Zájmena náš, váš

Přes ___ naši louž lítá chocholouš. Za ___ naší stodoličkou sedával vrabec. V ___ naší zahrádce roste kvítí, do ___ našich oken pěkně slunce svítí.

Doplňte do vět zájmeno ten (1) a sledujte souvislost s délkou zájmena náš (2).

 

Ověřit řešení

1. tu naši, tou naší, té naší, těch našich

2. Krátký tvar zájmena náš užíváme tam, kde krátký tvar ukazovacího zájmena ten (tu naši, těch našich). Dlouhý tvar užíváme tam, kde má rovněž zájmeno ten dlouhou samohlásku nebo dvojhlásku (tou naší, té naší).

Poznali jste použité texty? (1)

Pamatuj

Zájmena náš a váš se skloňují stejně.

U zájmen náš a váš užíváme krátké i v pádech, ve kterých je u zájmena ten (jež doporučujeme jako pomůcku) rovněž krátká samohláska (tu naši jabloň).

Dlouhé í píšeme v těch pádech, v nichž má zájmeno ten samohlásku dlouhou nebo dvojhlásku (s tím naším kanárkem).

 

Jednotné číslo

mužský rodženský rodstřední rod
1. pádten nášta našeto naše
2. pádtoho našehoté našítoho našeho
3. pádtomu našemuté našítomu našemu
4. pádtoho našeho (psa)tu našito naše
ten náš (dům)  
6. pádtom našemté našítom našem
7. pádtím našímtou našítím naším

 

 

 


Proč v této tabulce nejsou vyplněny všechny sloupce? (2)

Množné číslo

mužský rodženský rodstřední rod
1. pádti naši (psi)ty našeta naše
ty naše (stromy)  
2. pád těch našich 
3. pád těm našim 
4. pádty naše (psy, stromy)ty našeta naše
6. pád těch našich
7. pád těmi našimi

 

 

Jako zájmeno náš se skloňuje také zájmeno váš, co, něco, ledaco, lecco, cosi, cokoli a nic.

 

 

Vyhledejte ve cv. 5 podstatné jméno, které mezi ostatní nezapadá. Proč? (3)

Souhrnná cvičení

 

5. Doplň tvary zájmena náš: __ vnučka (1. pád), bez __ dědečka (2. pád), s __ maminkou (7. pád), k __ babičkám (3. pád), __ tety (4. pád), o __ prababičce (6. pád), od __ pradědečka (2. pád), za __ strýcem (7. pád), k __ bratrovi (3. pád), bez __ sester (2. pád), pro __ otce (4. pád), __ vnuci (1. pád), __ učitelka (1. pád), před __ vlastníkem (7. pád), o __ švagrovi (6. pád), s __ tchánem (7. pád), bez __ neteři (2. pád), za __ synovcem (7. pád), pod __ snachou (7. pád), __ zeti (3. pád).

 

6. Doplň tvary zájmena ten a náš: __ __ město jenom vzkvétá. Tato země má s __ __ mnoho podobného. Podívej se na __ __ děvče, jak jí jde práce od ruky. Jak se cítíte v __ __ nové škole? Rád se procházím __ __ lesy. Na __ __ dvoře všechno to krákoře. S __ __ Filipem to jde od desíti k pěti. Pojďme se projít __ __ parkem. Koupil jsem nový obojek pro __ __ psa. __ __ potomci nám dělají samou radost.

 

7. Doplňte krátké i nebo dlouhé í: bez té naš__ písničky, v té vaš__ třídě, s tou naš__ písničkou, ti na__ psi, do té vaš__ třídy, znáš naš__ Manku, v těch na__ch písničkách, před tou vaš__ třídou, pro tu naš__ písničku, vedle té vaš__ třídy,z těch naš__ch písniček, tu vaš__ třídu, podle té vaš__ předlohy, s tou vaš__ předlohou, o těch naš__ dětech, za těmi vaš__mi dětmi, za tou naš__ televizí, z těch vaš__ch známek, na tu vaš__ oslavu, na té vaš__ oslavě, za tím vaš__m domem, nad tou naš__ střechou.

 

8. Doplňte krátké i nebo dlouhé í: s vaš__ pomocí, naš__ známí, na vaš__ střeše, nad naš__ sílu, za naš__ nepřítomnosti, naš__m známým, je naš__m přítelem, naš__ sousedé, od naš__ třídy s vaš__mi známými, za vaš__m domem, na naš__ zahradě, na naš__ zahradu, na vaš__ zabloni, na naš__ jabloň, naš__m koťatům, před naš__m domem, vaš__ školu, před naš__ tělocvičnu, před naš__ tělocvičnou.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Texty pochází z lidových písniček.

2. Některé tvary jsou společné pro všechny rody (např. Těch našich mužů, žen i mláďat si vážíme.).

3. Jedná se o slovo učitelka. Ostatní podstatná jména vyjadřují rodinné vztahy.

 

 

Zítřejší oběd:
polévka hrášková s květákovými kostičkami, vepřové maso na kmíně, těstovinové ulity, salát z čínského zelí se zeleninou Sombrero, mléko, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci