Velká písmena ve jménech vlastních - souhrnná cvičení 3

Pamatujte na některá zvláštní pravidla psaní velkých písmen ve vlastních jménech:

 

- města a městské čtvrtě (Staré Město u Uherského Hradiště, Staré Město /pražské/),

- názvy s předložkou (restaurace U Dvou hroznů, ulice Na Dlouhém lánu),

- titul, postavení, hodnost jako součást názvu (kníže Václav – pramen Knížete Václava, kapitán Nálepka – náměstí Kpt. Nálepky),

- oficiální názvy úřadů a škol (základní škola – Základní škola v Bystřici, obecní úřad – Obecní úřad v Holici, Slovanské gymnázium),

- oficiální názvy výrobků (cigareta Partyzánka – kouří partyzánku),

- dvojí užití jmen typu měsíc, země (vyšel měsíc – odvrácená strana Měsíce),

- dvojí užití některých dalších jmen (galaxie - Galaxie, mongol - Mongol, žid - Žid, cikán - Cikán, sparťan - Sparťan).

 

Jak se píše jméno složené ze dvou přídavných jmen (ulice dolní hejčínská)? (1)

 

Proč se píší dvě velká písmena v názvu Velké Medvědí jezero? (2)

Proč se ve větě "sejdeme se na Můstku" napíše předložka s malým písmenem? (3)

Pamatuj

Rozlišujte, zda je přídavné jméno tvrdé nebo měkké součástí především zeměpisného názvu. Jedná se o jména typu západní, východní, jižní, severní, střední, horní, dolní, zadní, přední a přídavná jména utvořená od vlastních jmen, např. francouzský, italský (severní Rusko – Severní Amerika, střední Morava - Střední Asie, švýcarská vrchovina - Švýcarské Alpy).

Některé zeměpisné oblasti mají tradiční jednoslovné či několikaslovné pojmenování (Západ, Dálný východ, Nový svět, Starý svět, Divoký západ, Blízký východ) nebo neoficiální označení (země tulipánů).

U těchto souslovných názvů si musíte v příručkách ověřit, zda jde o vlastní jméno.

 

Kterou část světa označujeme jménem Starý svět? (4)

 

Jaký je obsahový rozdíl mezi přídavnými jmény Smetanův a smetanovský? (5)

 

Co je dvojtěleso? (6)

 

Znáte anglické jméno kanálu La Manche? (7)

Souhrnná cvičení

 

21. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Mučednickou smrtí zahynul i svatý šebestián. Car ivan hrozný nechal zabít vlastního syna. Japonsku, tedy japonskému císařství, se říká země vycházejícího slunce. Současný papež pochází z porýní. Těšíme se na východ slunce. Jubilující Výzkumný ústav včelařský se těší dobré pověsti. Již brzy skončí postní doba a nastanou velikonoce. Naši starou škodovku vyměníme za kabriolet subaru. Významné ocenění získal F. B. za svůj smetanovský cyklus má skromná vlast. Můžeme psát prachovské skály i skály prachovské.

 

22. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Zprávy české tiskové kanceláře prochází přísnou kontrolou. Osmisetletá zlatá bula sicilská bude vystavena v budově parlamentu české republiky. Sestry voršilky v době komunistické diktatury působily v bílé vodě. Váš malý petřík se chová jako jidáš. Příznivcům klubu SK slavia praha se říká slávisté. Nejjasnější hvězdou souhvězdí malého medvěda je polárka. Na den dětí uspořádáme velkou hostinu. Ve známém vesmíru je mnoho galaxií.

 

23. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Na severoamerickém kontinentu žijí běloši, černoši i indiáni. Stát izrael obývají především židé. Zastávka u nemocnice bude pro nejbližší týdny zrušena. Mmapa olomoucka stojí od 59 Kč. Posílám dopis obecnímu úřadu ve štěpánově. Konšelé staroměstské radnice měli v rudolfínské praze nejvýznačnější postavení. Sociálnědemokratický obecní dům stojí na náměstí republiky. Období 1918-1938 nazýváme první nebo také masarykovskou republikou. Většina lužických srbovů mluví německy a lužičtinou.

 

24. Doplňte malé nebo velké začáteční písmeno: Táta pracuje na ministerstvu vnitra. Stěhujeme se z ulice na blatech do ulice majora gagarina. Ve škole mám rád anglický jazyk, ale i matematiku. Křižovatka před muzeem v horní části václavského náměstí je velmi rušná. Náčelník veselé orlí pero vyfoukl kouř z kalumetu. V uplynulých pěti letech vsetínští zvítězili nad zlínskými hokejisty ve většině zápasů. Ráda čtu úvodník lidových novin. První napoleonské války zasáhly i kostelec nad černými lesy. Po bílé sobotě následují nejvýznamnější křesťanské svátky.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Obě písmena budou velká, tedy ulice Dolní Hejčínská (v Olomouci).

2. Jedná se o název odvozený od (staršího) dvouslovného názvu Medvědí jezero.

3. V představené větě není předložka užita jako součást názvu, ale jako místní určení (čekej v restauraci U Medvídků - čekej u Medvídků).

4. Starý svět - Evropa, Nový svět - Amerika.

5. Příd. jméno Smetanův znamená týkající se Bedřicha Smetany (Smetanova partitura), smetanovský znamená např. podobný Smetanovu dílu (smetanovský postup).

6. Ve hvězdářské terminologii dva velmi úzce provázané nebeské objekty.

7. Jméno La Manche pochází z francouzštiny, Angličané užívají jména The Channel nebo The English Channel. V češtině můžeme užít počeštěné názvy Lamanšský průliv (kanál) nebo Anglický kanál.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní velkých písmen – obecné poučení.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci