku
Úterý 17. prosince 2019
Voršilský jarmark

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se na školním dvoře uskutečnil tradiční Voršilský jarmark. Každá třída ve svém stánku nabízela vlastnoručné vyrobené předměty, z jejichž prodeje je část výtěžku určena na charitativní účely. K vidění byli mistři kováři, řezbář, děti měly možnost soutěžit v atraktivních hrách, popř. vyhrát hodnotnou cenu v tombole. Pro zmrzlé a hladové návštěvníky byl nachystán guláš a punč nebo zákusek s kávou v deváťácké kavárně. Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu jarmarku patří vřelé díky. Fotogalerii najdete zde.

Detail článku
Čtvrtek 12. prosince 2019
Navštívil nás svatý Mikuláš

V pátek 6. prosince 2019 navštívil naši školu svatý Mikuláš. I letos měl velmi přesné informace o jednotlivých třídách a žácích, a tak bylo brzy zjevné, kdo patří do čertí péče a komu se má věnovat trio alabastrově bělostných andělů. Vše pak řídil svatý Mikuláš. Jak to všechno dopadlo můžete posoudit zde.

Detail článku
Pátek 6. prosince 2019
Svěcení adventních věnců

V pondělí 2. prosince 2019 navštívil otec Hyacint všechny třídy, aby posvětil adventní věnce. Byl mile překvapený znalostmi malých žáků o adventním  období. Děti také potvrdily, že se opravdu těší na Vánoce. Několik momentek najdete zde.

Detail článku
Pondělí 2. prosince 2019
Hodina angličtiny ve 4. třídě

Dnešní hodina angličtiny byla pro žáky velmi zajímavá, protože jsme procvičovali slovní zásobu prakticky. Žáci připravovali sladké i slané sendviče. Několik fotografií z této hodiny zde.

Detail článku
Pátek 29. listopadu 2019
Zlatý zvonek

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 měli rodiče, žáci i přátelé školy možnost zúčastnit v pořadí již patnácté hudební přehlídky prvního stupně Zlatý zvonek. Celá přehlídka, během které předvedla každá třída dva výstupy, proběhla v uvolněné atmosféře, která vygradovala závěrečnou společnou písní. Všem dětem, ale také učitelům podílejícím se na průběhu akce patří velké díky. Obrazové podrobnosti najdete zde.

Detail článku
Čtvrtek 21. listopadu 2019
Návštěva Moravského divadla v Olomouci

Ve středu 6. listopadu 2019 byli žáci pozvaní na prohlídku zákulísí olomouckého divadla. Žáci se prošli po prknech, která znamenají svět. Viděli, jak se staví kulisy večerního  představení. Seznámili se s prací vlásenkářek, kostymérů a švadlen. Mnoho žáků již uvažuje o svém budoucím povolání. Posuďte zde.

Detail článku
Čtvrtek 7. listopadu 2019
Nevíte, co pod stromeček?

Už teď pro vás chystáme neotřelé dárečky v podobě laminovaných chrastítek, ozdob na vánoční stůl, těžítek - ptáčků jako živých, štědrovečerních zlatých prasátek nebo ochutnávku z kulturního dědictví UNESCO - modrotisk v podobě užitečných textilií. To vše samozřejmě po plnohodnotně prožitém Adventu. Nechte se inspirovat zde. A zde krátká ukázka toho, jak se může přemíra kreativity ve výtvarné výchově mezipředmětově prolnout s výchovou hudební.

Detail článku
Čtvrtek 31. října 2019
Pohyblivé pexeso ve 2. třídě

Naši druháčci využili volné chvilky a zahráli si pohyblivé pexeso. Děti ve dvojících vytvořily svou pozici a  ostatní odkrývali stejné karty. Poznáte je?

Detail článku
Pátek 25. října 2019
Předávání slabikářů

Ve čtvrtek 24. října 2019 předali žáci 9. třídy při krátkém slavnostním ceremoniálu prvňákům zbrusu nové slabikáře. Jak zachytil unikátní chvíle fotograf, nahlédněte zde.

Detail článku
Čtvrtek 24. října 2019
Prvňáci navštívili výstavu obrazů

Ve středu 23. října 2019 navštívili žáci 1.A výstavu obrazů jejich staršího spolužáka Daniela M., která do konce října probíhá v divadelní kavárně kavárny Opera. Nevšední umělecký zážitek můžete nahlédnout i vy, např. zde.

Detail článku
Středa 23. října 2019
Worthing - přihlášky

Připomínáme účastníkům jazykového pobytu v anglickém Worthing termín odevzdání přihlášky a platby zálohy dle obdržených informací do 6. listopadu 2019.

Detail článku
Úterý 22. října 2019
Svátek svaté Voršily

V pátek 20. října 2019 jsme si připomněli mší svatou celebrovanou otcem Hyacintem a koncelebrovanou otci Štefkem a Rajlichem v kostele svaté Kateřiny svátek svaté Voršily. Po mši sv. jsme sestrám k jejich svátku popřáli a poděkovali za jejich péči o školu, děti v ní se učící a zaměstnance v ní pracující. Sestry pak na oplátku obešly všechny třídy, aby zvěstovaly informace o voršilském školství ve světě. Žáci zhlédli krátký videoklip a zájemci se pak mohli zapojit do soutěže o hodnotné ceny. Několik obrázků najdete zde.

Detail článku
Pátek 18. října 2019
Pouť ZŠSV na Svatý Kopeček

V neděli 15. září 2019 se uskutečnila již pojednadvacáté pouť naší školy na Svatý Kopeček. Do baziliky Navštívení Panny Marie dorazilo jen v pěší části přes 80 poutníků. Po mši svaté celebrované otcem Hyacintem, novým spirituálem naší školy, se všichni shromáždili v prostoru před bazilikou k neformálním setkáním. Podívejte se na krátké video mapující průběh pěší části poutě nebo video ze mše svaté. Fotogalerii najdete zde.

Detail článku
Neděle 15. září 2019
Zahájili jsme nový školní rok

V úterý 3. září 2019 jsme slavnostní mší svatou v kostele sv. Kateřiny zahájili nový školní rok 2019/20. Mši sv. celebroval otec Hyacint Pavel Kuchta, OPraem, nový spirituál školy. Na konci bohoslužby žáci 9. třídy uvedli nováčky z první třídy, kteří byli následně představeni všem přítomným a obdrželi žákovské deníky. Přivítali jsme také nově přišedší sestru voršilku Andreu Atanázii Dobošovou, OSU, a také nové členy pedagogického sboru, paní Veroniku Ingrovou, Irenu Chládkovou a Marii Klučkovou, a novou školní psycholožku Kateřinu Rychlou. Taktéž Příjemnou a klidnou atmosféru můžete aspoň částečně vychutnat ve fotogalerii a kratičkém videu.

Detail článku
Úterý 3. září 2019
Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci