Předložky 1 (předložkové pády)

Odešel za kamarádem, ale před domem si uvědomil, že bez dárku, který nechal u dveří na botníku, k němu raději nepůjde.

Vypište všechny předložky v souvětí. (1) Ve kterém pádě je užita předložka za? (2)

 

1. Předložkami jsou slova ...

2. Předložka za je užita v ...

 

Pamatuj

Předložky jsou neohebná slova , která se pojí se jmény (podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami). Samostatně se v řeči nevyskytují, nepíší se však dohromady se svými jmény.

Předložky ve spojení se jmény vyjadřují podobné bližší okolnosti jako příslovce, např. místo, čas, způsob, míru, příčinu atd. (z obchodu, od pěti hodin, pro zahřátí).

 

Ve kterých pádech lze užít předložku za? (1)

 

 

 

Jak správně přečteme spojení na stromě? (2)

 

Znáte pravidla užívání předložek s a z? (3)

Předložka vytváří se svým jménem předložkový pád neboli předložkovou vazbu.

 

Pamatuj

Některé předložky se pojí jen s určitými pády:

2. pád - bez, do, od, u, z, zpod, podle, kromě, kolem, místo, blízko

3. pád - k, proti, vůči, kvůli, díky

4. pád - ob, pro, skrz, přes, mimo

6. pád - při

 

 


Liší se předložky kromě a mimo svým významem? (4)

Předložka kromě se pojí se 2. pádem, předložka mimo se 4. pádem.

 

Pamatuj

Část předložek se pojí s několika pády (na - 4. a 6. pád) a díky tomu mohou vyjádřit různé významy (na stůl - směřování na místo, na stole - umístění)

 

 

Kolik slov a kolik větných členů je ve větě Petr šel do houští? (5)

Souhrnná cvičení

 

7. Určete pád, s kterým se pojí předložky S a z: Přinesl nákup z obchodu. Stáhl ubrus se stolu). Pracovala s lupou. Vyžil s málem. Kniha spadla se stolu. Vytáhl kabát ze skříně. Sundal krabici ze skříně. Bob s Bobkem jsou králíci z klobouku. Muž spadl se střechy. Vstával vždy s úsměvem. Vytáhl okurku ze sklenice. Opatrně sestupoval se schodů. Skladbu zahrál z listu. Sesul se se židle. Sleduji film Cesta z města. Soupeřili kdo s koho. Povečeřel brambory s mlékem. Pomátl se z bohatství. Nejsem s to dokončit úkol.

 

8. Doplňte předložku kromě nebo mimo: Pojedeme všichni __ Karolíny. __ mne odpověď nikdo neznal. __ dopravní špičku je město průjezdné. __ kimona dostal i rukavice. Puk skončil __ branku. __ Maďarska znám celou Evropu. Odolám všemu, __ čokolády. __ psy mám rád i kočky. Utopili se všichni kromě ryb. __ policie se dostavili i hasiči. Strávil rok __ vlast. Zákaz platil pro všechny __ autobusů. __ expertů do oblasti nikdo nesměl. __ oběd jsem dnes nejedl. Tohle jednání je __ zákon.

 

9. Určete, s kterým pádem se pojí předložka: Na Bělehrad, z postele, při autonehodě, pro Elišku, v noci, před zápasem, stál za maminkou, postavil se za Honzu, místo mne, pracuji díky vzdělání, proskočil skrz kruh, byl na koni, stál mezi domy, z deště pod okap, je to blízko školy, skok přes překážku, po práci legraci, četl mezi řádky, plížil se pod oknem, čaj o páté.

 

10. Určete pád, s kterým se pojí předložka: Vyskočil z kůže. Strčil ruku do ohně. Zajíc v pytli. Stříkačky stříkaly přes střechy. Kdo na jiného jámu kopá, sám do ní padá. Z deště pod okap. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Pro strýčka Příhodu. Nakoupil vše kromě másla. Byl jsem mimo dosah. Projel skrz zeď. Otočil se přes střechu. Přežil díky pásům. Nevylezl zpod peřiny. Utíkal podle plotu. Přihlásil se místo něho. Za pět korun. Za vlády krále Klacka. Pojedu za babičkou.

 

11. Doplňte správné tvary slov: Stál na (stůl). Vnořil se do (učení). Vyprávěl o (strašidlo). Přišel po (osm). Ztratil se v (džungle). Vyrostl mezi (vlci). Měsíc mu svítil nad (hlava). Větvičky praskaly pod (nohy). Otevřely se před (on) pláně. Odběhl za (smečka). Žil bez (lidé). Bojoval se (šelmy). Neodcházel od (doupě). Zůstával blízko (druzi). Přenesl se přes (obavy). Odešel mimo (džungle). Vrátil se do (společnost).

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Předložku za můžeme užít ve 2., 4. a 7. pádě.

2. V promluvě předložku vyslovujeme jako součást jména /nastromě/, v písmu předložku a jméno musíme odlišovat.

3. Předložka z se pojí s 2. pádem, předložka s se pojí se 7. a 4. pádem (kdo s koho). Ve 2. pádě lze použít předložku s, označuje-li směr dolů či z povrchu pryč.

4. Význam předložek kromě a mimo je týž (vylučují někoho z celkového množství).

5. Věta má 4 slova (Petr, šel, do, houší), ale jen tři větné členy (Petr - podmět, šel - přísudek, do houší - příslovečné určení místa).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Konkurence předložek v – na, do – na.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci