Důležité:
 • 9.

  Antonio Vivaldi

  Kdo byl a co všechno vnesl do hudby A. Vivaldi? Budeme se blíže zabývat osobností i dílem tohoto autora.

   

 • 8.

  Concerto grosso, koncert pro sólový nástroj

  Jedny z nejvýznamnějších hudebních forem, pokud jde o nástrojovou hudební tvorbu. Jaký je vztah mezi těmito dvěma formami a jak se vzájemně ovlivňovaly? To a také kdo se těmto formám věnoval se dozvíte v rámci tohoto tématu,

  Studijní materiál - zápis k tématu Concerto grosso, koncert pro sólový nástroj.

 • 7.

  Kánon, fuga

  Jaký význam měly tyto dvě významné hudební formy ve vývoji hudby? Prinicipy imitace.

  Johann Sebastian Bach

  Osobnost, život a dílo jedno z největších hudebních tvůrců historie. Jaký byl, jak žil a nás ovlivnilo jeho dílo i s jeho přesahy do současnosti?

  Studijní materiál k tématu Kánon, fuga a postava J. S. Bacha.

 • 4.

  Hlas a zpěv

  Jaké jsou druhy hlasů? Co všechno lze s hlasem dělat a jeké existují hlasové techniky? Možná vás to překvapí, ale jich poměrně hodně. O těch nejmnámějších se zmíníme a vy budete mít se pokusit a následně poznat podle poslechu. Zmíníme se také o některých poruchách hlasu, se kterými se můžeme setkat.

  Studijní materiál k tématu

  Hlas, hlasové techniky, poruchy hlasu, zpěv.
 • 6.

  Polyfonie, vícehlas, homofonie

  Polyfonie, homofonie, vícehlas? Co tyto pojmy znamenají a jak je lze poznat a rozlišit?

  Studijní materiál - zápis k tématu Polyfonie, vícehlas, homofonie.

 • 5.

  Stupnice, stupnice moll harmonická

  Co je to a jak funguje stupnice? Čím se vyznačují mollové stupnice a hlavně pak stupnice moll harmonická?

  Studijní materiál k tématu

  Stupnice, stupnice moll harmonická.
 • 3.

  Sběratelé lidových písní

  Jaké jsou konkrétní zvláštnosti lidových písní podle regionu jejich původu a jací lidé patří mezi nejznámější sběratele lidových písní? Jaký je význam lidové kultury pro nás dnes a kdo se lidovou písní zabývá a inspiruje?

  Studijní materiál k tématu Sběratelé lidových písní, zvláštnosti podle regionů.

 • 2.

  Pracovní a zlidovělá píseň

  Čím se vyznačuje pracovní a čím zlidovělá píseň a jaký je rozdíl mezi lidovou a zlidovělou písní?

  Studijní materiál k tématu Pracovní a zlidovělá píseň.

 • 1. 

  Lidová píseň, různorodost regionů

  Čím se vyznačuje lidová píseň a jak liší podle toho, z které oblasti pochází.

  Studijní materiál k tématu Lidová píseň, různorodost regionů.

 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty (tématickým referátem si můžete zlepšit celkové hodnocení, referát na vlastní téma související s hudbou může fungovat stejným způsobem - dobrovolně, přičemž tématický referát bude mít větší bodovou hodnotu), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Tématický referát si můžete vybrat ze seznamu pro dané pololetí. Můžete si vybrat kterékoliv z nabízených temat pro období (měsíc), kdy jej chcete zpracovat.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát může být velmi efektním nástrojem pro zlepšení vašeho hodnocení.
  2. Každý může absolvovat jeden tématický referát za pololetí (tedy 2 za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Rozsah referátu by neměl přesáhnout cca 7 minut (až navýjimky, po domluvě).
  5. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  6. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  7. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).

   

  Omlouvání a dodávání úkolů

  1. Zapomenutí je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn
  2. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou.
  3. Tuto známku lze ještě opravit při dodání úkoli či práce následující vyučovací hodinu. Poté už známka zůstává a je třeba ji opravit získáním další známky.

Dnešní oběd:
polévka z vaječné jíšky, maso tří barev, ajvarová omáčka, rýže dušená, jasmínová, termix, mléko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci