Dnešní oběd:
polévka špenátová, lososové nugetky nemleté, bramborová kaše zelný salát s paprikami a žampiony, džus

 • Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ ZE 7. ROČNÍKU - Celá čísla. Racionální čísla. Čtyřúhelníky. Hranoly. Přímá a nepřímá úměrnost. Poměr. Měřítko plánu a mapy. Trojčlenka. Procenta.

  DRUHÁ MOCNINA - Umocňování celého čísla, zlomku, desetinného čísla, větších čísel s nulami. Druhá mocnina součinu a podílu.

  DRUHÁ ODMOCNINA - Vlastnosti druhé odmocniny.

  TŘETÍ MOCNINA A ODMOCNINA, ZÁPIS ČÍSLA POMOCÍ MOCNINY 10

  PYTHAGOROVA VĚTA - Určení pravoúhlosti trojúhelníku. Výpočet délky strany. Využití v geometrických úlohách.

  ALGEBRAICKÉ VÝRAZY - Číselný výraz. Algebraický výraz. Mnohočlen. Opačný výraz. Sčítání a odčítání mnohočlenů. Odstraňování závorek. Násobení jednočlenů. Násobení mnohočlenů. Dělení jednočlenů. Podmínky nenulového dělitele. Dělení mnohočlenu jednočlenem. Úprava výrazu na součin (vytýkání, součtové vzorce).

  LINEÁRNÍ ROVNICE - Rovnost a rovnice.

Domácí práce
 • domácí práce na 15. 4.: PS str. 136/A-3, do zadání
 • domácí práce na 14. 4.:  

    Lineární rovnice - zápis.

 • domácí práce na 14. 4.: uč. str. 30/3, 4 - neposílat
 • domácí práce na 8. 4.: PS str. 126/A-31, do zadání
 • domácí práce na 7. 4.:  PS str. 127/A-35, do zadání
 • domácí práce na 31. 3.: Zápis z hodiny

    Rozklad na součin II.

 • domácí práce na 25. 3.: PS str. 128/A-37, do zadání
 • domácí práce na 24. 3.: PS str. 124/A-22, do zadání
 • domácí práce na 23. 3.: Rozklad na součin - doplněný zápis.
 • domácí práce na 22. 3.: PS str. 123/A-17, do zadání
 • domácí práce na 18. 3.: Úprava výrazu na součin - zápis.
 • domácí práce na 18. 3.: PS str. 122/A-10a
 • domácí práce na 17. 3.: PS str. 120/A-2, do zadání
 • domácí práce na 15. 3.: PS str. 120/A-5, do zadání
 • domácí práce na 10. 3.: PS str. 114/A-21, do zadání
 • domácí práce na 8. 3.: Dělení výrazů.
 • domácí práce na 8. 3.: PS str. 117/34, 35 - zbytek, do zadání
 • domácí práce na 2. 3.: PS str. 115/A-25, do zadání
 • domácí práce na 1. 3.: PS str. 114/A-22
 • domácí práce na 25. 2.: PS str. 115/A-27 a - f, vložit do zadání
 • domácí práce na 24. 2.: PS str. 117/34a - e, 35a - e
 • domácí práce na 23. 2.: PS str. 113/A-14
 • domácí práce na 22. 2.: Dnešní zápis

    Násobení jednočlenu a vícečlenu.

 • domácí práce na 22. 2.: PS str. 113/A-16
 • domácí práce na 17. 2.: PS str. 111/A-1, A-2 - dokončit

    Násobení výrazů - zápis.

 • domácí práce na 16. 2.: PS str. 116/A-30, A-31
 • domácí práce na 15. 2.: PS str. 108/A-17, vložte do zadání v Teams do středy 10. 2.
 • domácí práce na 3. 2.: PS str. 107/A-15, vložit do zadání
 • domácí práce na 2. 2.: PS str. 105/A-1, A-2, vložit do zadání
 • domácí práce na 1. 2.: PS str. 106/A-7b, A-8

    Výrazy - zápis.

 • domácí práce na 28. 1.: PS str. 100/A-1, A-2, vložte do zadání
 • domácí práce na 27. 1.: PS str. 101/A-4
 • domácí práce na 26. 1.: PS str. 98/A-1, vložit do zadání
 • domácí práce na 25. 1.: PS str. 81/A-11, A-12 - vložit do zadání
 • domácí práce na 20. 1.: PS str. 80/A-7
 • domácí práce na 19. 1.: PS str. 80/A-6, vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 18. 1.: Udělejte si zápis do sešitu, buď z videa, čas 1:46, nebo z učebnice str. 63 - žlutý rámeček. Dále vypracujte PS str. 78/A-1, tentokrát nemusíte nikam vkládat.
 • domácí práce na 14. 1.: Video do hodiny, klidně můžete kouknout dopředu.

  Pythagorova věta

 • domácí práce na 13. 1.: PS str. 76/11 (minitest) - vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 12. 1.: PS str. 74/A-1, A-2
 • domácí práce na 11. 1.: PS str. 71/A-8, A-9
 • domácí práce na 7. 1.:  

    Třetí odmocnina - zápis.

 • domácí práce na 7. 1.: Zde celý pracovní list i s řešením, pokud si chce někdo něco ještě zkontrolovat, případně vyzkoušet příklady, které jsme nedělali.

    Třetí mocnina.

 • domácí práce na 6. 1.: Příklad z pracovního listu zde.
 • domácí práce na 5. 1.: PS str. 68/12

   

 • domácí práce na 4. 1.: Zápis z dnešní hodiny

    Třetí mocnina.

 • domácí práce na 16. 12.: PS str. 65/4, 5
 • domácí práce na 15. 12.: PS str. 56/B-23
 • domácí práce na 14. 12.: PS str. 56/B-21
 • domácí práce na 10. 12.: PS str. 54/A-10, A-11, A-13
 • domácí práce na 9. 12.: PS str. 54/A-12,A-14,A-15
 • domácí práce na 7. 12.: Prezentace pro zápis z dnešní hodiny

    Druhá mocnina.

 • domácí práce na 3. 12.: Dnes test na výpočet počtu procent. V Teams bude zadání přístupné od 8:00 do 17:00.
 • domácí práce na 25. 11.: PS str. 44/A-8, A-9, kontrola v pondělí ve škole, berte to jako dú!

  Dále nezapomeňte na test v Teams (výpočet základu), bude přístupný 8:00 - 18:00.

 • domácí práce na 25. 11.: Udělejte si zápis z prezentace Procenta (slide 17, Výpočet počtu procent a libovolný vzorový příklad za tím).
 • domácí práce na 24. 11.: Připomeňte si výpočet procentové části v novém PS str. 44/A-10, A-11 a procvičte výpočet základu PS str. 45/A-12, A-13.
 • domácí práce na 19. 11.: Procvičte výpočet základu v PS str. 220 (celá) /celá, vložte do připraveného zadání. Pozor na termín!!!
 • domácí práce na 16. 11.: Udělejte si zápis z prezentace, slide "Výpočet základu" a následující vzorový příklad.
 • domácí práce na 12. 11.: Řešení str. 209.
 • domácí práce na 12. 11.: PS str. 211 (starý)/ Minitest (celý. Vložte do připraveného zadání v Teams. Pozor na uzávěrku!
 • domácí práce na 10. 11.: PS str. 209 (starý) / celá, udělejte si náčrtky, jak jsme si říkali. Úkol vložte do připraveného zadání v Teams.
 • domácí práce na 9. 11.: PS str. 208 (starý) /A-21
 • domácí práce na 5. 11.: Dnes test, nezapomeňte, je v Teams (zadání).

  Dále PS str. 206/A-7, kontrola v pondělí

 • domácí práce na 4. 11.: Udělejte si zápis z prezentace (schéma, definice procentové části, vzorový příklad 1)
 • domácí práce na 3. 11.: PS str. 42/A-1
 • domácí práce na 2. 11.: Zápis z prezentace, nadpis Procenta a pak 4. slide (základ)

    Procenta.

 • domácí práce na 22. 10.: Dle domluvy PS str. 38 a 39 celé
 • domácí práce na 20. 10.: PS str. 37/B-15, B-16, C-18
 • domácí práce na 15. 10.: Opakujeme měřítko mapy (plánu). Kdo si potřebuje připomenout, prohlédněte si celkem pěkně udělané video. Jsou tam i jiné způsoby, než jsme si říkali my. Případně si najděte zápisy z jara. Do pondělí vypracujte příklady v PS str. 36/A-10, A-11, A-12. Neposílejte, zkontrolujeme online.
 • domácí práce na 13. 10.: PS str. 34/A-1
 • domácí práce na 9. 10.: PS str. 31/A-11
 • domácí práce na 8. 10.: PS str. 29/A-7
 • domácí práce na 7. 10.: PS str. 29/A-6
Písemné práce
 • na 12. 4.: Desetiminutovka - rozklad na součin vytýkáním a podle vzorce (a+b)(a-b)
 • na 29. 3.: Desetiminutovka - rozklad na součin (vzorce)
 • na 22. 3.: Desetiminutovka - vytýkání
 • na 15. 3.: Desetiminutovka - Dělení výrazů
 • na 3. 3.: Desetiminutovka - násobení mnohočlenů
 • na 24. 2.: Desetiminutovka - násobení jednočlenů
 • na 17. 2.: Desetiminutovka - sčítání a odčítání mnohočlenů (odstraňování závorek)
 • na 3. 2.: Desetiminutovka - jednoduché sčítání a odčítání mnohočlenů
 • na 20. 1.: Desetiminutovka - Pythagorova věta - základy
 • na 6. 1.: Desetiminutovka - Druhá odmocnina
 • na 16. 12.: Druhá mocnina
 • na 3. 12.: Test - výpočet počtu procent
 • na 26. 11.: Test - výpočet základu
 • na 16. 11.: Testík - výpočet procentové části
 • na 5. 11.: Testík v Teams - poměr, měřítko, trojčlenka.