Příslovečné spřežky

S obavami pohlédl nahoru a vyrazil na horu Praděd. Na víc dárků nemám peníze, navíc Vánoce nejsou jen svátky dárků.

 

1. Jak se obsahově liší spojení nahoru a na horu?

 

2. Jak se gramaticky liší výrazy nahoru a na horu?

 

Vysloví se slova nahoru a na horu stejně? Pokud ano, jak poznáme, o kterou variantu se jedná? (1)

Co je spřahování? (2)

Pamatuj

Příslovce, jež vznikla spojením předložky se jménem, zájmenem, číslovkou nebo příslovcem, se nazývají příslovečné spřežky.

Příslovečné spřežky se píší zpravidla dohromady (pracujeme dohromady, mluví nahlas, odbočil doprava, sedl si dozadu, udělal to nadvakrát).

 

 

 

Pamatuj

Spojení typu na horu - nahoru, na víc - navíc musíme v písmu rozlišovat z hlediska jejich rozdílného významu.

Určení směru (doleva, doprava, vlevo, vpravo, napravo, nalevo) se píší výhradně dohromady.

Co znamená spojení "zmizet po anglicku"? (3)

V některých případech má příslovečná spřežka i spojení předložky se jménem totožný význam (například i na příklad, zpočátku i z počátku).

 

 

 

Pamatuj

Zvlášť píšeme zpodstatnělá přídavná jména, která jsou užívaná pouze či převážně s předložkou na a pojí se 4. pádem (na shledanou, na viděnou, na slyšenou, na rozloučenou, na odchodnou, na uvítanou, na zotavenou, na posilněnou, na pováženou, na uváženou, na rozmyšlenou, na vysvětlenou, na srozuměnou, na upřesněnou, na vybranou, (jako) na zavolanou).

Která jazyková příručka nám poradí při psaní spřežek? (4)

Souhrnná cvičení

 

5. Pomocí slov ano - ne rozhodněte, zda je věta napsaná správně: V podvečer, když zdáli šumí les a obloha se barví dožluta, zpravidla se nakrátko zastavím a pohlédnu dodáli na zapadající slunce. Po zásahu deratizátora nezůstala na živu ani jedna krysa, které odmala nemůžu vystát. Z dáli přijížděl princ, jenž se vracel z pět ze zkušené, aby jednou provždy převzal vládu nad královstvím. Zblízka vypadal ještě hůř než z dálky. Pracujeme jako zastara. Oháněl se jako za mlada. Nevydržel a podíval se do vnitř do hodinek. Zkusil odpověď naslepo. Uvázal psa nakrátko. Bábovka dělaná podomácku je lepší než kupovaná. Podíval se vzhůru a zakopl o kořen. Dodna moře se zapíchla ponorka. Četl od rána do večera.

 

5. Pomocí slov ano - ne rozhodněte, zda je věta napsaná správně: Neustále pohlížel doprava, ale útok přišel z leva. Odmala nesnášel rýžový nákyp. Pasažér se svezl načerno. Rozpálil železo doběla. Uvařil kapra namodro. Po prvé jsem byl neúspěšný, ale podruhé to vyšlo. Je to vcelku jednoduchá věc. V celku dorazilo patnáct účastníků. Navečer odešel domů. Tvoje popichování není na místě. Vyřídíme to až namístě. Pracoval ostošest. Budu zpátky co by dup. Výklad pojal zeširoka (správně). Už má s vdáváním načase. Vyběhla jen tak naboso. Udělej to doneděle. Vrátil se až kránu. Zařiďte to doprosince.

 

7. Doplňte správné tvary: Četl (v/leže), řekl (na/shledanou), běžel (na/plno), pozdrav (na/viděnou), odnesl to (na/jednou), ztichl (na/vždy), Hezký večer a (na/slyšenou), pletl se (ob/čas), zaznělo to (ode/všad), je to (na/pováženou), přišel jako (na/zavolanou), pocházel (od/jinud), promluvil (po/tichu), (s/bohem) a šáteček, (na/rozdíl) od něj, napil se (na/posilněnou), udělal to (na/honem), nemáš (na/vybranou), přicházel (od/tud), (od/kud) přišel, dodal (na/upřesněnou).

 

8. Doplňte správné tvary: (beze/sporu) vyhrál, spadl (s/hora) dolů, (do/nedávna) byl neznámý, mít tak (s/hůry) dáno, roztáhl (do/široka) deku, našlapoval (z/lehka) roztok se zbarvil (do/hněda), (s/těží) splnil úkol, zůstaň (z/ticha), text znal (z/paměti), vyvolal to (z/paměti), stál (z/příma), (ob/čas) zaspal, zpívala (na/hlas), pracoval (na/plno), odešel (na/čekanou), vyšel (z/hory), uskočil (na/levo), běžel (z/těžka), udělal to (po/každé), udělám to (mile/rád).

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slova se vysloví stejně. Jejich význam pochopíme z kontextu, tj. z dalších částí věty, z větného okolí.

2. Spřahování je jeden z postupů, kterým vznikají nová slova (na horu - nahoru, dvacet jedna - jedenadvacet, hrající dlouho - dlouhohrající). Oba členy, jimiž se nově vzniklý (spřažený) výraz vytváří, si uchovávají ve všech svých tvarech, nebo alespoň ve tvaru základním, stejnou podobu.

3. "Zmizet po anglicku" znamená nenápadně se vytratit.

4. Pokud si nejsme jisti, nahlédneme do Pravidel českého pravopisu nebo slovníku spisovné češtiny. Pokud v nich hledaný výraz nenalezneme, většinou se nejedná o spřežku a píšeme jej zvlášť.

 

Doporučujeme webové stránky Internetové jazykové příručky Psaní spřežek a spřahování a články časopisu Naše řeč Příslovečné spřežky 1 a Příslovečné spřežky 2.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci