• Rozpis témat a termínů referátů na druhé pololetí je k dispozici zde.
Domácí práce
 • domácí práce na 9. 1.: Žáci, kterých se dle rozpisu zde týká, dodají své referáty ve formě prezentace (zaslaním na email kdykoli nebo fyzicky v rámci výuky) nebo v hodině ručně zpracované a připraví se na to, že budou dotázáni na 1 - 2 základní otázky k tématu.
 • domácí práce na 3. 10.: Vašim úkolem je zaznamenat do održené tabulky jednoznačný příklad každé z uvedených skupin -  tedy autorů, pouze interpretů a těch, které bychom mohli zařadit do obou těchto kategorií (například písničkáři).

  Tabulku si případně můžete stáhnout zde

Důležité:
 • 17.

  The Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix

  Pozastavíme se u těchto 2 skupin a J. Hendrixe a odzváte se něco více o jejich písních, životě i vlivu vzhledem pozdějšímu vývoji.

  Studijní materiál - zápis k tématu The Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix.

 • 22.

  70. a 80. léta v populární hudbě (rock)

  Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purplek, Pink Floyd, Genesis nebo Queen. Nejen tyto známá kapely si představíme v rámci tématu 70. a 80. léta v populární hudbě.

  Studijní materiál k tématu 70. a 80. léta v populární hudbě.

 • 21.

  Fryderyk Chopin

  Pozastavíme se u osobnosti jedičného tvůrce a klavíristy Fryderyka Chopina. Jeho pestrý život a unikátní dílo má přesahy až do současnosti.

  Studijní materiál - zápis k tématu Frédéric Chopin.

 • 20.

  Romantismus v hudbě

  Významné novnky ve vývoji hudby přineslo právě 19. století. Romantimus je velmi emotivním obdobím v hudbě. Orchestrální skladby jsou často rozsáhlé a velkolepé, opera dosahuje svého vrcholu a nikoli v pozadí stojí i programní a komorní hudba.

  Studijní materiál - zápis k tématu Romantismus v hudbě.

 • 19.

  Moderní hudební nástroje

  Začalo to elektrickou kytarou a dnes máme virtuální nástroje v počítačích a na tabletech a mnoho dalších prostředků, které umožňují se hudebně vyjádřit.

  Studijní materiál k tématu Moderní hudební nástroje.

 • 18.

  Klasicismus, komická opera, Haydn, Mozart, Beethoven

  Seznámíme se krátkce s obdobím klasicismu, operou a nejvýznamnějšími postavami klasicistní hudby.

 • 16.

  Moderní evropská populární hudba a rock 60. let, skiffové skupiny

  Podíváme se na hudbu 60. let. Vlivy Anglie i USA a dotkneme se i české scény 60. let. Zazní velká jména jako The Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix a mnoho dalších.

  Studijní materiál - zápis k tématu 60. léta, Anglie, USA.

 • 15.

  Florentská camerata

  Co byla florentská camerata a jaký vliv měla na další vývoj hudby? Zmíníme nejvýznamnější postavy a snahy tohoto sdružení umělců.

  Studijní materiál - zápis k tématu Florentská camerata.

 • 12.

  Rhythm & blues, boogie woogie

  Hudba s černými kořeny, která v případě Rhythm & blues prošla mnoha změnami a má svoje místo mezi žánry i dnes. V případě boogie woogie se stala součástí nejen americké kultury a otevřela prostor pro další vývoj nastupujících žánrů.

  Studijní materiál - zápis k tématu Rhythm & blues, boogie woogie.

 • 14.

  Baroko

  Nejen v hudbě velmi významné období, které hudbě přineslo velká jména jako J. S, Bach, A. Vivaldi nebo G. F. Händel. Budeme se zabývat nejen samotnou hudbou, ale také např. životními podmínkami umělců, ale i prostých lidí.

  Studijní materiál - zápis k tématu Baroko 1 --- , Baroko 2.

 • 13.

  Elvis Presley

  Postava Elvise Presleyho jako zřejmě nejznámějšího představitele rock 'n' rollové éry jistě stojí za pozastavení. Seznámíme se s jeho pestrým životem i nejvýzmnějšími písněmi.

  Studijní materiál - zápis k tématu Elvis Presley.

 • 11.

  Country and western, bluegrass

  Často se tomu říká hudba amerického vekova. Dozvíte se jaký byl vývoj těchto žánrů a jak ovlivnily populární hudbu ve světě i u nás. Zmíníme se také o těch nejvýznamnějších interpertech a autorech.

  Studijní materiál k tématu Country and western, bluegrass.

 • 10.

  Rock and Roll

  Jak vznikl a čemu dal základ Rock and Roll? Jeho vliv je opravdu velký a mnoho pozdějších žánrů z něj vychází.

  Studijní materiál - zápis k tématu Rock and Roll.

 • 9.

  Renesance a chrámová hudba

  Co hudbě přinesla hudbě renesance a kde se změny projevily nejvíce?

  Studijní materiál - zápis k tématu Renesance a chrámová hudba.

 • 8.

  Ragtime, pochodový a klasický jazz

  Osvětlení pojmů ragtime, pochodový a klasický jazz a jejich souvislotí i toho, jak tyto styly promístly do další stylů, včetně těch současných.

  Studijná materiál k tématu Ragtime, pochodový a klasický jazz.

 • 7.

  Středověká hudba

  Čím se vyznačovala středověká hudba a jak se měnila v průběhu času? Budeme mluvit o společenských poměrech i hudebních formách, které se v tomto období vyvinuly.

  Studijní materiál - zápis k tématu Středověká hudba.

 • 6.

  Stupnice, tónina, cirkevní mody, chorál a počátky hudebních dějin v Čechách

  Co je to stupnice a jaký je rozdíl mezi stupnicí a tóninou. Dotkneme se také problematiky tzv. církevních modů a chorálu. Dozvíte se také několik informací o počátcích hudebních dějin u nás.

  Studijní materiál  HV8 Stupnice,mody web --- HV8 Chorál, počátky hudebních dějin v Čechách.

 • 5.

  Kořeny jazzu, spirituál, blues

  Jedny ze základních žánrů, na jejichž základech stojí současná opulární hudba. Budeme mluvit o tom, jak vše začalo a jeké vlivy utvářely tyto žánry i v jakých situacích, se které žánry uplatňovaly.

  Studijní materiál -  zápis k tématu Kořeny jazzu, spirituál, blues.

 • 4.

  Původ hudby - starověk

  Vývoj hudby v různých starověkých kulturách.

 • 3.

  Původ hudby - pravěk

  Jaké jsou teorie o původu a vzniku hudby od samotných počátků lidské civilizace.

  Studijní materiál - zápis k tématu Původ hudby - pravěk, starověk.

 • 2.

  Interpret a autor

  Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Interpreti,pro které jiní píší a kteří píší sami (např. písničkáři). Vašim úkolem bude vytvořit jednoznačný seznam každé z těchto skupin -  tedy autorů, pouze interpretů a těch, které bychom mohli zařadit do obou těchto kategorií.

  Pracovní list k tomuto tématu HV8 Interpert, autor DU.

 • 1.

  Artificiální a nonartificiální hudba

  Co tyto pojmy znamenají a jak se v nich orientovat? Vyzkoušíte si rozpoznání těchnto 2 typů hudby podle jejich znaků i podle poslechu.

  Studijní materiál a pracovní list k tématu HV 8 arti-nonartificialní hudba --- HV8 - Artificiální a non artificiální hudba + průniky (sluchová analýza tabulka).

 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty - tématický na předem zadané téma související s výukou, referát na vlastní téma související s hudbou může zlepšit celkové hodnocení - dobrovolně, přičemž tématický referát má větší bodovou hodnotu), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát může být velmi efektním nástrojem pro zlepšení vašeho hodnocení.
  2. Každý absolvuje jeden tématický referát za pololetí (tedy 2 za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Rozsah referátu by neměl přesáhnout cca 7 minut (až navýjimky, po domluvě).
  5. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  6. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  7. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).

   

  Omlouvání a dodávání úkolů

  1. Zapomenutí je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn
  2. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou.
  3. Tuto známku lze ještě opravit při dodání úkoli či práce následující vyučovací hodinu. Poté už známka zůstává a je třeba ji opravit získáním další známky.

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci