Slovesný rod 1 (opisný tvar)

1. Zahradník očesal jabloň. 2. Jabloň byla očesána zahradníkem. 3. Kamarádi zakládají klub. 4. Klub je zakládán kamarády.

Vyhledejte všechna slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. Určete ve všech větách podmět. V kterých větách sloveso vyjadřuje, co činí podmět?

 

Ověřit řešení

A) očesal, byla očesána, založili, byl založen

B) očesal - 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý

byla očesána - 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas minulý

zakládají - 3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas přítomný

je zakládán - 3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas přítomný

C) zahradník, jabloň, kamarádi, klub

D) V 1. a 3. větě: Zahradník očesal jabloň. Kamarádi založili klub.

 

Jaké znáte druhy podmětů? (1)

Pamatuj

U sloves rozlišujeme rod činný a rod trpný.

Slovesný tvar rodu činného vyjadřuje, co činí podmět. Podmět je zároveň původcem děje (Evžen koupil knihu.).

 

Zjistěte význam slov aktivum a pasivum (2).

 

Rod trpný může být rovněž vyjádřen pomocí ... (3)

Pamatuj

Slovesný tvar rodu trpného vyjadřuje, co činí někdo jiný než podmět. Podmět není původcem děje (Pohádka byla přečtena Karolínou.).

Trpný rod lze vyjádřit opisným tvarem trpným. Skládá se z příčestí trpného (nesen, trpěn, kryt) a pomocného slovesa (být, bývat) (byl vyráběn, býval vyráběn, byl by býval vyráběn).

 

 

Jak poznáte příčestí činné? (4)

Pamatuj

Trpný rod se tvoří z kmene minulého plnovýznamového slovesa připojením přípony:

a) chvál(il) + -en → chválen (chválena, chváleno, chváleni, chváleny, chválena)

b) zpracova(l) + -n → zpracován (zpracována, zpracováno ...)

c) rozbi(l) + -t → rozbit (rozbita, rozbito ...)

Trpný rod mohou zpravidla mít jen slovesa vyjadřující činnost, která se pojí s předmětem (rozbít džbán - džbán byl rozbit, vyléčit pacienta - pacient byl vyléčen).

 

 

 

 

 

K čemu v českém jazyce slouží příčestí? (5)

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte tvary příčestí trpného: Mamut (ulovit, bud. čas) lovci. Oheň (zažehnout, min. čas) bleskem. Pazourek (opracovávat, přít. čas) pravěkým lovcem. Příběhy (vyprávět, min. čas) stařešinou kmene. Jeskynní malby (malovat, přít. čas) dětmi. Jeskyně (obydlet, min. čas) pravěkým kmenem. Vlci (zahnat, bud. čas) kameny. Jelen (zasáhnout, min. čas) kostěnou šipkou. Pravěké oděvy (vyrábět, min. čas) z kožešin. Lovci (ohrožovat, přít. čas) divokou zvěří. Oheň (udržovat, přít. čas) ženami a dětmi. Pazourky (přinášet, min. čas) kupci od moře. Pralidé už brzo (ozdobit, bud. čas) náhrdelníky z kostí. Šlachy (používat, min. čas) místo provazů. Krajem (hnát, přít. čas) skupina koní. Jedlé plody (posbírat, bud. čas) ženami. Okolí tlupy (chránit, min. čas) bystrými hlídkami. Oběti bojů (oplakávat, bud. čas) přeživšími. Část potravin (obětovat, přít. čas) kmenovým náčelníkem. Malé mušle (užívat, přít. čas) jako platidlo. Vetřelci (pronásledovat, min. čas) bojovníky.

 

6. Určete slovesný rod: Verneovky čtu velmi rád. Káva byla zalita horkou vodou. Trávník byl zmáčen deštěm. Honza vstal levou nohou. Včera jsme šli do divadla. Hodinky byly spraveny hodinářem. Obraz byl pověšen na zeď tatínkem. V noci se mi zdál ošklivý sen. Ve středu budu slavit narozeniny. Počítač byl poškozen přepětím v síti. Ve škole jsem byl pochválen učitelkou. Hlučný návštěvník kina byl utišen uvaděčkou. Doktor ošetřil řeznou ránu. Večer většinou poslouchám rádio. Pes byl přivázán pánem k boudě. K snídani si dám omeletu. Obilí bylo napadeno škůdcem. Trám byl provrtán červotočem. Palouk obývala podivná stvoření. Tabule byla natřena školníkem.

 

7. Doplňte tvary příčestí trpného: Gymnastka je (chválit) trenérem. Branka byla (vstřelit) fotbalistou. Cílová páska bude (protrhnout) prvním běžcem. Lať byla (shodit) skokanem. Závod byl (uběhnout) jen jedním závodníkem. Disk je (odhazovat) diskařem. Oštěp bude (vrhnout) oštěpařkou. Desetiboj byl (absolvovat) desetibojařem. Bazén bude (uklidit) pořádkovou službou. Petanque bude (hrát) nejen důchodci. Lakros byl (vynalézt) indiány. Činka je (zvedat) vzpěračem. Míček je (odpalovat) baseballistou. Míč bude (přehodit) volejbalistou. Zápas byl (ukončit) rozhodčím. Branka byla (projet) lyžařem. Utkání je (komentovat) komentátorem. Trať bude (zajet) všemi rychlobruslařkami. Sázecí tiket byl (vsadit) darebným hokejistou. Kopce jsou (sjíždět) cyklisty. Hory jsou (zdolávat) horolezci. Šikana byla (projet) motocyklistkami.

 

8. Určete slovesný rod: Policista byl vyznamenán prezidentem. Dítě bylo zachráněno hasičem. Chléb byl upečen pekařem. Jana napsala kamarádce dopis. Knížka spadla na zem. Chodník je uklízen metařem. Zeď byla vyspravena zedníkem. Strom roste na poli osamocen. Turista byl napaden medvědem. Zvěř byla ohrožena pytlákem. Les byl vyčištěn skauty. Rodiče odešli do opery. Konvice s vroucí vodou hvízdala. Snídaně byla připravena maminkou. Karel zahnal únavu cvičením. Spánek byl narušen hlukem. Výherce bude vybrán losem. Výhra bude vyplacena poukazem. Známky sbírají filatelisté. Poklad byl ukryt v krbu.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Podmět 1) vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný, 2) holý, rozvitý a několikanásobný.

2. Jedná se o odborné latinské názvy slovesného rodu činného (aktivumm) a trpného (pasivum).

3. Zvratného zájmene se (Žák myje tabuli. - Tabule je myta žákem - Tabule se myje.).

4. Příčestí činné v češtině končí na -l (jedl, spal).

5. Příčestí slouží k vytváření tzv. složených slovesných tvarů, tj. tvarů, které se skládají z několika komponent (byl odnesen, byl bych nesl).

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci