Složité souvětí podřadné 1

Určete počet vět hlavních a vět vedlejších v souvětí.

Jakmile naši fotbalisté dostali gól, pustili se do dobývání soupeřovy branky, i když bylo jasné, že zbrklým útočením mohou způsobit situace, které budou jejich obránci s brankářem jen těžko řešit.

 

Ověřit řešení

Souvětí se skládá z jedné věty hlavní a čtyř vět vedlejších.

1. jakmile naši fotbalisté dostali gól - věta vedlejší

2. pustili se do dobývání soupeřovy branky - věta hlavní

3. i když bylo jasné - věta vedlejší

4. že zbrklým útočením mohou způsobit situace - věta vedlejší

5. které budou jejich obránci s brankářem jen těžko řešit - věta vedlejší

 

Pamatuj

Za tzv. složité souvětí podřadné tradičně považujeme takové souvětí, které se skládá z jedné věty hlavní a minimálně dvou vět vedlejších (Když jsme všichni řekli svůj názor, vyšlo nám, že zítra přece jen vyrazíme.).

 

 

Definujte jednoduché souvětí podřadné a souvětí souřadné. (1)

 


Co znázorňují v diagramu šipky? (2)

 

Při určování druhů vět ve složitém souvětí podřadném doporučujeme nejprve určit větu hlavní a teprve poté pomocí otázek (nebo jiných pomůcek) druhy vět vedlejších.

 

 

1. Vyšlo nám. (VH)

2. Kdy nám (to) vyšlo? → Když jsme všichni řekli svůj názor. (VV časová)

3. Kdo, co nám vyšlo? → Že zítra přece jen vyrazíme. (VV podmětná)

 


 

 

Jak rozlišíme větu hlavní a věty vedlejší? (3)

Vysvětlete termíny věta řídicí a věta závislá. (4)

Prozatím jediná změna - kromě většího počtu vedlejších vět - oproti jednoduchému souvětí podřadnému tví v tom, že VV nemusí záviset pouze na VH, řídicí větou ve složitém souvětí může být i věta vedlejší.

 

 

1. Říkám vám. (VH)

2. Koho, co vám říkám? → Že se máte postavit. (VV předmětná)

3. Jak, jakým způsobem se máte postavit? → Abyste byli čelem otočeni k sobě. (VV způsobová)

 

 


Poučení o větě vložené

Složité souvětí podřadné může rovněž obsahovat větu vloženou. Nezkušenému mluvčímu se pak může zdát, že souvětí obsahuje více vět a rovněž více vět hlavních.

 

Nerad vzpomínal, jak míčem, který dostal, rozbil okno tak nešťastně,

že mu byl udělen pořádný výprask.

 

Souvětí na první pohled obsahuje 5 vět (5 částí oddělených čárkou), z toho 3 vět vedlejších a 2 vět hlavních (nerad vzpomínal, rozbil okno tak nešťastně).

 

Ve skutečnosti souvětí obsahuje pouze pouze čtyři věty, neboť věta jak míčem rozbil okno tak nešťastně rozdělena na dvě části větou který dostal.

 

Nerad vzpomínal, jak míčem, který dostal, rozbil okno tak nešťastně,

že mu byl udělen pořádný výprask.

 

Souvětí se tedy skládá ze 4 vět, jedné věty hlavní (nerad vzpomínal) a tří vět vedlejších (jak míčem rozbil okno tak nešťastně / který dostal / že mu byl udělen pořádný výprask).

Která VV bývá nejčastěji větou vloženou? (5)

 

Pamatuj

Složité souvětí podřadné se skládá z jedné věty hlavní (VH) a několika vět vedlejších (VV). VV nezávisí pouze na VH, mohou záviset na jiné VV.

Nadále platí, že VH neobsahuje spojovací výraz a že VV je uvozena spojovacím výrazem (pozor však na věty rozdělené vloženou VV).

Souhrnná cvičení

 

6. Určete druhy vět: Ještě nevím, co budu dělat, až přijdu domů s tou poznámkou, kterou mi Sodík napsal do žákovské knížky. Když se pozastavíš nad naší situací, opravdu zjistíš, že je směšné, když spolu nemluvíme. Aby bylo jasné, kdo je opravdovým vítězem závodu, pan Průcha, který je definitivním správcem našeho sportovního klubu, nechal vynést stupně vítězů a vavřínové věnce. Pokud by bylo, jako je dnes, myslím, že bychom přece jen mohli vyrazit do hor.

 

7. Určete druhy vět: Než se paní domácí vrátí z lázní, rozhodně musíme vymalovat, protože si velmi dobře pamatuji, co podle svých slov udělala těm, kteří zde bydleli před námi, když se nečekaně vrátila do špinavého bytu. I když nechápu, raději mlčím, aby si třeba někdo příliš aktivní nemyslel, že potřebuji pomoc. Myslím si, že vůbec nebylo hezké, když v skrytu a tiše pozorovali Kamila, jak se bezradně rozhlíží po okolí. Až se dostatečně vzpamatuješ, polož to, co držíš v ruce, někam, kam nedosáhnou děti, ať si nechtě neublíží.

 

8. Určete druhy vět: Když skončila směna, pan Šupich odešel domů, aby konečně zjistil, proč zahlédl Ctirada, jak se nenápadně plíží kolem továrny. A tak se ptám, proč ve chvíli, kdy skladba dosáhla svého vrcholu, spadl dirigent ze své židle? Protože soupeř stále přiváděl posily z alternativního vesmíru, postavili povolal generál do boje Golema, jehož pro nás před lety sestrojil rabbi Löw za podmínky, že bude použit pouze tehdy, když množství nepřátel zahalí slunce, až nebude na obloze vidět. Tam, kam jedeme, nemůže s námi ten, kdo nemá dostatek štěstí a peněz.

 

9. Určete druhy vět: Je jasné, že už se nikdy nedozvíme, kdy začali předkové domorodců, kteří žijí na poušti Gobi, používat gepardy k tomu, aby s nimi lovili větší stádní zvířata. Jelikož jej dobře známe, víme, že se nedá věřit tomu, že by splnil, co slíbil, ačkoliv přísahal na vlastní život. Bylo-li venku, jako by se všichni čerti ženili, spala jsem vždy, jako když mě do vody hodí. Nejdříve se podívejte, jak se postavit správně postavit, abyste stáli vyrovnaní lépe, než stojí Herrmann a Zvonimír.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Jednoduché souvětí podřadné se skládá z jedné VH a jedné VV, souvětí souřadné alespoň ze dvou VH a libovolného počtu VV.

2. Šipky ukazují závislost, směřují k větě řídicí (k větě, kterou se ptáme).

3. Prozatím platí pomůcka, že věta hlavní neobsahuje spojovací výraz (jedná se o samostatnou, nezávislou větu) a věty vedlejší začínají spojovacím výrazem (jsou závislé).

4. Věta řídicí řídí větu závislou, tj. větou řídicí se můžeme zeptat na větu závislou, větou závislou si odpovídáme.

5. Větou vloženou bývá nejčastějí VV přívlastková.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci