Číslovky řadové (tečka za číslovkami)

Přečtěte správně číslovky:

Na 25. straně se zabývejte cvičením 3, pak použijte knihu Historie novověku 2 a podívejte se na období vlády Rudolfa II.

 

Ověřit řešení

Na dvacáté páté (pětadvacáté) straně se zabývejte cvičením tři (třetím), pak použijte knihu Historie novověku dvě a podívejte se na období vlády Rudolfa Druhého.

 

Pamatuj

Za číslovkami řadovými zapsanými číslovkou píšeme tečku (polovina 18. století, Karel IV., 8. července, od 29. strany).

Jako pomůcku pro rozpoznání řadové číslovky doporučujeme otázku kolikátý (polovina kolikátého století, kolikátý Karel).

 

Jak můžeme číst spojení "cv. 2"? (1)

Přečtěte následující jména: Jan XXIII., Jan Pavel II., Felix IV., Řehoř V., Benedikt XVI. (2)

 

Pokud číslovku za jménem (Rudolf II.) napíšeme slovy, jaké bude její první písmeno? (3)

 

Co spojuje muže uvedené v levém sloupci? (4)

Pamatuj

Tečku nepíšeme:

a) za letopočtem (narozena v roce 1820, demonstrace 17. listopadu 1989, události z 15. března 39),

b) za datem napsaným ve zlomku (7/12 2013),

c) ve vyjádření poměru, rozměru, měřítka (roztok ředíme 2 : 3, měřítko 1 : 25 000), skóre zápasu nebo času (utkání skončilo 3:1; výkon 4:15:58,11);

 

a v případech, kdy číslovku můžeme vyslovovat jako základní i řadovou:

d) v označení částí knih (Jugmannův slovník V, ale Český jazyk pro 6. třídu),

e) v označení městských a administrativních částí, obvodů, čtvrtí, úřadů (Praha 4-Nusle, Ostrava 5, pošta Olomouc IX),

f) za označením cvičení, stránky, paragrafu, odstavce, stojí-li číslovka za jménem (cv. 6 na str. 5; § 8 odst. 2 písm. a; Naše řeč, roč. 40; oddíl 31).

 

 

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte tečky tam, kde chybějí: zima začíná 21__ prosince, XIX__ nebo 20__ ročník časopisu Malý čtenář, vypracujte cvičení 9__ na straně 8__, začínáme o 21__ hodině, dne 28__ října 1918, na 1__ máje býval lampiónový průvod, městský obvod Praha 1__, věnujte pozornost také paragrafu 8__ na straně 54__, ve třídě 1__ A chybí 9__ žáků, vodníček vlastní 3__ komáry a 2__ spřežení vodních blech, účastníci se sejdou ve 20__ hodin, odjíždíme za 30__ minut, o 8__ hod. večerní, čtěte na 20__ straně dole, je tam napsáno 3__ nebo III__ patro, Ottův slovník naučný XX__, má všech 5__ pohromadě.

 

6. Doplňte tečky tam, kde chybějí: Hus působil na přelomu 14__ a 15__ století, objednám knihu Květena naší přírody, díl 7__, ve 3__ svazku encyklopedie Britannica, přečteme si článek na str. 58__, 16__ bílých koní táhlo knížecí vůz, 2__ odstavec 5__ kapitoly, dědeček je ročník 27__, hokejisté zvítězili nad Severní Koreou pohádkovým rozdílem 41__:0__, v Olomouci 4__/2__ 2012, žáci VII__ B, Emil zátopek se zúčastnil XV__ letních olympijských her v Helsinkách a získal 3__ zlaté medaile, v 8__ hodin, letadlo startuje v 6__ hodin 50__ minut, čtěte na str. 20__, narodil mezi lety 1011__-1015__ ve Znojmě.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Číst můžeme dvěma způsoby (cvičení dvě, cvičení druhé), ale zapisovat jen jedním (cv. 2).

2. Jan XXIII. - Jan Dvacátý třetí, Jan Pavel II. - Jan Pavel Druhý, Felix IV. - Felix Čtvrtý, Řehoř V. - Řehoř Pátý, Benedikt XVI. - Benedikt Šestnáctý.

3. Číslovku napíšeme s velkým počátečním písmenem, tedy Rudolf Druhý (jedná se vlastně o jméno).

4. Jedná se o římskokatolické papeže.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Značky a čísla, řadové číslovky a článek časopisu Naše řeč Číslovky řadové.

 

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci