Předložky 2

Ty jsi přišel místo Oty? Tak se posaď na jeho místo. K obědu i ke svačině jsem jedl vepřovou pečeni s knedlíkem a se zelím.

Kterým slovním druhem je slovo "místo" v první větě a kterým v druhé větě? (1) Je významový rozdíl mezi předložkami "k" a "ke", příp. "s" a "se"? (2)

 

Ověřit řešení

Slovo místo je v 1. větě předložkou (místo Oty) a ve 2. větě podstatným jménem (místo).

Podoba ke, se jsou pouze variantou téže předložky (k, s). Význam předložek k a s se nezměnil.

 

Jaké varianty může mít předložka k? (1)

Pamatuj

Neslabičné předložky (z, s, v, k) mívají pro snazší výslovnost slabičnou podobu (ze, se, ke, ve).

Slabičné podoby klademe před slovem, které začíná stejnou hláskou jako předložka (např. ke kuřeti) a v případech, kdy by byla neslabičná předložka obtížně vyslovitelná (např. ke guláši, ve fantazii, se zemí).

 

 

 

Před kterými slovy se vždy užívají neslabičné předložky? (2)

Dělení předložek

 

Pamatuj

Předložky dělíme na vlastní a nevlastní. Vlastní předložky nemohou být jiným slovním druhem (k, u, při). Nevlastní předložky vznikly z jiných slovních druhů, proto mohou být i jiným slovním druhem (kolem, mezi, místo, vedle, skrz).

Od nevlastních předložek musíme oddělit náhodnou podobu s jiným slovem, tzv. homonymii (např. při - předložka a tvar jména pře).

 

Nevlastní předložky jsou odvozeny od:

- podstatných jmen (kolem, mezi)

- různých pádů abstraktních podst. jmen (následkem, vlivem, zásluhou, v důsledku, se zřetelem k)

- sloves (počínaje, nehledě)

- příslovcí (opodál, skrz, nedaleko, blízko)

 

 

 

Objasněte vlastními slovy tzv. homonymii. (3)

 

Znáte jiné příklady homonymie? (4)

Jak vznikla předložka mezi? (5)

 

Význam předložek

 

I když předložky nejsou samostatnými větnými členy (nemohou stát ve větě samostatně) jsou nositelkami významů (na - směřování na místo nebo označení místa, kvůli - příčina, od - určení místa nebo času atd.).

Spojení předložky a jména lze nahradit vedlejší větou (za hezkého počasí - když bylo hezké počasí) nebo přídavným jménem, příslovcem ad. (hokejisté z Ruska - ruští hokejisté, na tomto místě - tady).

 

 

Souhrnná cvičení

 

7. Uveďte vhodnou variantu předložky: Vzal to (z) stolu. Pracujte (s) sousedem! Blížíme se (k) Praze. (V) našem domě straší. Mám (nad) vše rád své rodiče. Mlha (před) mnou, mlha za mnou. Pracoval (v) dne (v) noci. (V) víně je pravda a (v) vodě zdraví. Víno (z) klášterních zahrad. Nechoď (k) koni zezadu. Vyslechl ho (s) zájmem. Připravil se (k) skoku. Stál (v) dveřích. Vyčkával (v) křoví. Dostal se (z) želez. Žila (v) Francii. Zatočil (s) zlodějem. Vyběhl (z) třídy. Je to (k) pláči.

 

8. Určete druh předložky: Bokem lodi teče voda. Prošel skrze mlhu. Řízek v trojobalu. Pěšina kolem trati. Lehával pod autem. Přešlapoval před ředitelnou. Snažil se jít mimo dav. Běžte podél zdi. Cestuje za prarodiči. Postav se mezi ty dva! Udělej to místo mne, prosím. Byl jsem u Magdalény. Vyhrál jsem díky štěstí. Zranil se kvůli tobě. Obcházel okolo revíru se psem a s flintou. Postav se vedle ní.

 

9. Doplň: Převalil se (přes) mne. Zamířil (k) výčepu. Pes (od) mne utekl. (K) příkladu já jedu (z) školy. Vše nejlepší (k) svátku! Had prolezl (pod) mnou. Zapomněl jsem se (v) vaně. Spávám (s) plyšákem. (Nad) postelí mám oblíbený plakát. (V) jídle se něco pohnulo. Ustupte (k) straně. (Nad) mnou přeletělo letadlo. Zkoumal předmět (s) zájmem. Stůl je (z) dřeva a židle (z) kovu. Usedla (k) klavíru. Čekal (v) voze. (V) létě se chodím koupat. Půjdu (s) bratrem do divadla. Řetízek (z) zlata.

 


// 7. pravý sloupec

Odpovědi a pomůcky:

1. Předložka má jednu neslabičnou variantu (k) a dvě slabičné (ke, ku).

2. Neslabičná podoba je vždy před slovy začínajícími samohláskou (k údivu, s obědem).

3. Homonymie označuje stav, kdy jedno slovo není nositelem několika významů (jako např. list, stavba, ruka), ale kdy se zcela náhodně podobají např. některé tvary slov (např. jí - ona, jíst) nebo i všechny tvary (kolej - ubytovna, stopa kola).

4. Jiné příklady úplné homonymie (raketa, takt, rys, zlatý důl, zapřít, puk, pokoj).

3. Předložka mezi zřejmě vznikla z ustrnulého pádu podstatného jména mez.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vokalizace předložek a časopisu Naše řeč Opakování předložky mezi.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci