Předložky s (se), z (ze)

Honza si zabalil buchty s mákem a se švestkami, vzal pořádný kyj ze dřeva, rozloučil se s rodiči a vyrazil z rodné chalupy do světa hledat princeznu. Bude-li mít štěstí, tak se ze světa s princeznou vrátí.

 

1. Určete pády, s nimiž se pojí předložky s (se) a z (ze).

2. Dokážete vyvodit pravidlo, kdy předložka s (se) a z (ze) užívají?

 

Řešení:

Předložka s (se) se píše ...

Předložka z (ze) se píše ...

Psaní předložek s (se) a z (ze) se tedy řídí ...

 


 

 

 

 

 

Pozn.: Pro ověření najeďte ukazatelem myši na vynechané části řešení.

Prošel se po nábřeží se sestrou. Určete slovní druhy podtržených výrazů. (1)

Co znamená slovo laškovat? (3)

Jak odborně nazývají podobné výrazy (se sestrou, prošel se)? (2)

Pamatuj

Předložka s (se) se pojí se 7. pádem (např. s chutí, s pochopením, se sestrou, se známým).

Předložka z (ze) se pojí s 2. pádem (např. z Olomouce, ze stromu, z očí, ze dřeva).

 

 

 

Vysvětlete význam slova fortel. (4)

 

 


Několik kontrolních otázek

Na 2. pád se ptáme otázkami ...

Na 7. pád se ptáme otázkami ...

Předložky v delší podobě (se, ze) použijeme v případech, ...

 

Pozn.: Pro ověření vašeho řešení najeďte ukazatelem myši na vynechané části textu.

 

 

 

Ze cvičení 7. vypište slova hanlivá. (5)

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte předložky s (se), z (ze): Plavec skočil __ můstku do vody. Jirka nevycházel __ údivu. Nesnese se __ sestrou. Práce __ roztaveným sklem je pozoruhodná. Vezměte si __ něj příklad! Vrátil jsem se __ divadla. Neustále pobíhal __ místa na místo. Pojedu na výlet __ kamarádem. __ neděle na pondělí přišla prudká bouře. Četl jsem ukázku __ Čapkovy knihy Válka __ mloky. Sejde __ očí, sejde z mysli. Spokojil se __ málem. __ leknutí ztratil řeč. Pojď __ námi na koupaliště! Karel v horečce mluvil __ cesty. Nábytek __ dřeva je stále žádaný.

 

6. Doplňte předložky s (se), z (ze): Maminka __ tatínkem, sýr __ mléka, víno __ Moravy, rakvička __ šlehačkou, pán __ zámku, bratr __ sestrou, hrad __ písku, pojď __ mnou, chléb __ máslem, hrnce __ nerezu, odešel __ domu, buchty __ mákem, fotky __ dovolené, tombola __ překvapením, srdce __ perníku, bouře __ blesky, mluvil __ babičkou, vidina __ hladu, chléb __ marmeládou, vichr __ hor, figurína __ vosku.

 

7. Doplňte předložky s (se), z (ze): Mařenka __ Jeníčkem se ztratili v lese. Po dlouhé cestě nalezli chaloupku celou __ perníku. Děti měly velký hlad, a tak si ulomili kousek perníku __ zdi a __ střechy. Tím vytrhli __ spaní zlou babiznu, která v chaloupce žila __ kocourem. Baba vyběhla __ chaloupky ven, chytila děti a zavřela je do klece __ železa. Začala děti vykrmovat perníkem __ čokoládou a těšila se na pečínku __ bramborami. Jednoho dne baba poručila, aby si Jeníček __ Mařenkou sedli na lopatu, aby je mohla upéct. Děti ale předstíraly, že na lopatě sedět neumí. Baba jim proto nařídila, aby slezly __ lopaty, že jim ukáže, jak se na lopatě sedí. Jakmile se baba usadila, šouply ji děti do pece i __ kocourem. Na nic nečekali a utíkali __ perníkové chaloupky domů.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Rozlišujte zvratné zájmeno se (prošel se) a předložku se (se sestrou).

2. Jedná se o tzv. homonyma, slova, která se zcela náhodně podobají svými tvary (ona jí - dej jí sešit).

3. Laškovat znamená zahrávat si, často je užito jako varování (např. Laškovat s ... se nevyplácí. Nelaškuj se mnou.).

4. Slovo fortel má význam zručnost, dovednost, cvik. Patří mezi slova zastaralá.

5. Babizna, baba.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní předložek s, z.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci