Stavba slova a pravopis

Odkud se v češtině vzala slova vodní - skvělejší - nejskvělejší - nosič - beraní?

 

Ověřit řešení

 

Slova vznikla pomocí odvozování:

vod(a) → vod-

skvěl(ý) → skvěl-ejší

skvělejší → nej-skvělejší

nosi(t) → nosi-č

beran → beran-í

 

 

Pamatuj

Při odvozování vzniká pomocí přípony (bruslař → bruslař-ka), předpony (starý → pra-starý) nebo koncovky (havran → havran-í) nové slovo, jehož význam můžeme vysvětlit ze slova, ze kterého vzniklo (bruslařka - bruslící žena, prastarý - velmi starý, havraní - týkající se havrana).

Koncovka se většinou nestává součástí nově vzniklého slova.

 


Pomocí kterých procesů se v češtině objevují nová slova? (1)

 

Jak označujeme části slova v závorkách? (2)

Která slova (často) vznikají pomocí koncovky -í? (3)

slovo základovéslovo odvozenéslovotvorný základ
koléba(t)koléb-kakoléb
žen(a)žen-skýžen
slonslon-íslon
nosi(t)nosi-čnosi
véztpři-véztvézt

 


Pozn.: Pro ověření správnosti vašeho řešení najeďte ukazatelem myši na vynechané části tvrzení.

Při odvozování vznikají na hranicích kořene a předpony nebo přípony skupiny hlásek se složitějším pravopisem:

Souhrnná cvičení

 

3. Určete, které slovo mohlo vzniknout z uvedeného základového slova: čistý → __, Petřík → __, vychovat → __, stařec → __, starý → __, stůl → __, hrad → __, bor → __, výrazný → __, železář → __, cukr → __, traktor → __, kámen → __, skok → __, zavařenina → __.

 

4. Určete, které slovo není příbuzné s uvedeným slovem: vedení x __, světlo x __, pár x __, voda x __, věc x __, lepidlo x __, padat x __, vědět x __, dělat x __, mladý x __, stroj x __.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Např. pomocí odvozování (nový - novinka), přejímání (snowboard), změny významu (hejtman), přenesení významu (list), skládání (vodovod), konverze (slon - sloní), zkracování (Česká republika - ČR) ad.

2. Části slova v závorkách jsou koncovky.

3. Pomocí koncovky -í často vytváříme přídavná jména ke zvířecím jménům (sloní, holubí, racčí, jelení, mufloní).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Změny samohlásek a souhlásek při odvozování slov a Psaní -n- a -nn-.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci