Přijímací testy CERMAT (od školního roku 2014-2015)

 

Ve školním roce 2014-2015 vstoupilo do roztříštěného přijímacího řízení MŠMT prostřednictvím státní organizace Cermat, proběhla zkouška jednotných přijímacích testů z ČJ a M pro zájemce o maturitní obory.

Od školního roku 2016-2017 je jednotná přijímací zkouška povinná.

Testy Cermat 2015-2022

 

V letech 2015 a 2016 vydal Cermat vždy jen ilustrační a přijímací test, od školního roku 2016/2017 jsou k dispozici vždy čtyři přijímací testy pro každý předmět (od roku 2017/2018 jsou tzv. ilustrační testy jen kopií jednoho přijímacího testu z předchozího školního roku a nemá smysl s nimi pracovat).

 

 


 

Na webových stránkách naší školy jsou k dispozici testy, které se formou a obsahem podobají testům připravovaným Cermatem.

Testy se skládají z části A (úkoly s výběrem jedné odpovědi) a B (úkoly, které nelze vyřešit výběrem jedné odpovědi).

Součástí každého testu je komentář jednotlivých úkolů.

 

 


 

Pro přípravu můžete využít také starší školní testy vytvořené podle příruček a učebnic ČJ a souboru typových úloh (2015).

 

Testy Cermat 2012

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu připravil CERMAT ve školním roce 2011/12 testy pro přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Libereckým krajem s obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou. Konkrétně se jednalo o část přijímacích zkoušek konaných formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury, matematiky a dále testu studijních předpokladů.

 

Test ČJ - záznamový arch - řešení

Ostatní testy (ČJ5, ČJ7, M5, M7, M9, OSP)

Testy Cermat 2006

 

Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií byl řešen v rámci systémového projektu ESF Kvalita I, který byl připraven ve skupině 2 MŠMT za spolupráce partnerských organizací NÚOV a ÚIV. Projekt je zaměřen na vytváření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání.

 

Testy Cermat 2005

 

V roce 2005 byl realizován projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd zabývající se hodnocením výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tento projekt na základě zadání MŠMT uskutečnil CERMAT prostřednictvím testů z matematiky, českého jazyka a studijních dovedností.

 

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci