Školská rada

Školská rada při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

 

 

Funkční období 2009-2011


Zápis o průběhu volby zástupců nezletilých žáků do školské rady

do školské rady při Základní škole sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

  • termín konání volby: 13. listopadu 2008
  • místo konání volby: ZŠ sv. Voršily v Olomouci
  • složení volební komise: Vilém Lukáš, Lucie Bednářová, zástupci školské rady
  • průběh volby: volby se zúčastnilo 88 oprávněných voličů
  • zvolení zástupci rodičů: Mgr. Lucie Bednářová, Ivo Šálek
Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se od 1. ledna 2009 na tříleté volební období stávají: Mgr. Lucie Bednářová a Ivo Šálek

V Olomouci 14. listopadu 2008

Vilém Lukáš, Lucie Bednářová, zástupci školské rady

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci