Velká písmena ve jménech vlastních - souhrnná cvičení 4

Formální typy (tvar, podoba, druhy z hlediska vzniku) vlastních jmen jsme zopakovali v předchozích kapitolách.

V rámci jednotlivých formálních typů můžeme vymezit obecné jméno druhové a významové jádro názvu.

 

 

Typy vlastních jmen

 

Jak vaši rodiče psali jména Vánoce a Velikonoce? (1)

Proč se před rokem 1993 psalo Na Rybníčku, ale K rybníku? (2)

 

Kde se nachází Horní a Dolní Lužice (3)

Proč se ve spojení Nové Město pražské píše malé p? (4)

 

 


 

 

Co označují slova Cikán a Rom? (5)

 

Jak se má člověk, která "má havaj"? (6)

Souhrnná cvičení

 

29. Určete význam slovních spojení: česká nížina, Pádská nížina, lázně Teplice, Lázně Bělohrad, Svatá Helena, svatá Helena, Betlémská kaple, betlémská kaple, česká ves, Česká Ves, Sparťan, sparťan.

 

30. Určete přezdívky slavných českých osobností: Otec vlasti, Učitel národů, Panna orleánská, Lví srdce, král železný a zlatý, král Bene (král Dobře), král cizinec, starý Procházka, liška ryšavá, král Kaše, zimní král, husitský král - J. A. Komenský, Rudolf Habsburský, Přemysl II. Otakar, Jan Lucemburský, Zikmund Lucemburský, František Josef I., Richard I., Jiří z Kunštátu a z Poděbrad, Vladislav Jagellonský, Karel IV., Fridrich Falcký, sv. Jana z Arku.

 

31. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: třída dolní štěpánská, král ladislav pohrobek, mnoho afroameričanů, pivo radegast, malostranští sepsali petici, malostranští obyvatelé sepsali petice, šluknovští výběžek, indiánka bílá holubice, bratr je sokol a sestra junák, brzy bude ježíšek, turistický oddíl, Finsko - země tisíce jezer, máchovo dílo, vážený rod skotnických, válka severu proti jihu, karibská oblast, hruška pařížanka.

 

32. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Včera pozemšťané přijali návštěvu měsíčňanů. Také slezští obyvatelé jsou středoevropané. Většina čechů v baroku byla katolíky. Na výročním vysvědčení měl z českého jazyka a literatury jedničku. Místo eskymák dáváme přednost pojmenování inuit. Peter nowotny je vídeňský čech. Věříme, že duch svatý navštívil pannu marii. Pittsburští tučňáci porazili bílé tygry.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Jména Vánoce a Velikonoce se až do roku 1993 psala s malým počátečním písmenem.

2. Rybníček je vlastní jméno zaniklé osady (proto Na Rybníčku), rybník je obecné jméno druhové (proto K rybníku). Pravidla v roce 1993 tyto typy vlastních jmen sjednotila (Na Rybníčku, K Rybníku).

3. Horní a Dolní Lužice, území osídlené západními Slovany, se dnes nachází na území Spolkové republiky Německo, konkrétně v Sasku a Braniborsku.

4. Oficiální název této městské čtvrti zní Nové Město. Nových Měst (ve významu pojmenování města nebo městské čtvrti) je několik, proto se zvláště v minulosti k oficiálnímu jménu přidával rozlišující přívlastek pražské, který však není součástí oficiálního názvu této čtvrtě.

5. Slovo Rom označuje příslušníka jedné ze skupin národa pocházejícího z Indie, od roku 1971 se užívá jako oficiální, byť nepřesné souhrnné označení všech skupin tohoto národa (Romové, Sinti, Manuš, Kale, Kalderaš ad.). Ve významu souhrnného označení různých skupin daného etnika není důvod nepoužívat také jméno Cikán (a jméno Rom pro východoevropskou skupinu), zvláště když ne všechny jeho skupiny uznávají název Rom jako vhodný zastřešující název. Jménu Rom se však dává přednost zejména z důvodu (politické) korektnosti a kvůli jistému negativně hodnotícímu až hanlivému aspektu jména Cikán.

6. Hovorové sousloví "mít havaj" znamená mít klid, pohodu, nemuset vykonávat (žádnou či těžkou) práci.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní velkých písmen – obecné poučení.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci