Vedlejší věta přívlastková

 

Vedlejší věta přívlastková nahrazuje přívlastek věty hlavní (Nalezli jsme louku, která v dalších dnech získala jméno Komárová.).

Váže se vždy na podstatné jméno věty hlavní, tj. rozvíjí podstatné jméno (louka, která získala jméno).

Ptáme se na ni podobně jako na přívlastek otázkami jaký, který, čí (Jakou, kterou louku jsme nalezli? → Která v dalších dnech získala jméno Komárová.).

Obsah této věty můžeme vyjádřit přídavným jménem (Nalezli jsme Komárovou louku.).

Velmi často bývá uvozena zájmeny jaký, který, čí, jenž.

 

Jaké významy má slovo přívlastek? (1)

 

Proč je ve spojení Komárová louka první písmeno velké? (2)

 

 

Uvozuje zájmeno který pouze VV přívlastkovou? (3)

Vložená věta

 

Vedlejší věty přívlastkové bývají často vloženy do věty hlavní.

Vložená věta se odděluje od věty, do níž je vložena, z obou stran čárkou (Prvním úkolem, který kdy dostal, bylo nařezat vrbové proutí.).

Pamatuj

Vedlejší věty přívlastkové bývají často uvozeny vztažnými zájmeny (jaký, který, jenž), v hovorové řeči však mohou být uvozeny i dalšími výrazy (např. kam, kdy, kde, aby, že).

Z tohoto důvodu nedoporučujeme určovat vedlejší věty podle spojovacích výrazů.

 

Jakou úlohu mají vztažná zájmena? (4)

Souhrnná cvičení

 

4. Určete druh vedlejších vět.: Byl to takový šramot, jako by na podlaze pobíhala myš. Zavolali právě ve chvíli, kdy jsem usnul. Pořídila si takové květiny, že se mezi nimi téměř ztrácela. Překvapil mě její dotaz, zda přijede babička. Kocour, o němž babička vyprávěla, spal v košíku. Ti, kteří se cítí lépe, mohou dnes na chvíli opustit lůžko. Vzpomínáme na ty, kteří již zemřeli. I váš Vendelín byl mezi těmi, které ředitel potrestal. Bylo mi řečeno, s jakým lumpem jsme se zapletli. Ukaž, kterým dětem jsi pomáhala.

 

5. Určete, kterou větou lze nahradit podtržený větný člen.: To je kolo našeho Mirka. Nejvíce mi chutnají babiččiny buchty a koláče. Obrátili se na nás s prosbou o pomoc. Olomouc, ležící v malebném kraji, ve mně vždy evokovala ženskou bytost. Byl to neuvěřitelný šramot. Nejraději bych chtěl bych být kovbojem. Ona se na věc dívá stejně jako já. Procházeli jsme se pod korunami stromů. Polštáře mechu sváděly k lenošení. Rychle běží chvíle strávené s milými lidmi.

 

6. Určete, který druh vedlejší věty lze doplnit k větě hlavní.: Slyšeli jsme, jak ... Slyšeli jsme sousedy, kteří ... Kteří ..., ať se dostaví do sborovny. Stál jsem, jako ... Byl to zvuk, jako ... Překvapil mě její dotaz, proč ... Proč bychom se netěšili, když ... Jeho přání, abychom ..., nás moc potěšilo. Aby ..., poslouchej rodiče. To je jediný způsob, jak ...

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slovem přívlastek označujeme atribut, vlastnost, rys, příznak (např. přívlastkové víno).

2. Jedná se o vlastní jméno, tj. louka získala (neoficiální) pojmenování.

3. Zájmeno který může uvozovat také větu např. podmětnou, přísudkovou, předmětnou.

4. Vztažná zájmena připojují větu vedlejší k větě hlavní.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci