Číslovky (skloňování číslovek)

Skloňování číslovek dva, dvě:

mužský rodženský rodstřední rod
1. p.dva (žáci)dvě (žákyně)dvě (města)
2. p.dvou
3. p.dvěma
4. p.dva (žáky)dvě (žákyně)dvě (města)
6. p.(o) dvou
7. p.dvěma

 

Číslovky oba, obě se skloňují stejně jako číslovky dva, dvě.

Ve spojení s číslovkou dvě má číslovka sto tvar stě (sto, dvě stě, tři sta).

 

Jaký význam mají číslovky ve větách Byl jednou jeden král a Posílám milion polibků? (1)

 

Proč mají číslovky dva, oba zvláštní skloňování? (2)

Proč někteří mluvčí užívají tvar dvěmi, oběmi, rukami apod.? (3)

 


První trojka závodníků přijela včas. Na Bělidla jezdí trojka. Ve které větě je užita číslovka? (4)

Skloňování číslovek tři, čtyři:

třičtyřipět
1. p.třičtyřipět
2. p.tříčtyřpěti
3. p.třemčtyřempěti
4. p.třičtyřipět
6. p.(o) třech(o) čtyřech(o) pěti
7. p.třemičtyřmipěti

 

Číslovky tři a čtyři nerozlišují rod a skloňují se podle vzoru kost (s výjimkou tvarů čtyř, třemi).

Číslovky pět až devadesát devět mají jen dva tvary (pět, pěti).

 

Kdo pronesl větu Sedm kulí jako v Sarajevu? (5)

Souhrnná cvičení

 

3. Doplňte tvary číslovek vyjádřené číslicí: Děti platily po (3) korunách, dospělí po (20) nebo (22) korunách. Všem (4) hasičům byla udělena pochvala. S (oba) spolužáky se dlouho neuvidím. Malá Karla ještě lozí po (4). Ve (2) se to lépe táhne. Brankář byl sám proti (2) útočníkům a zanedlouho dokonce proti (3). Vyprávěla jsi to (3) nebo (4) kamarádkám? Sejdeme se ve (4) nebo (5) hodin? Cvičili všichni kromě (3) nemocných a (4) nepřítomných. Babička půjde do důchodu v (67) letech. Do školy chodíme od (6) let, povinná školní docházka je v ČR (9) let. Školu máme do (12), kroužek od (1) do (2) a sportovní hry od (3) do (4).

 

4. Doplňte tvary číslovek vyjádřené číslicí: Na (oba) loktech měl odřeniny. Pět děleno (2) je (2) a půl. Jeden je za osmnáct a druhý bez (2) za dvacet. (Oba) útočníkům se příliš nevedlo. Bez (2) vyloučených hráčů nemohli vyhrát. Kolem (oba) turistů létali sršni. Nám (oba) spílal do darebáků. Stůl stál jen na (2) nohách. Dívky, nezlobte a vy (2) ihned k panu řediteli. Přidali jsme se ke (2) Španělům. Od (2) hodin vysíláme směs melodií. Svěřil jsem se (oba) (13)_____ kamarádům.

 

5. Doplňte tvary číslovek vyjádřené číslicí: Zaplatili jsme po (2) korunách, zahraniční hosté po (3) nebo (4). Mezi (3) obránkyněmi se naše (2) útočnice neprosadily. Kromě (3), respektive (55) bonů jsme vše utratili. K těm (8) ti přidám ještě (2) koruny. Chlapec přiběhl s (2) kamarády a vyprávěli o (4) hřibech, které našli. Od (3) hodin do (4) máme pravidelně schůzku, někdy se protáhne do (5) nebo do (6) hodin. Nejvíce si rozumím se (2) kamarády. (Oba) koupíme růži. Rozdělili nás po (3) nebo (6), dívky po (2) a (4). Bez (4) dárků se od sudiček nevracej.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Jednou - kdysi, jeden - nějaký, milion - mnoho.

2. Jedná se o pozůstatky tzv. dvojného čísla (duálu). Stará čeština znala číslo jednotné (jeden člověk, věc apod.), číslo dvojné (dva lidé, dvě věci) a číslo množné (více než dva lidé, věci). Stejným pozůstatkem je také tvar stě (1. p. sto).

3. Snaží se mluvit velmi spisovně, a protože považují každé zakončení na -(a)ma za obecně české (mezi chlapama a holkama), vyhýbají se mu i tam, kde je užito správně (dvěmi, všemi čtyřmi rukami ap.). Takto vytvořené výrazy označujeme za hyperkorektní tvary (přehnaně spisovné).

4. V první větě má slovo trojka význam trojice, tři závodníci (jedná se o číslovku), ve druhé tímtéž slovem pravděpodobně označujeme tramvaj, autobus či jiný dopravní prostředek (jedná se o podstatné jméno.

5. Větu pronesl při mariáši muž, s kterým se později Josef Švejk (hlavní hrdina knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války) setkal na policejním ředitelství. Reagoval tak mj. na atentát na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, který spáchal 28. června 1914 v Sarajevu dvěma kulkami Gavrilo Princip.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní čárky v souvětí a Psaní čárky ve větě jednoduché, časopisu Naše řeč či článek na webu Českého rozhlasu Pozor na poletující osy.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s fritátovými nudlemi, segedinský guláš, houskové knedlíky kynuté, hot drink, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci