Předpony s-, z- a vz- 3 (souhrnná cvičení)

Předponu s- píšeme u slov vyjadřujících směřování:

- dolů (seskočit, slézt, snímat)

- z povrchu pryč (smazat, setřít, strhnout)

- dohromady (sbírat, svolat, shodnout se)

 

Předponu z- píšeme u slov vyjadřujících:

- změnu stavu (zežloutnout, zdokonalit, zdůraznit)

- jednorázovou činnost, dokončení děje (zlomit, zničit, zfilmovat)

 

Předponu vz- píšeme u slov vyjadřujících směřování:

- vzhůru (vzpomínat, vzlétnout, vzdouvat se)

 

Doplňte předponu a vysvětlete význam slov: _leva, _levnit a _levněný. (1)

 

Jak můžeme vyložit větu Shlédla film v televizi? (2)

Souhrnná cvičení

 

16. Doplňte předpony s-, z-, vz-: Tomáš __jel po skluzavce. __hrbený stařec se __ehnul pro __pěvník. Může se žena __mužit? Po úspěchu __pychnul. Cedule "__leva!" lákala na __levněné zboží. __hlédl jsem večerní __právy. Lidé přicházeli __prava i __leva. __píchla si šaty. __tyčili jsme vlajku. __močil jsem se v rybníku. Zarazil dveře __eříznutým špalíkem. __ložil vlečku dřeva. __eskočil z kola. __pustil se do rokle. Továrník __výšil platy. Chovala se __působně.

 

17. Doplňte předpony s-, z-, vz-: Potrhaný __ešit, __ezvaní hosté, __choulostivělý chlapec, __kratka lesem, __bíráme houby, důležitá __kouška, __lomená větev, __eřídit motor, __levněný nábytek, občanské __družení, __chválený návrh, __třežená budova, __esednout z koně, zmatek a __hon, __přístupněná jeskyně, koňské __přežení, __polehlivý __pojenec, __vářečka kovů, __pevněný základ, __chudlé království, __ežloutlé listí.

 

18. Doplňte předpony s-, z-, vz-: Neuvěřitelná __hoda, automobilová __pojka, __vázaná otep, __peněžil obraz, __mířil se s prohrou, __koncoval s alkoholem, pěvecký __bor, __bořenina hradu, __pínací špendlík, __kamenělý trilobit, hluboký __pánek, __pocený běžec, __edmutá žluč, __hasnuté světlo, __popelnělé dřevo, __hubl a __eštíhlel, __poutaný vězeň, __vadlá květina, __ředěný roztok, __pálená pojistka, být ve __třehu.

 

19. Doplňte předpony s-, z-, vz-: Nakonec jsme se __hodli na řešení. Pekař __pracoval těsto. I přes větrání bylo cítit __páleninu. __chází mi pět korun. __jel jsem výtahem do přízemí. __pínal ruce a lomil jimi. Musíš svůj referát __estručnit. __vlékl jsem kabát. Maminka __práskla ruce. Žena __valchovala svému muži záda válečkem. Voda teče okapovým __vodem. Pavel __červenal studem. Potkan ohlodával __tvrdlý chléb. __táhl jsem si obrázek z internetu. Auto ve smyku __metlo několik patníků.

 

20. Doplňte do vět slova smazaly, zmazaly, směna, změna, smotali, zmotali, sválí, zválí, svedla, zvedla: Dívky hezky ... tabuli. Děti se na písku důkladně ... Kde se provádí ... výrobků? ... práce mu prospěla. Lodníci ... lano. Oba u zkoušení vše ... Dřevorubci ... klády ze svahu. Kdo si ... postel, bude ji stlát znovu. Značka nás zase ... dohromady. Spolužačka mě ... ze židle.

 

21. Doplňte do vět slova svolal, zvolal, svolilo, zvolilo, svrhl, zvrhl, stekla, ztekla, stěžuj, ztěžuj: Ředitel ... jednání do ředitelny. Jindra ...: Už to mám! Vedení podniku ... k jednání se zaměstnanci. Politické seskupení ... své představitele. Bůh ... ďábla z nebes. Petřík ... hrníček a čaj se rozlil po celém stole. Voda ... po hradbách. Vojska krále Jana po čase .. i hradby Hasenburku. A ty si ... třeba mamince. Ještě ty mi ... práci!

 

22. Doplňte do vět slova stlouká, ztloukla, strhala, strhala, ztrhala, stvrdil, ztvrdil, súčtoval, zúčtoval, sužují, zužují: Babička ještě ... máslo. Mařka mě ... naposledy vloni. Kritika ... hercův výkon. Skupina nezvedených dětí ... plakáty. Těžká práce jej zcela ... Král ... listinu svou pečetí. Spoj ještě ... novodurovým lepidlem. Účení ... všechny položky v seznamu. A chrabrý moravský lid zúčtoval s Matyášem Korvínem. Jen hloupí panovníci ... své poddané. Krejčí dnešním dívkám často ... šaty.

 


Odpovědi a pomůcky

1. Ve slově sleva píšeme předponu s- (lze vysvětlit jako směr dolů, snížení ceny), ve slovese zlevnit předponu z- (vyjádření změny stavu) a v přídavném jméně zlevněný, které je ze slovesa odvozeno, rovněž předponu z-.

2. Položila si televizi pod sebe (nebo si vylezla na místo, jež bylo výš než televize) a dívala se směrem dolů.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní předpon s-, z-.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci