Souhrnné diktáty


Za hrubou chybu se v diktátech považuje:

 

 • chybně užité i/y v kořenu slova (vyjmenovaná slova), předponách, příponách a v koncovkách (vzorový pravopis, shoda podmětu s přísudkem)
 • chybné psaní v ů/ú/ů ve slově
 • chyby ve skupinách hlásek na rozhraní předpona - slovní základ - přípona, chyby ve zdvojených souhláskách (např. n - nn)
 • chybně užité přípony (-ský, -cký, -ští, -čtí)
 • chyba v skupinách hlásek (bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně)
 • chybně užité předpony s-, z-, vz-
 • záměna předložek s, z
 • záměnu velkých a malých písmen
 • chyba v interpunkci
 • nesprávně užité tvary slov nebo jejich koncovky
 • nesprávně rozdělené slovo na konci řádku
 • záměna písmen (hlásek), záměna znělých a neznělých souhlásek
 • spojené psaní předložky se slovem
 • oddělené psaní předpon
 • vynechání interpunkční čárky nebo napsání interpunkční čárky navíc
 • chybná kvantita i, í u zájmen
 • // 1. pravý sloupec
  // 2. levý sloupec

  Souhrnná cvičení

   

   

   


  // 2. pravý sloupec
  // 3. levý sloupec

   

   

  // 3. pravý sloupec
  // 4. levý sloupec

   


  // 4. pravý sloupec
  // 5. levý sloupec // 5. pravý sloupec
  // 6. levý sloupec
  // 7. levý sloupec

   

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci