Hlavní prázdniny.

Učebnice českého jazyka

 

V elektronické učebnici českého jazyka se zabýváme především pravopisnými tématy a učivem, které s pravopisem souvisí. Součástí lekce je vždy vyvození představeného tématu, výklad a texty k procvičování a závěrečný soubor souhrnných cvičení.

Doufáme, že připravovanou učebnici využijí žáci k samostatné přípravě místo domácích úkolů.

 

6. třída

Interpunkce

Interpunkce (opakování učiva 5. třídy)

Čárka v souvětí a větě jednoduché

Hlásky a hláskosloví

Stavba slova a pravopis

Psaní i/y po obojetných souhláskách

Velká písmena

Tvarosloví

Skladba

 

7. třída

Velká písmena

Tvarosloví

 

8. třída

Tvarosloví

 

9. třída

Pravopis

Skladba

Testy a testování