Čárka v souvětí a větě jednoduché (6. třída)

a) Kdyby sis pospíšil, dostal by ses na nádraží ještě včas.

b) Kam se vlečeš s tou károu, Jíro?

c) Ne, to mi ani neříkej!

d) To bylo před lety, když jsme navštívili Helfštýn a viděli děti ze sdružení Brontosaurus, jak opravují hrad.

 

Určete, zda se jedná o věty jednoduché nebo souvětí. (1) Čárky užíváme ve větách, nebo souvětích? (2) K čemu nejčastěji používáme čárku? (3)

 

Ověřit řešení

1. a) souvětí, b) věta jednoduchá, c) věta jednoduchá, d) souvětí

2. Čárky píšeme ve větách i souvětích.

3. Nejčastěji čárku využíváme k oddělení jednotlivých vět v souvětí.

 

Před kterou spojkou (spojkami) zatím nepíšeme čárku? (1)

 

 

 

Jaký je rozdíl mezi větou a souvětím? (2)

 

Doplň: Věta obsahuje ... sloves(o) a souvětí ... sloves(o). (3)

Čárka v souvětí

 

Věty v souvětí oddělujeme čárkou (Lidé se ptali, co se stalo, protože ten zvuk bylo slyšet snad v celém městě.).

Pro zjištění počtu vět spočítáme slovesa (Lidé se ptali, co se stalo, protože ten zvuk bylo slyšet snad v celém městě.).

Čárku píšeme na počátek věty před spojovací výraz (Poprosili maminku, aby jim pomohla.), někdy mohou být věty spojeny i beze spojky (Slunce zapadlo, snesl se soumrak.)

Čárku prozatím nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo, anebo, či.

 

 


 

 

 

 

 

 

Znáte pomůcku, která alespoň napoví, kdy se před spojkou "a" pravděpodobně bude psát čárka? (4)

Vyjmenujte vztažná zájmena. Víte, k čemu slouží? (5)

Pokud je vztažné zájmeno uvedeno ve spojení s předložkou, klademe čárku před předložku (Poznejte kino, do kterého se budete rádi vracet. Čeština je předmět, kvůli kterému se oplatí chodit do školy.).

Někdy může stát spojka uvnitř vedlejší věty, tzn. čárku píšeme dále na počátku věty, ale ne před spojkou (Už nejednou na to myslel, aby ze srubu matčina nějakého „tchoře“ odnesl a za stržené u žida peníze aby si tajně ručnici koupil. /Alois Jirásek/ Bína o něm říkal, ten že provodí jej životem až k tmavému hrobu. /K. V. Rais/).

 

 


Z obou stran oddělujeme větu vloženou do jiné věty (Krabice najdeš v horní polici. Krabice ... najdeš v horní polici. Krabice, do nichž ukládáme zimní oblečení, najdeš v horní polici.)

 

 


Věty v souvětí mohou spojovat spojky (ale, avšak, aby, že, protože, neboť ...), vztažná zájmena (kdo, co, jaký, který, čí, jenž), vztažná /zájmenná/ příslovce (kde, kdy, jak, kam, proč, kudy ...), číslovky (kolik, kolikátý ...) a mohou být spojeny i beze spojky (Slunce zapadlo, snesl se soumrak.). Před všemi těmito výrazy píšeme čárku.

 

 

Pamatuj

Čárkou oddělujeme věty v souvětí. Počet vět zjistíme podle počtu sloves (Když bylo škaredé počasí, nemohli jsme se vydat daleko, navštěvovali jsme proto pouze okolí chaty.). Čárku prozatím nepíšeme před spojky a, i, ani, nebo, anebo, či. Z obou stran oddělujeme čárkou větu vloženou do jiné věty (Představení, které jsme odehráli ve škole, se našim rodičům líbilo.).

Čárka ve větě jednoduché

 

Ve větě jednoduché oddělujeme čárkou 5. pád, tj. oslovení (Kamile, umíš vytvořit větu tázací?). Oslovení oddělujeme z obou stran (Napiš mi, milá Xenie, několik řádek.).

Dále čárkou oddělujeme několikanásobný větný člen (Šli jsme lesem, poli a lukami. Klára, Pavel, Ivana a Jindřiška budou reprezentovat školu.) a citoslovce a některé částice na počátku nebo na konci věty (Haló, kdo tu bydlí? Br, to je zima! Ano, to je pravdivá odpověď. Je to pravda, prý.).

 

 

 

Oslovení se nemusí omezovat na jedno slovo: I ty náš neposlušný broučku, hned jdi domů!

 

Ze které knihy jsme vybrali oslovení? Kdo je jejím autorem? (6)

Souhrnná cvičení

 

7. Určete, kterým slovním druhem jsou vyznačené spojovací výrazy: Když __ ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Opravdu nevím, čí __ je to batoh. Zastavili jsme se u odpočívadla, u něhož __ již __ stálo větší množství aut. Zůstanu u tebe, dokud __ se nebudeš moci jít dál. Uklidíme dříve, než __ se rodiče vrátí. Rádi si po večerech hrajeme deskové hry nebo __ si čteme. Zhlédli jsme vystoupení vzácných hostů, mezi kterými __ byl i Hradišťan. Určili jsme, jak __ budeme postupovat. Nechce mi říci, co __ mu udělal. Musíme se snažit, abychom __ tam byli včas. Zeptal se nás, proč __ nemáme s sebou psa. Ukážeš mi kabát, jejž __ nosil tvůj děda v 50. letech? Nepůjdu s vámi, neboť __ se chci učit. Kolik __ jazyků znáš, tolikrát __ jsi člověkem.

 

8. Doplňte čárky: V Tatrách jsme poznali místo__ kam se vždy budeme rádi vracet. Jejda__ to jsem nechtěla. Račte servírovat__ drahá paní__ továrníková. Určitě se nestavím__ poněvadž babička dnes potřebuje pomoct s uhlím. Přestože všichni věděli__ jak by se měli v této chvíli zachovat__ nikdo se nedokázal v hodnou chvíli ani pohnout. Poslední prkno položíme napříč__ ano? Kolikrát se vsadil__ tolikrát prohrál. Viděl jsem ho__ sedět na lavičce v parku. Upozorňovali ji__ na náhodu__ aby nespoléhala. Robinson byl navyklý drsnému životu__ denně se zabýval vysilující prací__ už doma v Anglii pomáhal__ jak vzhledem ke svému věku mohl. Červený__ zelený__ modrý__ a bílý míč patří do bedny. Dnes ráno__ když jsme šli do školy__ jsme si všimli pána s deštníkem__ který hledal brýle. Zvěře__ i ryb je tu dost.

 

9. Doplňte čárky: Zkoušel se odreagovat__ a úlevu nacházel__ jen když sedal za klavír. "Kruciš__ kde je Manka?" řekl si Rumcajs. Přála si__ aby se o ní psalo__ a aby byla slavná. Ani jeden ze svědků__ kteří viděli dopravní nehodu__ si nedokázal přesně vybavit__ co se stalo. Když máma zavolala na Alíka__ aby ji následoval__ vyrazil vpřed__ a doběhl ji během minuty. A co ty__ Jiří? O prázdninách jsme večer chodili plavat__ nebo jsme hráli karty. Hodlám se pustit do domácích úkolů__ jen co přijdu domů. Řekl mi__ že odpoledne ke mně přijde__ přinese slíbenou knihu__ a přečteme si v ní__ jestli můžeme sami spravit mé kolo. Jen Helga__ Petra__ nebo Čeněk by mohli reprezentovat školu. To byl čas__ kdy jsem jezdívala za babičkou do Jeseníků. Chci se zmínit o jednom případu__ na__ který si dobře pamatuji. Pan ředitel není přítomen__ bohužel. Za zimních měsíců__ kdy pueblo zavál sníh__ a kdy se všechen život odehrával jen v blízkosti malých ohňů__ ozdobil Vinnetou svou pušku stříbrnými hřeby.

 

10. Doplňte čárky: Potom Robinson přinesl dříví na oheň__ zatarasil vchod do jeskyně__ a přichystal si kůže na spaní__ aby mohl ulehnout blízko ohně. Klára ujistila mámu__ že se bude u sousedů vzorně chovat__ vyřídí její vzkazy__ a že se brzy vrátí. Ne__ dnes odpoledne se ven nechystám. První hračku__ kterou jsem dostal od dědečka__ mám schovanou dodnes. Neříkal jsi mi__ Karle__ že se taky stavíš? Když se zeptáme Jana__ kam Kamila odešla__ možná se vše vysvětlí. Říkal__ jeho výkon__ že je slabý. Jé__ dej mi taky jeden bonbon! Podívejme se k této skupince závodníků__ mezi nimiž je také vítěz dnešního závodu. Ze všeho nejdříve jsem z tábora poslal pohled__ aby naši viděli__ že jsem dorazil v pořádku. Adama__ jsem viděla včera__ i dnes.

 

11. Určete počet vět v souvětích: Potom Robinson přinesl dříví na oheň zatarasil vchod do jeskyně a přichystal si kůže na spaní aby mohl ulehnout blízko ohně. __ Klára ujistila mámu že se bude u sousedů vzorně chovat vyřídí její vzkazy a že se brzy vrátí. __ První hračku kterou jsem dostal od dědečka mám schovanou dodnes. __ Jen jsem dostal nové kolo vyrazil jsem ven abych se na něm naučil jezdit. __ Neříkal jsi mi Karle že se taky stavíš? __ Když se zeptáme Jana kam Kamila odešla možná se vše vysvětlí. __ Pojďme k této skupince závodníků mezi nimiž je také vítěz dnešního závodu. __ Ze všeho nejdříve jsem z tábora poslal pohled aby naši viděli že jsem dorazil v pořádku. __ Když jsem se Pepíka zeptal jestli jej ještě bolí ruka odvětil mi že už je to mnohem lepší a že zítra určitě přijde na zápas. __

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Čárku prozatím nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo, anebo, či.

2. Souvětí se skládá z několika vět, věta obsahuje jedno sloveso, souvětí více sloves.

3. Věta obsahuje jedno (určité) sloveso a souvětí více (určitých) sloves.

4. Čárka před spojkou "a" se píše velmi často tehdy, když se "a" pojí s jiným spojovacím výrazem (a proto, a tedy, a tak, a tudíž, a dokonce).

5. Vztažná zájmena kdo, co, jaký, který, čí, jenž slouží ke spojování vět (mají úlohu spojek).

6. Oslovení je z knihy Broučci (1876) spisovatele Jana Karafiáta.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní čárky v souvětí a Psaní čárky ve větě jednoduché a časopisu Naše řeč.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci