• Aktuální učivo:

    OPAKOVÁNÍ Z 6. ROČNÍKU - Početní operace s desetinnými čísly a zlomky. Dělitelnost přirozených čísel.

Domácí práce
  • na 21. 9.: PS str. 22/B-16
  • na 16. 9.: PS str. 21/A-11
  • na 15. 9.: PS str. 18/A-5
  • na 14. 9.: PS str. 9/4, 5