Dnešní oběd:
polévka rajská s tarhoňou, rizoto z vepřového masa sypané sýrem, sterilovaný okurek, jogurt, sirup

 • Aktuální učivo:

  EVROPA - Základní údaje. Hranice.

  PŘÍRODNÍ PODMÍNKY - Pobřeží. Geologický vývoj. Povrch. Podnebí. Vodstvo.

  PŘÍRODNÍ OBLASTI EVROPY - Skandinávie. Britské ostrovy. Alpsko-karpatská oblast. Středomoří. Atlantská Francie. Hercynská střední Evropa. Východoevropská nížina. Ural.

Domácí práce
 • domácí práce na 8. 1.: Východoevropská nížina - Ural.
 • domácí práce na 4. 12.: Nezapomeňte na test 8:00 - 17:00 (Teams)
 • domácí práce na 1. 12.: Zapište si zápis z první části.

    Atlantská Francie, Hercynská střední Evropa.

 • domácí práce na 10. 11.: Prezentace k dalším dvěma hodinám, udělejte zápis z části o Alpsko-karpatské oblasti.

    Alpsko-karpatská oblast, Středomoří.

 • domácí práce na 3. 11.: Udělejte si zápis z přírodní oblasti Britské ostrovy.
 • domácí práce na 23. 10.: V učebnici na str. 21 si prohlédněte mapku s přírodními oblastmi Evropy. Potom si projděte část prezentace o Skandinávii a udělejte zápis.

    Skandinávie - Britské ostrovy.

 • domácí práce na 16. 10.: Vypracujte pracovní list, který si vytisknete a vložíte (vlepíte) do sešitu.

    Vodstvo Evropy.

Písemné práce
 • na 21. 1.: Přírodní oblasti Evropy II. (Atlantská Francie. Hercynská střední Evropa. Východoevropská nížina. Ural. )

  - Výměna: ve čtvrtek zeměpis, v pátek matematika

 • na 4. 12.: Přírodní oblasti Evropy (Skandinávie, Britské ostrovy, Alpsko-karpatská oblast, Středomoří)
 • na 18. 11.: Test - přírodní podmínky Evropy