Důležité:
 • 10.

  Rock and Roll

  Jak vznikl a čemu dal základ Rock and Roll? Jeho vliv je opravdu velký a mnoho pozdějších žánrů z něj vychází.

  Studijní materiál - zápis k tématu Rock and Roll.

 • 9.

  Renesance a chrámová hudba

  Co hudbě přinesla hudbě renesance a kde se změny projevily nejvíce?

  Studijní materiál - zápis k tématu Renesance a chrámová hudba.

 • 8.

  Ragtime, pochodový a klasický jazz

  Osvětlení pojmů ragtime, pochodový a klasický jazz a jejich souvislotí i toho, jak tyto styly promístly do další stylů, včetně těch současných.

  Studijná materiál k tématu Ragtime, pochodový a klasický jazz.

 • 7.

  Středověká hudba

  Čím se vyznačovala středověká hudba a jak se měnila v průběhu času? Budeme mluvit o společenských poměrech i hudebních formách, které se v tomto období vyvinuly.

  Studijní materiál - zápis k tématu Středověká hudba.

 • 6.

  Stupnice, tónina, cirkevní mody, chorál a počátky hudebních dějin v Čechách

  Co je to stupnice a jaký je rozdíl mezi stupnicí a tóninou. Dotkneme se také problematiky tzv. církevních modů a chorálu. Dozvíte se také několik informací o počátcích hudebních dějin u nás.

  Studijní materiál  HV8 Stupnice,mody web --- HV8 Chorál, počátky hudebních dějin v Čechách.

 • 5.

  Kořeny jazzu, spirituál, blues

  Jedny ze základních žánrů, na jejichž základech stojí současná opulární hudba. Budeme mluvit o tom, jak vše začalo a jeké vlivy utvářely tyto žánry i v jakých situacích, se které žánry uplatňovaly.

  Studijní materiál -  zápis k tématu Kořeny jazzu, spirituál, blues.

 • 4.

  Původ hudby - starověk

  Vývoj hudby v různých starověkých kulturách.

 • 3.

  Původ hudby - pravěk

  Jaké jsou teorie o původu a vzniku hudby od samotných počátků lidské civilizace.

  Studijní materiál - zápis k tématu Původ hudby - pravěk, starověk.

 • 2.

  Interpret a autor

  Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Interpreti,pro které jiní píší a kteří píší sami (např. písničkáři). Vašim úkolem bude vytvořit jednoznačný seznam každé z těchto skupin -  tedy autorů, pouze interpretů a těch, které bychom mohli zařadit do obou těchto kategorií.

  Pracovní list k tomuto tématu HV8 Interpert, autor DU.

 • 1.

  Artificiální a nonartificiální hudba

  Co tyto pojmy znamenají a jak se v nich orientovat? Vyzkoušíte si rozpoznání těchnto 2 typů hudby podle jejich znaků i podle poslechu.

  Studijní materiál a pracovní list k tématu HV 8 arti-nonartificialní hudba --- HV8 - Artificiální a non artificiální hudba + průniky (sluchová analýza tabulka).

 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty (tématickým referátem si můžete zlepšit celkové hodnocení, referát na vlastní téma související s hudbou může fungovat stejným způsobem - dobrovolně, přičemž tématický referát bude mít větší bodovou hodnotu), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Tématický referát si můžete vybrat ze seznamu pro dané pololetí. Můžete si vybrat kterékoliv z nabízených temat pro období (měsíc), kdy jej chcete zpracovat.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát může být velmi efektním nástrojem pro zlepšení vašeho hodnocení.
  2. Každý může absolvovat jeden tématický referát za pololetí (tedy 2 za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Rozsah referátu by neměl přesáhnout cca 7 minut (až navýjimky, po domluvě).
  5. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  6. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  7. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).

   

  Omlouvání a dodávání úkolů

  1. Zapomenutí je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn
  2. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou.
  3. Tuto známku lze ještě opravit při dodání úkoli či práce následující vyučovací hodinu. Poté už známka zůstává a je třeba ji opravit získáním další známky.

Dnešní oběd:
polévka z vaječné jíšky, maso tří barev, ajvarová omáčka, rýže dušená, jasmínová, termix, mléko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci