Zdvojené souhlásky

Dědeček si po naší zprávě oddechl, rozzářil tvář a potěšil nás svým bezzubým úsměvem.

1. Rozlož slova bezzubým a oddechl na kořen, předponu a příponu (koncovku).

2. Najdi v souvětí všechna slovesa.

3. Jak bys při psaní (např. na konci řádku) rozdělil slova oddechl a rozzářil?

 

Ověřit řešení

1. bez-zub-(ým), od-dech-(l).

2. oddechl, rozzářil, potěšil

3. Od-de-chl, roz-zá-řil.

 

Pamatuj

Zdvojené souhlásky se mohou ve slovech vyskytovat v místě styku předpony s kořenem (např. bez-zubý, roz-zuřil, od-dechl si) a přípony s kořenem (např. dobříš-ští, kamen-ný, černoš-ští, babič-čin).

 

Jak označujeme spojení přípony a koncovky (všechny části slova za kořenem)? (1)

 

 

Pozn. O problematice psaní n/nn pojednává samostatná kapitola.

 

Znáte význam slova nejapné? (2)

 

 


Zdvojená hláska může vzniknout také při skloňování nebo časování slova (racek - 1. p. č. mn. racci, zlomit - rozkaz. zlomme!)

 

 


 

 

 

 

Znáte cizí slovo, kterým se netopýří trus označuje? Mimochodem jde o velmi ceněné hnojivo. (3)

Zdvojené souhlásky vyslovujeme ve většině případů jako jednoduché (např. ranní, Anna). Jako zdvojené je vyslovujeme jen v případech, kdy by mohlo dojít k nedorozumění, případně tam, kde by se slovo příliš vzdálilo od základního znění (např. seznamme se, kukaččí).

 

nejjasnější (nejvíce zářivý) nejasnější (zamotanější)
(v) pecce (od pecky) pece (pec, kamna)
křeččí (od křečka) křečí (bojoval s křečí v noze)
racci (ptáci) raci (říční raci)
plašší (být plachý) plaší (plašit ptáky)

 

 

 

 

 

 

 

Věnujte pozornost psaní slov sleva a zlevněný. Často se v nich chybuje. (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke které pohádce odkazuje první věta 8. cvičení? (5)

Souhrnná cvičení

 

4. Doplň hlásky: mě__oučká peřinka, sezna__e se, jednal be__elstně, kře__í doupě, vody se ro__estoupily, mě__é maso, be__útěšný stav, o__lame zákazníky, ro__lobený učitel, spolkl mě__ýše, be__ávitové spojení, po__aná učebnice, be__ásahová zóna, byl postižen kře__í v lýtku, pře__epsat lék, chudý be__emek, ro__ezpívaná společnost, ro__evřel knihu, vánoční na__ílka, ro__eslal dopisy, o__aný po__aný, ro__ezlení cestující.

 

5. Doplň souhlásky: Zadání diktátu bylo ne__asné. Zahalil se ne__emnějším hedvábím. Be__áko__ost odporuje demokracii. V pře__ůchodovém věku se práce hledá těžce. Slečna si natáhla jemnou punčo__ku. Ru__ký jazyk přichází do módy. Zabořil zuby do mě__ého chleba. Jarní ro__měklá půda se bořila pod nohama. Po__olovaná silnice se zhroutila. Zašpinila si po__olek šatů. Jeho odpověď byla ne__istá. Traktor ro__oral brázdu.

 

6. Doplň zdvojené souhlásky: Zakopl a rozbil pů__itrovou sklenici. Po__aná zpráva byla nejasná a plná omylů. Elektrický proud ro__ářil vlákno žárovky. Po__ej mi tu knihu, prosím! Otřásl se nad be__ásadovostí toho člověka. Život středově__ého po__aného nebýval lehký. O__alováním povi__ostí nic nezískáme. Sněhová na__ílka uzavřela silnice. Na dovolené jsme jedli vařené mě__ýše. Kluci se častovali neslušnými na__ávkami. Na__veřní markýza zbrzdila krkolomný pád mladíka spadnuvšího z balkonu.

 

7. Doplň zdvojené souhlásky: Most spadl vlivem po__imenzovaných po__pěr. O__al se své kuřácké vá__ni natolik, že zadýmil celý byt. Sibiř__ká zima je krutá a dlouhá. Ignác byl toho dne příjemný jako po__ebraný zub moudrosti. Bydlím v čísle popi__ném 8. Neúspěšně se pokoušel zbavit hospod__kého o__éru. Atmosféri__ké poruchy rušily signál televize. S vytře__těnýma očima pozorovala požár domku. Spadlý talíř se ro__tří__til na tisíc kousků. Jana se nekontrolovatelně ro__ívala.

 

8. Doplň zdvojené souhlásky: A potom děti šouply nebohou babičku do pe__e. V pe__e byla vyřezána zmenšenina zámku. Strašák pla__í věčně hladové špačky. Ne__edovatějším hadem na světě je taipan velký. Ro__uřený býk honil toreadora po ohradě. Sezna__e se se školním řádem. Kuka__í mládě vyházelo z hnízda jiná ptáčata. Posnídal chleba a uher__ký salám. Partner__ký život není vždy peříčko. Pan farář o__al novomanžele.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Příponu a kořen společně nazýváme příponová část.

2. Slovo nejapný (přihlouplý, nemístný, nepatřičný) je dosud běžné, aspoň v některých nářečích (vých.-čes. tvářil se nejápně - přihlouple, jako by nerozuměl), japný bychom však cítili jako něco velmi zvláštního, nezvyklého, podivného. Japný je neživotný knižní výtvor, který se neujal. Nebylo ho třeba, lidská povaha je už taková, že mnohem raději vytýká vady než přednosti.1

3. Netopýří trus se nazývá guano.

4. Podstatné jméno sleva se píše zásadně s předponou s-, sloveso a přídavné jméno naopak s předponou z- (zlevněný, zlevnit).

5. O perníkové chaloupce

 

1MACHEK, Václav. Kladná slova ze záporných. Naše řeč [online]. 1940, 24(8) [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3514

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Dělení slov se souhláskovou skupinou.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci