Velká písmena ve jménech vlastních - souhrnná cvičení 1

Rozeznáváme jména obecná a jména vlastní. Jména obecná se píší s malým počátečním písmenem, jména vlastní se píší s velkým počátečním písmenem.

Velké počáteční písmeno označuje počátek věty, počátek přímé řeči, užívá se ve zkratkách a značkách (USA, ČR), v dopisech (Přeji Vám uzdravení.) nebo slouží jako výraz úcty (Přichází Jeho Milost Josef II.).

 

Jména vlastní (vlastní názvy) dělíme do tří formálních typů:

1. jednoslovné názvy (Milka, Podkrkonoší, Váh, Vánoce, Brit),

2. několikaslovné názvy složené pouze ze jmen obecných (Spojené arabské emiráty, Prodaná nevěsta),

3. několikaslovné názvy složené ze jmen obecných i vlastních (Spolková republika Německo, Akademie věd České republiky).

 

Proč se právě při oslovení Josefa II. užívá (užívalo) uctivé oslovování? (1)

 

 

Co je souslovné vlastní jméno? (2)

Znáte jiný název, jehož součástí je číslovka? (3)

Pamatuj

Z formálního dělení vlastních jmen vyplývá:

- první slovo v několikaslovném názvu píšeme většinou s velkým počátečním písmenem (XII. zimní olympijské hry – Dvanácté zimní olympijské hry);

- s malým počátečním písmenem píšeme tzv. obecné jméno druhové (hora Říp, potok Brumbalec, Babiččino údolí, poloostrov Kola);

- pokud obrátíme pořadí slov v názvu, většinou se nemění psaní velkých písmen (Orlické hory, hory Orlické);

- přídavná jména tvrdá a měkká se píší s malým počátečním písmenem, pokud nejsou součástí názvu (český, brněnský – Český statistický úřad, Brněnský strojírenský veletrh).

 

 

Kdy se bude psát slovo olomoučtí s velkým počátečním písmenem? (4)

 

 

 

Odůvodněte pravopis jména Červená karkulka. (6)

 

Co pojmenovává spojení Bílá Hora? (5)

Jaká dvě oficiální jména nese hrad s Praze? (7)

 

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: poloostrov skandinávský, ulice politických vězňů, kníže vladislav první veliký, skandinávský poloostrov, náčelník sedící býk, vodopády niagarské, chrám svatého petra, klub přátel poezie, dekret kutnohorský (1409), pravidelný festival pražské jaro.

 

6. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: socha raněný, starý zákon je součástí bible, mrštíkův román rok na vsi, jiráskovo dílo, moře jaderské, vídeňská ulice v Olomouci, hora petrovy kameny, most nové sady, olomoucká čtvrť nové sady, slavíme den učitelů, mozartovy opery, mozartovské hudební motivy.

 

7. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: pobyt v benešově nad ploučnicí, pražští obchodníci obsluhují pražany, na velké hanácké statky, mezinárodní strojírenský veletrh v brně, čtu nový zákon, v obchodních domech kotva a bílá labuť, tereziánské reformy, reformy marie terezie, smetanovy symfonie tvoří cyklus má vlast, poloostrov malá asie.

 

8. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: zápalky závodu solo sušice – pobočka kardašova řečice, přihláška na akademii múzických umění, časopis česká včela, výbor pro zemědělství a výživu organizace spojených národů, mys dobré naděje, tichý oceán, třída politických vězňů, velká říjnová socialistická revoluce, oceán tichý, 22 stupňů celsia.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Josef II. byl císařem v letech 1780-1790, od roku 1765 spoluvládcem císařovny Marie Terezie.

2. Sousloví je typ pojmenování, kdy jednu osobu, věc, předmět, skutečnost označíme několika slovy (televizní přijímač). Souslovné pojmenování je tedy vlastní jméno složené z několika slov (Francouzská republika).

3. Karel Čtvrtý, ulice Prvního máje, restaurace Na Druhé metě, Třetí všesokolský slet apod.

4. Slovo olomoučtí napíšeme s velkým počátečním písmenem, pokud pojmenovává obyvatele Olomouce (Hráči Olomouce - Olomoučané - Olomoučtí zvítězili.).

5. Jménem Bílá Hora označujeme současnou pražskou čtvrť (také čtvrť v Plzni a stanici metra). V její lokalitě proběhla 8. listopadu 1620 bitva na Bílé hoře.

6. Pojmenování Červená karkulka (karkulka = čepeček) náleží do 2. formálního typu (několikaslovné názvy složené pouze ze jmen obecných). U těchto jmen se píše pouze první slovo s velkým počátečním písmenem.

7. Pražský hrad, zkráceně Hrad (ve významu jedinečný hrad v Praze, sídlo prezidenta republiky).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní velkých písmen – obecné poučení.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci