Přípony -ský, -cký (-ští, -čtí)

Plavec vyhrál plavecký závod, který pořádal pražský Spolek milovníků vody se sídlem v Praze.

1. Jak se nazývá způsob, kterým vzniklo slovo plavecký? 2. Vypište z textu všechna přídavná jména. 3. Z kterých slov byla tato přídavná jména odvozena?

 

Ověřit řešení

1. Slovo plavecký vzniklo pomocí odvozování.

2. plavecký, pražský

3. plavec → plave-cký; Praha → praž-ský

 

Souhláskové skupiny, které vznikají při odvozování pomocí přípon -ský, -cký (v množném čísle pomocí -ští, -čtí), se mohou zjednodušovat (plavec + -cký → plave-cký) nebo zůstávat v nezjednodušené podobě (Praha + -ský → praž-ský).

 

 

 

Pozor na výslovnost, skupiny psané ts, ds splývají ve výslovnosti v c, např. lidský, světský.

 

Skupiny tš, dš splývají ve výslovnosti v č, např. většina, podšívka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo to byl ranhojič? (3)

Přípona -ský (-ští)

 

Pamatuj

Některá přídavná jména, zvláště jména odvozená od místních jmen či názvů, se tvoří v jednotném čísle pomocí přípony -ský (užhorod-ský, meziříč-ský). Příponu -ští mají tato přídavná jména v množném čísle, pokud rozvíjí podstatná jména rodu mužského životného (praž-ští obyvatelé, praž-ské paničky).

U podstatných jmen končících na -s se souhlásková skupina na styku kořenu a přípony zjednodušuje.

 • Brandýs → brandýský → brandýští (muži)
 • Nelahozeves → nelahozeveský → nelahozeveští (chlapci)
 • V českém jazyce neužíváme dvě s vedle sebe (ani skupiny -cs- nebo -cz-).

   

   

  V některých případech se souhláskové skupiny mění

  • -g- + -ský → -žský (Riga - rižský, rižští)
  • -h- + -ský → -žský (Praha - pražský, pražští)
  • -ch- + -ský → -šský (Vlach - vlašský, vlašští)
  • Pozor! Čech → český, čeští

   

   

   

   

  Víte, který český hudební skladatel se v Nelahozevsi narodil? (1)

   

   

   

   

   

   

  S jakým počátečním písmenem se píší přídavná jména odvozená od názvů míst? (2)

  Přípona -cký (-čtí)

   

  Pamatuj

  Některá přídavná jména, zvláště jména odvozená od místních jmen či názvů na -c nebo -k, se tvoří v jednotném čísle pomocí přípony -cký (olomou-cký, kamý-cký).

  V množném čísle mají tato přídavná jména příponu -čtí, pokud rozvíjí podstatná jména rodu mužského životného.

  Souhlásková skupina na styku kořenu a přípony se zjednodušuje.

  • chlapec → chlapecký → chlapečtí (hrdinové)
  • kupec → kupecký → kupečtí (učni)

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jaké známé šperky se vyrábí v Jablonci? (4)

   

  Pamatuj

  U přídavných jmen odvozených příponou -ský (-ští), cký (-čtí) se může souhlásková skupina zjednodušit (po s, c, k), změnit (po g, h, ch) nebo zůstane beze změny.

  Souhrnná cvičení

   

  6. Vytvořte přídavná jména pomocí přípony -ský (ští), -cký (čtí): (horník) __ kahan, (hutník) __ průmysl, (strojník) __ veletrh, (dělník) __ plat, (botanik) __ ústav, (dramatik) __ výjev, (mladík) __ vzdor, (učedník) __ program, (řezník) __ pes, (kadeřník) __ salon, (domovník) __ byt, (taktik) __ manévr, (praktik) __ lékař, (komik) __ vzhled, (fanatik) __ obdivovatel, (mechanik) __ problém, (Atlantik) __ prostor, (papírník) __ průmysl, (kominík) __ ples, (milovník) __ typ, (náčelník) __ můstek, (kouzelník) __ trik.

   

  7. Vytvořte přídavná jména pomocí přípony -ský (ští), -cký (čtí): (Čech) __ hokejisté, (Slovák) __ krasobruslaři, (horník) __ učni, (dítě) __ kočárek, (hora) __ hřeben, (hostinec) __ pokoj, (Peking) __ psík, (Eidam) __ sýr, (Němec) __ občané, (politik) __ uprchlíci, (Turek) __ fakír, (Písek) __ obyvatelé, (zámek) __ pánové, (barbar) __ obřad, (husar) __ kousek, (pivovar) __ voli, (Vietnam) __ obchodník, (křesťan) __ světci, (Sparta) __ fotbalisté, (latina) __ spis, (Fin) __ závodník.

   

  8. Vytvořte přídavná jména pomocí přípony -ský (ští), -cký (čtí): (slaboch) __ čin, (Řek) __ filozofové, (Kongo) __ domorodci, (Suez) __ průplav, (Mexiko) __ záliv, (Chicago) __ gangster, (Čech) __ dramatik, (New York) __ mrakodrap, (Tunguska) __ meteorit, (Francie) __ mimové, (Beskydy) __ kraj, (Oxford) __ závod, (Kanada) __ srub, (Hollywood) __ herec, (město) __ úřad, (Brit) __ plátek, (Lhota) __ starosta, (řidič) __ průkaz, (hasič) __ úbor, (svářeč) __ učni, (hráč) __ zápal.

   


  Odpovědi a pomůcky:

  1. Antonín Dvořák

  2. Přídavná jména odvozená od názvů míst se píší s malým počátečním písmenem.

  3. Ranhojič byl středověký ošetřovatel. V případě potřeby pouštěl žilou, přikládal pijavice a také amputoval končetiny.

  4. Jablonec je proslulý svou bižuterií - šperky z barevného skla.

   

  Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Hláskové změny před příponou -ský a Změny samohlásek a souhlásek při odvozování slov.

   

  Dnešní oběd:
  hrnec s fazolí, hrachem, ryba na bylinkovém másle, brambory vařené, salát z červené řepy s jablkem, mléko / sirup

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci