Domácí práce
 • domácí práce na 24. 9.: Vytvořte na papír ve formě jednoduché tabulky 4 příklady, kdy se jedná výhradně (a jednoznačně) o interpreta, kdy o autora a 4 příklady osobností, které splňují obojí. Propřipomenuté a lepší orientaci si můžete stáhnout nebo se podívat na šablonu.
Písemné práce
 • na 22. 10.: Témata testu jsou Původ hudby, pravěk, starověk a Kořeny jazzu a blues, spirituál.
Důležité:
 • Studijní materiál k tématu Romantismus v hudbě.
 • Studijní materiál k tématu Moderní hudební nástroje.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Moderní populární hudba 60. léta Anglie, USA.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Florentská camerata.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Baroko 1 --- Baroko 2.
 • Studijní materiál k tématu Rhythm and Blues, Boogie Woogie.
 • Studijní materiál k tématu Country and western, bluegrass.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Elvis Presley.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Rock and Roll.
 • Studijní materiál - zápis k témtatu Renesance, chrámová hudba.
 • Studijní materiál - zápis k tématu Středověk, středověká hudba.
 • Nabízím studijní materiál, zápis k tématu Kořeny jazzu, spirituál, blues.
 • Nabízím studijní materiál, zápis k tématu Původ hudby, pravěk, starověk, antika.
 • Témata k referátům pro první pololetí

  Září

  • Artificiální a nonartificiální hudba
  • Interpret a autor - jejich role + příklady

  Říjen

  • Původ hudby - teorie a prameny
  • Seikilova píseň
  • Blues - vznik, vývoj, vliv
  • Spirituál
  • Jazz - dixieland, (scat)

  Listopad

  • Stupnice - druhy
  • Hudba ve středověku
  • Klasický jazz
  • Big Band, swing

  Prosinec

  • Renesance v hudbě
  • Chrámová hudba, kánon
  • Kytara
  • Rock 'n' Roll
  • Elvis Presley
  • Country
  • Folk, Bluegrass
 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty (tématickým referátem si můžete zlepšit celkové hodnocení, referát na vlastní téma související s hudbou může fungovat stejným způsobem - dobrovolně, přičemž tématický referát bude mít větší bodovou hodnotu), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Tématický referát si můžete vybrat ze seznamu pro dané pololetí. Můžete si vybrat kterékoliv z nabízených temat pro období (měsíc), kdy jej chcete zpracovat.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát může být velmi efektním nástrojem pro zlepšení vašeho hodnocení.
  2. Každý může absolvovat jeden tématický referát za pololetí (tedy 2 za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Rozsah referátu by neměl přesáhnout cca 7 minut (až navýjimky, po domluvě).
  5. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  6. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  7. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).

   

  Omlouvání a dodávání úkolů

  1. Zapomenutí je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn
  2. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou.
  3. Tuto známku lze ještě opravit při dodání úkoli či práce následující vyučovací hodinu. Poté už známka zůstává a je třeba ji opravit získáním další známky.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci