Skupiny -mě-, -mně-

Zapomněl jsem si před dovolenou vyměnit peníze. Spěchal jsem proto do města, aby mi nezavřeli směnárnu.

1. Vyhledejte všechna slova, v nichž se vysloví skupina [mňe]. 2. Jak můžeme skupinu [mňe] zapsat?

 

Ověřit řešení

1. zapomněl, vyměnit, města, směnárnu

2. jako -mně-, např. zapomněl [zapomňel], nebo -mě-, např. město [mňesto]

 

Kolik sloves věty obsahují (1)?

 

Urči druh podmětu v první větě. (2)

 

Pamatuj

Skupinu vyslovovanou [mňe] píšeme podle stavby slova. V kořenu slova píšeme vždy -mě- (umění, město, měsíc aj.).

Na rozhraní kořene a přípony se řídíme stavbou slova:

 • soukromý → soukro, vědomý → vědo
 • skromný → skromně, tajemný → tajemně

U slovesných tvarů si můžeme pomoci 3. os. č. j. přítomného času (umí - umět, uměl, umění; zatemní - zatemnit, zatemnil, zatemnění).

 

Pamatuj

Slovo tamější píšeme s -mě-. Bylo utvořeno od příslovce tam pomocí přípony -ější, obdobně jako přídavná jména zdravější, dolejší aj.

Co je směnka? (3)

Co znamená slovo anonym? (4)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Proč se v tomto případě píše slovo měsíc s velkým počátečním písmenem? (5)

Jonáš zapomněl domácí úkol. Kamarád Ferdinand mu ho připomněl. V tu ránu si na něj Jonáš vzpomněl. Měla to být vylisovaná pomněnka, ale nakonec se ukázalo, že úkol byla pouhá domněnka.

 

Zapamatujte si

 

 • zapomene → zapomněl
 • připomene → připomněl
 • vzpomene → vzpomněl
 • pomni → pomněnka
 • domnívá se → domněnka
 •  

  Pamatuj

  Skupinu -mně- píšeme jen tam, kde je souhláska n součástí mluvnické stavby slova. V ostatních případech píšeme -mě-.

   

  Souhrnná cvičení

   

  6. Doplňte -mě- nebo -mně-: Pracuje v úklidové fir__. Bouřku provázelo hř__ní. Vzpo__l jsem si, ale bylo už pozdě. Masér je__ promasíroval bolavá záda. Vy__nil jsem vadnou žárovku. S__le do toho! Učili jsme se o nepřímé ú__ře. Jeho do__nky byly zcela chybné. Hovořil velmi rozu__. Odpočíval v __stském parku. Byl jako vy__něný. Os__lil se před plaváním. Trenér ob__nil hráče. Po__nky rostly u potoka. Vklouzl do __kkých peřin. Projížděl jsem Kro__říží. __l u pasu naditý __šec. Sbíral na louce pot__chuť. Hlavně jednej rozu__! Babička žila osa__le.

   

  7. Doplňte -mě- nebo -mně-: S__šně vypadající šašek metal kotrmelce. Král od__nil rytíře. Alchymista pře__nil švestky na zlato. Předpovědi astrologů byly jen do__nkami. Důležitá __sta __la kamenné opevnění. Středověký kat ne__l o práci nouzi. V dávných dobách kvetl s__nný obchod. Byl jsem v Praze a prohlédl si ta__jší hrad. Ranhojič nasypal od__řený prášek do __děného kotlíku. Roz__nil jsem bankovku. Syrečky pod sklem z__kly. Vý__na žárovky je snadná. Na některá řemesla se už zapo__lo. Dříve lidé bývali skro__jší. Zakašlal a omylem spolkl teplo__r. Letadlo muselo být přes__rováno. __stys je malé __stečko. Maminka pracuje v ze__dělství.

   

  8. Doplňte -mě- nebo -mně-: cizí __na, komická zá__na, do__lá pozitiva, vzdálené ze__, od__rka oleje, vyjádřil se píse__, prohýřil j__ní, neporozu__l mi, chovej se rozu__ji, nepřesný palivo__r, tvářil se pot__šile, prů__r známek, krutý výs__ch, nad__rný náklad, hlasité zahř__ní, nára__ se bavil, zate__né okno, __sto M__lník, sepisuji pa__ti, vý__ra pozemku.

   


  Odpovědi a pomůcky:

  1. Věty obsahují čtyři slovesa: zapomněl jsem, vyměnit, spěchal jsem, nezavřeli.

  2. Podmětem je nevyjádřené "já".

  3. Směnka je dlužní úpis, kterým se zavážeme ke splacení dluhu.

  5. Anonym utajuje své jméno, aby nemohl být poznán.

  6. Měsíc je název tělesa obíhajícího kolem Země.

   

  Zítřejší oběd:
  vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci