Matematika - 8. třída (skupina celá)

Jana Pavlůsková
    Domácí práce:

    Domácí práce na 15. 6.: Opět posílám práci na celý týden, systém je stejný jako minule.

     

      Válec 1 -- -Válec 2.

    Domácí práce na 8. 6.: Protože se v následujících dvou týdnech situace mění (bude se kombinovat školní a domácí výuka), zaměříme se na opakování toho, co jste víceméně zvládli doma po dobu dálkové výuky. Abyste nemuseli přemýšlet, co který den dělat, budete mít zadané úkoly vždy v pondělí na celý týden. Ti, co přijdou do školy, si na středu přinesou vypracované pracovní listy PL1 a PL2. Zbytek tisknout nemusíte, dostanete je ve škole.


    Práce na tento týden:

    Kružnice, kruh, obvod, obsah

      PL1 -- PL2 -- PL3 -- PL4.

    Domácí práce na 4. 6.: Posledním letošním tématem (které asi stejně nestihneme probrat) jsou KONSTRUKČNÍ ÚLOHY. Takže si poshánějte rýsovací potřeby a jdeme na to. Upozorňuji, že v jednodušší formě se téměř pokaždé vyskytují v přijímacích zkouškách. Začneme víceméně opakováním, takže výklad netřeba a pokuste se o úlohy v PS str. 219/všechny úlohy. V případě obtíží s pamětí kontaktujte nejdříve google, potom mě. laugh

    Domácí práce na 3. 6.: Poslední letošní test máte v Teams.

    Domácí práce na 2. 6.: Povrch válce procvičte ještě v uč. str. 141/2 (řešení 19,2m2, 4 plechovky), 3 (řešení 1 konzerva 490cm2, celkem asi 14m2).

    Domácí práce na 1. 6.: Povrch válce procvičte zde, ve středu opět krátký test (už poslední).

    Domácí práce na 28. 5.: A ještě pokračujeme, pokuste se o rýsování sítě válce (pokud ste zapomněli, co to je, zkoukněte znovu video o povrchu válce), PS str. 204/A-17. Nápověda: musíte spočítat obvod podstavy, abyste mohli narýsovat plášť.

    Domácí práce na 27. 5.: A čekají nás samozřejmě slovní úlohy na povrch válce. Takže PS str. 202/A-12 (nezapomeňte, že reklama na podstavách by asi nedávala smysl wink), str. 203/A-14

    Domácí práce na 26. 5.: Dneska si zkuste vypočítat výšku válce, když znáte povrch a poloměr podstavy. Postup je podobný jako u objemu. PS str. 202/A-10.

    Domácí práce na 25. 5.: Vyzkoušejte výpočet povrchu válce v PS str. 199/A-3 a str. 200/A-4. Řešení už máte, tak nešidit, ať se to naučíte. wink

    Domácí práce na 21. 5.: Prohlédněte si video Povrch válce a udělejte si zápis (stejně jako minule u objemu).

    Domácí práce na 20. 5.: Zde máte řešení úloh z pracovního sešitu, které jste měli v posledních dnech počítat. Zkontrolujte si ty, které jste měli zadané, střídají se s těmi, které teprve budeme dělat, ty si nechte až na pak, nepodvádějte winkangel. Nezapomeňte na test, bude v Teams.

     

      str. 199 -- str. 200 -- str. 201 -- str. 202 -- str. 203 -- str. 204.

    Domácí práce na 19. 5.: Pokračujeme ve slovních úlohách, PS str. 203/A-16, str. 204/A-18 (opět pozor na jednotky, objem musí být v něčem krychlovém, abyste s ním mohli počítat). Ve středu malý testík na objem válce.

    Domácí práce na 18. 5.: Základní výpočty týkající se objemu válce máme za sebou, můžeme se pustit do slovních úloh. Pro dnešek PS str. 202/A-11, str. 203/A-13, A-15. Pozor na jednotky!

    Domácí práce na 14. 5.: Výšku válce jste si zkusili vypočítat včera, doufám, že nebyl problém. Teď si k tomu přidáme ještě výpočet poloměru, případně průměru. Platí vše, jako u výpočtu výšky, jen nezapomeňte na závěr odmocnit, abyste poloměr získali. Pokud máte vypočítat průměr, stačí nakonec poloměr vynásobit dvěma.

    PS str. 201/A-9, str. 202/A-10

    Domácí práce na 13. 5.: Teď zkusíme výpočty trochu otočit. Objem budeme znát a z daného vzorce budeme získávat poloměr nebo výšku. Zkuste v PS str. 201/A-8. Pozor na pojmy průměr a poloměr a také na to, abyste si duté míry (l, dl, hl)nejdřív převedli na krychlové jednotky. Šikovnější mohou zkusit výšku ze vzorce vyjádřit obecně, než začnou dosazovat.

    Domácí práce na 12. 5.: Výpočet objemu válce procvičte v PS str. 199/A-2.

    Domácí práce na 11. 5.: Dnešní téma je objem válce, jednotky už jste si procvičili, takže teď, jak na to. Podívejte se ve videu, pak si jej stopněte v čase 4:49 a udělejte si zápis. Samozřejmě, kdo je zvědavý, může koukat dál, bude mít náskok.laugh

    Domácí práce na 7. 5.: Co jste se minule dozvěděli o válci (a taky něco nového), si vyzkoušejte v následujícím kvízu. Není to na známky, ale podívejte se zpětně na správná řešení a přemýšlejte o nich. Dotazy uvítám v Teams.

    Domácí práce na 6. 5.: Dnes se tedy začínáme učit o tělese, kterému říkáme válec. Prohlédněte si video válec , na konci si ho stopněte a udělejte si do sešitu zápis.

    Domácí práce na 5. 5.: Než se pustíme do nového učiva o válci (včetně povrchu a objemu), zopakujte si jednotky objemu a jejich převody, PS str. 200/A-5

    Řešení str. 195.

    Domácí práce na 4. 5.: Poslední příklady na obsah kruhu, PS str. 195/A-7, A-8. Strany 196 a 197 sloni.

    Řešení str. 194.

    Domácí práce na 30. 4.: Procvičujte složitější úlohy na obsah kruhu. PS str. 194/A-1, A-2

    Řešení str. 192.

    Domácí práce na 29. 4.: Nezapomeňte na test v Teams.

    Domácí práce na 28. 4.: Pokračujte ve slovních úlohách v PS na str. 192 (do konce). V úloze A-10 malá rada, z obsahu vypočítejte poloměr a pomocí něj pak obvodwink.

    Ve středu počítejte s krátkým testem na obvod a obsah kruhu (jen základní úlohy).

    Domácí práce na 27. 4.: Aplikujte vzorec pro výpočet obsahu kruhu na úlohách v PS str. 192/A-6, A-7.

    Řešení str. 191.

    Domácí práce na 23. 4.: Dnes PS str. 191/A-3, A-5. Do Teams jsem nahrála video, které vám s tím pomůže, kdybyste potřebovali.

    Domácí práce na 22. 4.: Procvičte výpočet obsahu kruhu v PS str. 191/A-2 a zopakujte si převody jednotek obsahu v PS str. 191/A-4.

    Řešení str. 190.

    Domácí práce na 21. 4.: Dnešní zadání domácí práce najdete v Teams.

    Domácí práce na 20. 4.: K novému učivu (odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu) jsem vám připravila prezentaci s výkladem. Pusťte si zvuk a komentář ke každému slidu spustíte kliknutím. Udělejte si zápis podle svého uvážení tak, abyste tomu rozuměli.

     

      Obsah kruhu.

    Domácí práce na 16. 4.: Poslala jsem vám ohodnocenou a okomentovanou tematickou práci zpět do zadání. Prohlédněte si, prosím, kde jste chybovali, případně mě ještě kontaktujte, pokud bude něco nejasného. Přikládám vzorové řešení. To je pro dnešek vše.

      TP - řešení.

    Domácí práce na 15. 4.: Zkuste aplikovat výpočet délky kružnice na některých slovních úlohách. PS str. 194/A-3, A-4, str. 195/A-5.

    Slony můžete dělat na str. 189, vkládejte je prosím do složky v Teams.

    Řešení dú z učebnice je a) 282, b) 482 (1" =2,54 cm)

    Opravená tematická práce bude k dispozici během dne.

    Domácí práce na 14. 4.: Dnes úkol z učebnice. Už umíte spočítat délku kružnice, znáte-li průměr (poloměr) a také naopak. Pokuste se aplikovat tuto superschopnost na slovní úloze v uč. str. 92/3. Klidně si nakreslete obrázek a pozor na béčko! Případné dotazy do Teams.

    Na cv. 4 vyhlašuji soutěž o jedničky. Chci co nejvíce způsobů a také co nejoriginálnější (ale funkční). Předpokládejte, že meloun je ideální koule. Bude na to zadání v Teams, tak to dávejte tam.

    Domácí práce na 8. 4.: Tak je to tady. Zadání tematické prácičky bude v 8:00 na Teams a taky tady, kdyby s tím měl někdo problém. Kdo má PS, může to samozřejmě napsat do něj. Odevzdávat můžete do 16:00, takže dost času. Přesto, pokud bude problém, ozvěte se (na Teams nebo mailem). Jestli máte potíže s tiskem, opište na papír. Řešení vyfoťte (naskenujte) a ideálně vložte do zadání Teams. Pokud to není možné, pošlete mailem. Hodně zdaru!

      Tematická práce.

    Domácí práce na 7. 4.: Teprve nakonec si zkontrolujte str. 188.

    Domácí práce na 7. 4.: Přikládám zápis, ve kterém máte potřebné vzorce a taky návod, jak na včerejší úkol. Pokud vám to samotným nešlo, zkuste to znova podle toho.

      Zápis - Délka kružnice.

    Domácí práce na 6. 4.: PS str. 188/A-3, A-4. Pokuste se o PS str. 188/A-5, nedám vám k tomu žádný návod, přemýšlejte, není to zas tak těžké. Můžete psát do Teams.

    Domácí práce na 6. 4.: Řešení str. 187.

    Domácí práce na 2. 4.: Podívejte se na nové video na Teams a udělejte v PS str. 187/A-1 a A-2 (pozor, v A-1 není průměr, ale poloměr!)

    Domácí práce na 1. 4.: Čísla, které vám včera vyšla v posledním sloupci, zprůměrujte na 2 desetinná místa (víte, co to je, že?laugh) a pošlete do zadání v Teams. Pokud vám některé vyšlo hodně odlišné od ostatních, nezapočítávejte ho do průměru. Pro dnešek vše, nebudu známkovat, ale budu sledovat, kdo poslal!!!

    A nezapomínejte opakovat, případně psát o pomoc.

    Domácí práce na 31. 3.: V Teams v souborech máte krátké instruktážní video k slíbenému experimentu. To je váš jediný dnešní úkol. Tabulku, kterou k tomu potřebujete, máte zde.

    Domácí práce na 30. 3.: Kdo chce dělat slony, bude na ně připravená složka v teams v souborech (matematika). Pro dnešek to je celá str. 173 v PS  (taky by měla být v souborech ve složce).

    Zkontrolujte si stranu 172.

    Domácí práce na 30. 3.: Nachystala jsem vám malinký zápis, tak přepište nebo nalepte. Další úkol je OPAKOVAT, předběžně bych viděla termín na příští středu. Co vám nepůjde, pište do teams. No a nakone si začněte chystat pomůcky na zítřejší matematický experiment:

    1. Co nejvíce předmětů obsahujících kružnici ( nejlíp nějaký válec, např. izolepa, rolička od toaleťáku, vršek od lahve, lepidlo, at. - čím více, tím lépe, ideálně různé velikosti)

    2. Krejčovský metr NEBO provázek, kabel, sluchátka, nit, prostě něco, co se dá omotat a pravítko NEBO stůl, křídu (měkkou tužku) a pravítko.

      Kruh a kružnice - zápis.

    Domácí práce na 26. 3.: Dnes si jen dodělejte stranu 172 v PS (řešení dám, až bude hotová celá). No a jak jsme si už ve škole slibovali, čeká nás tematická práce. Samozřejmě bude vypadat trochu jinak než ve škole. Takže si začněte opakovat, žádné hrůzy, stačí, když si znovu projdete to souhrnné opakování na konci PS 2. Ta neznámá ze vzorce tam nebude. Termín upřesním, viděla bych to tak za týden.

    Domácí práce na 25. 3.: Milí žáci, na vaši žádost jsem ofotila více listů z PS (zatím 4, natýden to stačí, budu přidávat), jsou v na Teams v souborech v Matematice. Dnes si budeme ještě chvilku hrát, a to v PS na straně 172/A-6,A-7,A-8. Jsou tam dva nové pojmy, oblouk kružnice - to je prostě část kružnice, jakkoliv dlouhá, a protože kružnice je čára, oblouk kružnice také. To znamená nevybarvujete, ale obtahujete. Druhý pojem je kruhová výseč - tady slyšíte slovo kruh, tedy plocha, a výseč znamená takový klínek, jako pizza, tady už vybarvujete. Zápis vám pošlu, až toho bude víc, chválím vás za slony.

    Řešení str. 171.

    Domácí práce na 24. 3.: Řešení str. 166.

    Domácí práce na 24. 3.: Tak, protože jsme dokončili druhý díl PS a třetí až na výjimky nemáte, budu vám sem dávat ofocené stránky. Můžete si je buď vytisknout nebo příklady přepsat či překreslit do sešitu. Dnes začneme lehkou přípravou na další učivo, a to v PS str. 171/A-1, A-2, A-3.

      PS str. 171.

    Domácí práce na 23. 3.: Kdo chce slony, může se angažovat na str. 167, pošlete mi je do Teams nebo případně do mailu, pokud s tím máte problémy.

    Domácí práce na 23. 3.: Pokračujeme s opakováním, PS str. 166, kontrola str. 165 tadyk.

    Písemné práce:

    Písemná práce plánovaná na 3. 6.: Povrch válce

    Písemná práce plánovaná na 20. 5.: Objem válce

    Písemná práce plánovaná na 29. 4.: Délka kružnice, obsah kruhu - krátký test v Teams.

    Písemná práce plánovaná na 8. 4.: Tematická prácička (malinká): Výrazy, lineární rovnice (podrobnosti upřesním)

    Důležité:

    

    

    

   Dnes je čtvrtek 9. července 2020. Svátek má Drahoslava, zítra má svátek Libuše a Amálie.