Interpunkce (6. třída)

Slovem interpunkce (interpunkční znaménka, členicí znaménka) označujeme znaménka, jež vkládáme do věty nebo souvětí.

Sestavte seznam znamének, která jste již poznali, a uveďte jejich grafický zápis. Co tato znaménka označují?

 

Ověřit řešení

tečka.ukončuje výpověď, větu, souvětí
čárka,ohraničuje např. větu v souvětí, oslovení ad.
pomlčka-odděluje části projevu
otazník?ukončuje větu tázací
vykřičník!ukončuje větu rozkazovací, přací a zvolací
dvojtečka:ukončuje uvozovací větu před přímou řečí, před výčtem apod.
středník;zakončuje větu tam, kde nechceme klást tečku
tři tečky...označují vynechání části textu
uvozovky"označují přímou řeč, citaci
závorky( )oddělují části vložené do věty

 

Punkt - bod, tečka, místo (z lat. punctum); inter - mezi, v blízkosti (z lat.)

 

Co označujeme slovem diakritika? (1)

 

 

 

Co znamená sousloví "postoj mluvčího"? (2)

Interpunkce a druh věty

 

Podle postoje mluvčího rozlišujeme na základní škole tyto druhy vět:

 

  • oznamovací
  • tázací
  • rozkazovací
  • přací
  • zvolací

 

Druh věty (postoj mluvčího) poznáme podle slovesného způsobu, částečně podle slovosledu, v řeči podle intonace a v grafické podobě také podle interpunkčního znaménka (tečka, otazník, vykřičník, ale také např. dvojtečka, tři tečky, čárka, pomlčka).

Pomocí interpunkčních znamének se tedy snažíme zapsat to, co chce mluvčí říci a také jak to chce říci.

 

 

Pamatuj

Věty oznamovací (sloveso v oznamovacím nebo podmiňovacím způsobu) zpravidla uzavíráme tečkou (Rád bych šel ven. Kolona aut zaplnila celou křižovatku.)

Na konci vět tázacích (sloveso v oznamovacím nebo podmiňovacím způsobu) píšeme otazník (Která rostlina je bolševník? Přineseš mi podmáslí?).

Věty rozkazovací (sloveso v rozkazovacím, oznamovacím, podmiňovacím způsobu nebo infinitivu) mohou končit vykřičníkem, ale také tečkou (Jdi mi z očí! Zastavit stát.).

Věty přací a zvolací (sloveso v oznamovacím, rozkazovacím nebo podmiňovacím způsobu) nejčastěji uzavíráme vykřičníkem, ale také tečkou, případně kombinací znamének (To je krása! Ať už je jaro. Proč zrovna já?!).

 

 


 

 

 

V kterých větách můžeme psát vykřičník? (3)

Odpovědi a pomůcky:

1. Slovem diakritika (diakritická znaménka) označujeme znaménka, která pozměňují význam písmene (jsou jimi např. čárka - á, háček - š, přehláska - ä, kroužek - ů ad.).

3. Spojením "postoj mluvčího" označujeme úmysl, s nímž mluvčí hovoří (co a jak chce říci), nebo situaci, v níž mluvčí hovoří (např. mluvčí chce někomu něco rozkázat, mluvčí se na něco ptá atd.).

4. Vykřičník můžeme psát ve větách rozkazovacích, zvolacích a přacích.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní čárky v souvětí a Psaní čárky ve větě jednoduché.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci