• Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ ZE 7. ROČNÍKU - Celá čísla. Racionální čísla. Čtyřúhelníky. Hranoly. Přímá a nepřímá úměrnost. Poměr. Měřítko. Trojčlenka. Shodná zobrazení. Procenta a promile.

  DRUHÁ A TŘETÍ MOCNINA A ODMOCNINA, PYTHAGOROVA VĚTA - Druhá mocnina. Druhá odmocnina. Třetí mocnina. Třetí odmocnina. Zápis čísla pomocí mocniny 10.

  PYTHAGOROVA VĚTA - Pravoúhlý trojúhelník. Řešení pravoúhlého trojúhelníku. Slovní úlohy.

  CELISTVÉ ALGEBRAICKÉ VÝRAZY - Číselný výraz. Výraz s proměnnou. Mnohočleny. Sčítání a odčítání výrazů. Opačný výraz. Násobení výrazů. Dělení výrazů. Rozklad výrazu na součin. Vytýkání. Součtové vzorce. Vyjádření pomocí výrazu.

  LINEÁRNÍ ROVNICE - Rovnost a rovnice. Ekvivalentní úpravy rovnic. Řešení rovnice.

   

  Desetiminutovky píšeme každou středu, vždy z posledního probraného učiva.

Domácí práce
 • domácí práce na 1. 3.: PS str. 136/A-4, zatím nedělat zkoušku!
 • domácí práce na 26. 2.: PS str. 135/A-1
 • domácí práce na 23. 2.: PS str. 118/B-37
 • domácí práce na 22. 2.: PS str. 131/A-3, str. 132/A-4
 • domácí práce na 22. 2.: PS str. 116/A-5
 • domácí práce na 21. 2.: PS str. 109/C-20
 • domácí práce na 20. 2.: PS str. 126/A-29, A-30
 • domácí práce na 19. 2.: PS str. 125/A-27
 • domácí práce na 16. 2.: PS str. 124/A-23
 • domácí práce na 14. 2.: PS str. 124/A-21a)
 • domácí práce na 13. 2.: PS str. 123/A-17
 • domácí práce na 12. 2.: PS str. 121/A-6, A-7
 • domácí práce na 9. 2.: PS str. 120/A-5
 • domácí práce na 31. 1.: PS str. 117/34, 35
 • domácí práce na 24. 1.: PS str. 115/A-26
 • domácí práce na 23. 1.: PS str. 113/A-16
 • domácí práce na 16. 1.: PS str. 106/A-9
 • domácí práce na 11. 1.: PS str. 101/A-7
 • domácí práce na 10. 1.: PS str. 101/A-4
 • domácí práce na 9. 1.: PS str. 99/A-3
 • domácí práce na 4. 1.: PS str. 90/A-9, A-10
 • domácí práce na 4. 1.: Nezapomeňte, že máme matematiku (výměna s pátkem) a píšeme desetiminutovku!
 • domácí práce na 4. 1.: PS str. 90/A-9, A-10
 • domácí práce na 20. 12.: Přineste si 2 díl PS.
 • domácí práce na 18. 12.: PS str. 79/A-4
 • domácí práce na 15. 12.: PS str. 78/A-2
 • domácí práce na 13. 12.: PS str. 78/A-1
 • domácí práce na 11. 12.: PS str. 75/A-3, A-4
 • domácí práce na 7. 12.: PS str. 71/A-9, str. 72/A-10
 • domácí práce na 6. 12.: PS str. 71/A-6, A-7
 • domácí práce na 5. 12.: PS str. 68 dokončit celou
 • domácí práce na 4. 12.: PS str. 67/A-6, A-7
 • domácí práce na 1. 12.: PS str. 65/1, 2, 3
 • domácí práce na 29. 11.: PS str. 64/B-25, str. 65/4,5
 • domácí práce na 28. 11.: PS str. 62 - dokončit
 • domácí práce na 27. 11.: PS str. 59/A-3
 • domácí práce na 24. 11.: PS str. 57/1b, 2b
 • domácí práce na 22. 11.: PS str. 52/A-1, str. 53/A-7
 • domácí práce na 21. 11.: PS str. 56/B-21
 • domácí práce na 20. 11.: PS str. 54/A-9
 • domácí práce na 14. 11.: PS str. 48/A-29, A-30
 • domácí práce na 23. 10.: PS str. 24/A-2
 • domácí práce na 19. 10.: PS str. 24/A-1 dodělat, A-2
 • domácí práce na 18. 10.: PS str. 41/3,4
 • domácí práce na 17. 10.: PS str. 38/A-2
 • domácí práce na 16. 10.: PS str. 36/A-11, A-12, A-14
 • domácí práce na 13. 10.: PS str. 36/A-10
 • domácí práce na 11. 10.: PS str. 35/A-9
 • domácí práce na 6. 10.: PS str. 29/A-6
 • domácí práce na 3. 10.: PS str. 28/A-1, A-2
 • domácí práce na 27. 9.: PS str. 17/18
 • domácí práce na 26. 9.: PS str. 15/A-7, A-8, A-9
 • domácí práce na 25. 9.: PS str. 13/A-1, str. 14/A-3, A-4 dodělat
 • domácí práce na 20. 9.: PS str. 8/A-11, A-12, str. 9/A-13 dodělat
 • domácí práce na 19. 9.: PS str. 7/A-9, str. 8/A-10
 • domácí práce na 18. 9.: PS str. 7/A-8
 • domácí práce na 15. 9.: PS str. 6/A-5
 • domácí práce na 12. 9.: PS str. 6/A-1, A-2
 • domácí práce na 12. 9.: PS str. 2/A-7, A-8
Písemné práce
 • na 17. 1.: Tematická práce: 2. a 3. mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
 • na 15. 9.: Desetiminutovka výjimečně v pátek (celá čísla)

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci