Složité souvětí souřadné

Doposud jsme se věnovali tzv. jednoduchému souvětí souřadnému, tj. souvětí, které obsahovalo pouze dvě věty hlavní.

 

Připomínáme, že souvětí souřadné obsahuje alespoň ...

Souvětí podřadné obsahuje pouze ...

Věta hlavní není mluvnicky ...

Věta vedlejší je mluvnicky ...

 

Jak dokážete mluvnickou závislost věty vedlejší? (1)

 


Proč se ve slovech souřadicí a podřadicí píše krátké i? (2)

Spojky souřadicí spojují vždy dva stejné větné členy (Je malý, ale šikovný.), dvě věty hlavní (Děda se snažil usnout, ale dvojčata příliš křičela.) nebo dvě věty vedlejší stejného druhu (Jdu tam, kam jsi mě poslal, ale kde se jistě brzy uvidíme.).

 

 

 

Z kolika vět se skládá složité souvětí podřadné? (3)

Složité souvětí souřadné

 

Pamatuj

Za složité souvětí souřadné považujeme souvětí, které se skládá alespoň ze tří vět.

Takové souvětí musí obsahovat alespoň dvě věty hlavní, dále může obsahovat libovolný počet vedlejších vět.

 

 

 


Připomínáme, že složité souvětí souřadné se může skládat z většiho počtu vět hlavních či pouze ze vět hlavních.

 

 


Poučení o větě vložené

Dále připomínáme, že rozdělena jinou větou na dvě části může být jak věta vedlejší,

 

 

tak i věta hlavní.

 

Pamatuj

Souřadné souvětí obsahuje alespoň dvě věty hlavní a libovolný počet vedlejších vět.

Věty hlavní a věty vedlejší stejného druhu mohou být připojeny spojkami souřadicími.

Jak do věty hlavní, tak do věty vedlejší může být vložena jiná věta.

Souhrnná cvičení

 

7. Určete druhy vět ve složitém souvětí souřadném: Už před polednem jsem slyšela babičku, jak se připravuje na procházku, ačkoliv pravidelně odcházela až po sedmé hodině, a pomyslela jsem si, že je to proto, že ji čeká schůzka s panem továrníkem. Dno našeho potoka je pokryto spoustou malých oblázků, a tak můžete směle vkročit do vody, neboť se nelze zranit o žádný vyčnívající hrot, vždyť voda je již dávno obrousila.

 

8. Určete druhy vět ve složitém souvětí souřadném: V olomouckých tramvajích můžeme často vidět starší lidi, kterak se ze všech chabých sil, které jim ještě zbývají, drží za madlo sedadla a jak se rozhlíží, zda neobjeví volné místo, ale místní mladí si spokojeně sedí a tváří se, že spí nebo že vůbec nevidí, co se kolem děje.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Na větu vedlejší (její obsah) se lze zeptat jinou větou, protože VV vyjadřuje větný člen jiné věty.

2. Jedná se o přídavná jména účelová, která vyjadřují účel, určení, smysl předmětu, jevu, osoby (kropicí, řídicí, prací, žací). Dlouhá hláska se užívá v přídavných jménech dějových (vůz kropící silnici, policista řídící dopravu, žena peroucí v nové pračce).

3. Také složité souvětí podřadné obsahuje alespoň tři věty (jednu VH, libovolný počet VV).

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci