• Vítejte v matematice, královně věd:-) Do hodin budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, školní sešit, psací potřeby (pero, 2 tužky různé tvrdosti, gumu, pravítko) na geometrii pak navíc kružítko a pravítko - trojúheník s ryskou); jednou týdně budeme psát krátký test do malého A5 nelinkovaného sešitu.

  K domácím úkolům můžete nepovinně zpracovávat i úkoly zadané na www.umimeto.org, vypracování je pozitivně hodnoceno, přihlašujte se pomocí uzivatelske_jmeno@zcsol.cz a známým heslem.

Domácí práce
 • domácí práce na 11. 3.: PS str. 140/A-8 def) (bylo zadáno na čtvrtek před prázdninami)
 • domácí práce na 29. 2.: PS str. 140/A-8 def)
 • domácí práce na 28. 2.: PS str. 139/A-4 abc)
 • domácí práce na 27. 2.: Převeď zlomky na desetinné číslo. Zapiš. jaký druh desetinného čisla jsi dostal (UDR, RP, NP): 2/9; 4/7; 8/11; 3/8; tedy dvě devítiny, čtyři sedminy, osm jedenáctin, tři osminy.
 • domácí práce na 26. 2.: uč. str. 81/5
 • domácí práce na 22. 2.: uč. str. 80/4 (převeď na společný jmenovatel; nemusíte čísla zobrazovat na číselné ose)
 • domácí práce na 21. 2.: PS str. 137/A-8 b) - použij znaky >
 • domácí práce na 20. 2.: PS str. 136/A-5
 • domácí práce na 19. 2.: PS str. 146/A-6
 • domácí práce na 15. 2.: uč. str. 64/9 (i se zadáním!)
 • domácí práce na 14. 2.: PS str. 132/A-4
 • domácí práce na 13. 2.: PS str. 132/A-1
 • domácí práce na 12. 2.: PS str. 129/A-14
 • domácí práce na 8. 2.: PS str. 127/A-6; A-7 (nejdříve odstraňte závorky, potom vypočtěte)
 • domácí práce na 7. 2.: PS str. 126/A-1
 • domácí práce na 6. 2.: PS str. 120/A-4 (přesunuto z pondělí) + PS str. 121/A-6
 • domácí práce na 1. 2.: PS str. 114/A-11
 • domácí práce na 31. 1.: PS str. 113/A-6; A-5; A-7
 • domácí práce na 30. 1.: PS str. 112/A-1; začněte nosit pracovní sešit 2
 • domácí práce na 29. 1.: PS str. 82/1,2,3
 • domácí práce na 24. 1.: PS str. 81/B-9; 80/A-8 případně dodělat
 • domácí práce na 23. 1.: PS str. 78/A-2 dokončit (použití měkké, tvrdé tužky)
 • domácí práce na 22. 1.: PS str. 77/A-1
 • domácí práce na 11. 1.: zkus vypsat všechna středově souměrná, velká tiskací písmena české abecedy
 • domácí práce na 10. 1.: uč. str. 50/3 dole; trojúhelníky nakresli, zvýrazni známé údaje, zapiš případnou shodnost a větu, podle které shodnost platí
 • domácí práce na 9. 1.: uč. str. 50/3 nahoře - narýsuj trojúhelník ABC
 • domácí práce na 8. 1.: Narýsuj trojúhelník ABC, c=6cm; a=5cm; γ (gama)=45°; náčrt, konstrukce; nezapomeňte rýsovací potřeby!
 • domácí práce na 4. 1.: Narýsuj trojúhelník ABC, b=6cm; c=5cm; α=50°; náčrt, konstrukce; nezapomeňte rýsovací potřeby!
 • domácí práce na 18. 12.: uč. str. 43/7, 10, 11
 • domácí práce na 14. 12.: PS str. 96/A-12
 • domácí práce na 13. 12.: PS str. 106/A-9
 • domácí práce na 12. 12.: uč. str. 42 / 8, 9 - zápis výpočet odpověď
 • domácí práce na 11. 12.: PS str. 105/A-6 ab)
 • domácí práce na 7. 12.: PS str. 102/A-3 (a-d)
 • domácí práce na 6. 12.: PS str. 101/A-1; str. 99/1 první sloupec
 • domácí práce na 4. 12.: PS str. 97/15
 • domácí práce na 30. 11.: PS str. 95/A-6
 • domácí práce na 29. 11.: PS str. 92/1, výjimečně nepovinné, výsledky ke kontrole zde.
 • domácí práce na 28. 11.: PS str. 87/A-5 (2. sloupec)
 • domácí práce na 27. 11.: PS str. 86/A-1; začněte si dočasně nosit i druhý díl pracovního sešitu
 • domácí práce na 23. 11.: uč. str. 38/15
 • domácí práce na 22. 11.:  uč. str. 35/4 (byl na úterý) ; PS str. 68/A-6
 • domácí práce na 21. 11.: uč. str. 35/4
 • domácí práce na 20. 11.: uč. str. 36/10

  K domácím úkolům můžete nepovinně zpracovávat i úkoly zadané na www.umimeto.org, vypracování je pozitivně hodnoceno, přihlašujte se pomocí uzivatelske_jmeno@zcsol.cz a známým heslem.

 • domácí práce na 16. 11.: PS str. 64/A-9
 • domácí práce na 15. 11.: PS str. 59/A-4, je to slovní úloha, nezapomeň na slovní odpověď...

  K domácím úkolům můžete nepovinně zpracovávat i úkoly zadané na www.umimeto.org, vypracování je pozitivně hodnoceno, přihlašujte se pomocí uzivatelske_jmeno@zcsol.cz a známým heslem.

 • domácí práce na 14. 11.: uč. str. 35/3
 • domácí práce na 13. 11.: PS str. 67/A-2
 • domácí práce na 9. 11.: uč. str. 30/12
 • domácí práce na 8. 11.: PS str. 52/A-9 (pokud jsi to už dělal, zkontroluj, zda máš doplněny společné jmenovatele); 51/A-7
 • domácí práce na 6. 11.: PS str. 51/A-5; A-6; A-8 (úkol byl zadán minulý týden v úterý)
 • domácí práce na 31. 10.: PS str. 50/A-1
 • domácí práce na 25. 10.: PS str. 43/A-2
 • domácí práce na 24. 10.: Do školního sešitu narýsuj libovolný trojúhelník a sestroj jeho těžnice. Označ těžiště. Vše správně popiš.
 • domácí práce na 23. 10.: PS str. 42/A-1 dokončit cvičení
 • domácí práce na 19. 10.: PS str. 42/A-1 (jen vyplnit tabulku - napsat, které trojúhelníky jsou ostroúhlé, pravoúhlé, tupoúhlé)
 • domácí práce na 18. 10.: PS str. 36/A-11 b)
 • domácí práce na 17. 10.: PS str. 36/A-12 ac)
 • domácí práce na 16. 10.: uč. str. 20/10 (do školního sešitu)
 • domácí práce na 12. 10.: PS str. 35/A-7b) (zápis - náčrt - výpočet), 36/A-9 dodělat (přidat čtvrtinu ke zjištěnému objemu)
 • domácí práce na 11. 10.: PS str. 35/A-8
 • domácí práce na 10. 10.: PS str. 34/A-1
 • domácí práce na 9. 10.: PS str. 30/A-1
 • domácí práce na 5. 10.: PS str. 25/A-6
 • domácí práce na 3. 10.: PS str. 24/A-1, nezapomeňte rýsovací potřeby (2x pravítko z toho jedno trojúhelník s ryskou, 2x tužka různé tvrdosti, kružítko, úhloměr)!
 • domácí práce na 2. 10.: PS str. 27/A-11; A-12, rýsovací potřeby!
 • domácí práce na 27. 9.: PS str. 26/A-9
 • domácí práce na 26. 9.: PS str. 21/A-11
 • domácí práce na 25. 9.: PS str. 19/A-7
 • domácí práce na 21. 9.: PS str. 19/A-6
 • domácí práce na 20. 9.: PS str. 18/A-2
 • domácí práce na 19. 9.: PS str. 12/A-4; A-5 dodělejte
 • domácí práce na 18. 9.: PS str. 11/A-2
 • domácí práce na 14. 9.: PS str. 6/A-22
 • domácí práce na 13. 9.: PS str. 4/A-10 a) A-12 c) včetně zkoušek
 • domácí práce na 12. 9.: PS str. 2/A-4; 3/A-9
 • domácí práce na 11. 9.: PS str. 2/A-2 ab)
 • domácí práce na 7. 9.: PS str. 3/A-5 ab); A-6 ab); A-7ab)
Písemné práce
 • na 26. 1.: středová souměrnost (jen ti, kteří test nerýsovali, uskuteční se v hodině fyziky)
 • na 11. 1.: věty o shodnosti trojúhelníků (pro nedostatek zájemců o test přesunuto ze středy)
 • na 24. 10.: výjimečně už v úterý; vlastnosti trojúhelníka
 • na 11. 10.: osová souměrnost, jednotky délky
 • na 3. 10.: výjimečně v úterý - číselné operace s velikostmi úhlů (sčítání, odčítání)

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci