Učebnice českého jazyka

 

V elektronické učebnici českého jazyka se zabýváme především pravopisnými tématy a učivem, které s pravopisem souvisí. Součástí lekce je vždy vyvození představeného tématu, výklad a texty k procvičování a závěrečný soubor souhrnných cvičení.

Doufáme, že připravovanou učebnici využijí žáci k samostatné přípravě místo domácích úkolů.

 

6. třída

Interpunkce

Interpunkce (opakování učiva 5. třídy)

Čárka v souvětí a větě jednoduché

Hlásky a hláskosloví

Stavba slova a pravopis

Psaní i/y po obojetných souhláskách

Velká písmena

Tvarosloví

Skladba

 

7. třída

Velká písmena

Tvarosloví

 

8. třída

Tvarosloví

 

9. třída

Pravopis

Skladba

Testy a testování

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci