Dnešní oběd:
polévka rajská s tarhoňou, rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaný okurek, jogurt, sirup

 • Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ Z 6. ROČNÍKU - Početní operace s desetinnými čísly a zlomky. Dělitelnost přirozených čísel. Úhel. Osová souměrnost. Trojúhelník.

  ZLOMKY - Rozšiřování. Krácení. Základní tvar. Porovnávání zlomků. Společný jmenovatel. Sčítání a odčítání zlomků. Smíšené číslo. Násobení zlomků. Dělení zlomků.

  CELÁ ČÍSLA - Číselná osa. Porovnávání. Jednoduché sčítání a odčítání.

Domácí práce
 • domácí práce na 28. 1.: PS str. 116/A-24, A-25
 • domácí práce na 27. 1.: PS str. 114/A-13, str. 115/A-15
 • domácí práce na 26. 1.: PS str. 95/A-6, A-9
 • domácí práce na 25. 1.: PS str. 94/A-3 a)
 • domácí práce na 21. 1.: Dělení zlomků - zápis.
 • domácí práce na 19. 1.: PS str. 87/A-7, vložte do zadání v Teams
 • domácí práce na 18. 1.: Dokončit PS str. 86/A-3 a vložit do připraveného zadání v Teams.
 • domácí práce na 13. 1.: PS str. 87/A-6
 • domácí práce na 12. 1.: Násobení zlomků - zápis.
 • domácí práce na 12. 1.: PS (2. díl) str. 86/A-1
 • domácí práce na 11. 1.: PS str. 70/A-15. Na pondělí si připravte 2. díl PS .
 • domácí práce na 7. 1.: PS str. 66/A-1
 • domácí práce na 6. 1.: Zápis - učebnice str. 30 (Smíšená čísla - žlutý rámeček a řešené příklady 11, 12)
 • domácí práce na 5. 1.: PS str. 62/A-3 b), str. 63/A-5
 • domácí práce na 16. 12.: PS str. 58/A-1
 • domácí práce na 15. 12.: PS str. 51/A-8, str. 52/A-10
 • domácí práce na 14. 12.: PS str. 51/A-5
 • domácí práce na 9. 12.: Zápis z prezentace (slidy s rozšiřováním a krácením), dodělat PS str. 51/A-4
 • domácí práce na 8. 12.: Dnešní prezentace

    Rozšiřování a krácení zlomků.

 • domácí práce na 8. 12.: PS str. 50/A-1, A-2
 • domácí práce na 3. 12.: Zde máte prezentaci Věta sus se zvukem, komu bude fungovat. Do sešitu zapište nadpis, první slide s větou a obrázkem a celý vzorový příklad jako v minulých prezentacích. V pátek to ještě probereme.

    Věta sus zvuk.

 • domácí práce na 2. 12.: Prohlédněte si prezentaci o další větě, zatím bez zvuku. Nemusíte ještě nic zapisovat, pokuste se porozumět.

    Věta sus.

 • domácí práce na 1. 12.: Nezapomeňte si zapsat vzorový příklad z prezentace Věta usu.
 • domácí práce na 27. 11.: Zapište si z prezentace nadpis a pak první slide (věta a obrázek)

    Věta usu.

 • domácí práce na 26. 11.: Vypracujte příklad 2 v závěru prezentace Věta sss (příklady k procvičení). Nezapomeňte, že konstrukce musí obsahovat náčrt, postup konstrukce a samotnou konstrukci. Vše správně označte a věnujte pozornost jednotkám! Vložte do zadání v Teams, bude aktivní do 16:00.
 • domácí práce na 25. 11.: V následující prezentaci by měl fungovat můj zvukový komentář (až od náčrtu). Zapište si do sešitu zbytek příkladu, to znamená postup konstrukce a trojúhelník narýsujte. Nezapomeňte vše označit.

    Věta sss se zvukem.

 • domácí práce na 24. 11.: Dnešní prezentace, nezapomeňte na zápis.

    Věta sss.

 • domácí práce na 20. 11.: Pokuste se sestavit postup konstrukce ze závěru prezentace a vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 20. 11.: Prezentace k online hodině.

    Konstrukce trojúhelníku.

 • domácí práce na 19. 11.: V novém PS str. 42/ A-1 si procvičte vše, co už víte o trojúhelníku. Pošlete do připraveného zadání, bude tam jen dnes, tak pozor!
 • domácí práce na 18. 11.: Procvičte konstrukci kružnice vepsané v PS str. 238 (starý) /A-4
 • domácí práce na 13. 11.: Prezentace k online hodině, udělejte zápis dle domluvy.

    Kružnice trojúhelníku vepsaná.

 • domácí práce na 12. 11.: Udělejte závěrečné úkoly z prezentace o kružnici opsané a opět vložte do připraveného zadání v Teams. Stihněte to v zadaném termínu, prosím.
 • domácí práce na 11. 11.: PS str. 230 (starý)/A-3. Vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 10. 11.: Prezentace k dnešní online hodině. Udělejte si zápis, jak jsme se domluvili.

    Kružnice opsaná trojúhelníku.

 • domácí práce na 6. 11.: Udělejte zápis ze zbytku prezentace o výškách (výšky v tupoúhlém a pravoúhlém trojúhelníku).
 • domácí práce na 5. 11.: Vypracujte příklady v závěru prezentace o výškách (o 2. se aspoň pokuste, chce to zapřemýšlet). Pak si prohlédněte zbytek prezantace a pokuste se porozumět, zatím nezapisujte. Probereme v pátek.
 • domácí práce na 4. 11.: Z té prezentace o výškách si udělejte zápis, jen do 5. slidu, zase jen s jedním obrázkem, jako vždycky. V pátek dovysvětlíme.
 • domácí práce na 3. 11.: PS (starý) str. 227/A-4
 • domácí práce na 3. 11.: Materiál k online hodině

    Výšky v trojúhelníku.

 • domácí práce na 2. 11.: Vzhledem k tomu, že máte nově online hodinu v pátek, kdy normálně matematika není, tak v pondělí úkoly z matematiky dostávat nebudete. Tedy online Út, Pá, offline St, Čt.
 • domácí práce na 25. 10.: PS str. 225/B-5, vložte do zadání v Teams.
 • domácí práce na 22. 10.: Dnešní prezentace. Udělejte si zápis.

    Těžnice v trojúhelníku.

 • domácí práce na 21. 10.: PS (starý) str. 223/A-1, str. 224/A-2, A-3, zkontrolujeme zase ve čtvrtek.
 • domácí práce na 20. 10.: Přikládám prezentaci z dnešní hodiny, udělejte si zápis.

    Střední příčky v trojúhelníku.

 • domácí práce na 19. 10.: Další prezentace je o vnějších úhlech trojúhelníku. Udělejte si z ní zápis, a to ze slidů 6, 7, 8, 9 a 10. Ke všemu stačí jeden obrázek. Na online hodině spolu projdeme.

    Vnější úhly trojúhelníku.

 • domácí práce na 19. 10.: PS str. 219 (loňský) /A-5
 • domácí práce na 14. 10.: Přikládám další prezentaci týkající se rozdělení trojúhelníků podle velikosti vnitřních úhlů. Zatím jen prostudujte, zítra si řekneme, co si máte zapsat. Můžete se podívat na příklady v závěru prezentace, taky budeme dělat zítra.

    Vnitřní úhly trojúhelníku.

 • domácí práce na 14. 10.: Řešení včerejšího dú, zítra se o tom pobavíme na online hodině.

    PS str. 43.

 • domácí práce na 12. 10.: Přesuneme se ke kapitole Trojúhelník. Mělo by to být opakování, ale na jaře jsme to nestihli, takže učivo je pro vás relativně nové. Přikládám prezentaci, prostudujte si ji a udělejte si do sešitu zápis ze stran 2, 3, 4, 5, až se uvidíme on-line, projdeme si ji spolu.

    Strany trojúhelníku.

 • domácí práce na 12. 10.: PS str. 31/A-2, str. 32/C-6 dokončit
 • domácí práce na 8. 10.: PS (loňský) str. 184/A-2
Písemné práce
 • na 20. 1.: Desetiminutovka - Násobení zlomků
 • na 13. 1.: Desetiminutovka - Smíšená čísla
 • na 6. 1.: Desetiminutovka - Sčítání a odčítání zlomků
 • na 9. 12.: konstrukce trojúhelníku
 • na 18. 11.: Střední příčky, těžnice, výšky v trojúhelníku