Jednoduché souvětí souřadné 2

Pamatuj

Prozatím se věnujeme takovému jednoduchému souvětí souřadnému, jež obsahuje pouze věty hlavní.

 

Určete poměr mezi větami hlavními podle spojovacích výrazů:

 

 


 

Které spojky mohou vyjadřovat více poměrů? (1)

Odkud pochází jméno Gudrun a co znamená? (2)

 

 

Který známý vědní obor často užívá substituci? (3)

 

Umíte pomocí substituce určit PU podmínky a přípustky? (4)

Substituce spojek

 

Při určování poměrů mezi větami (hlavními) se řídíme spojkami a jejich významem. To ovšem znamená znát nazpaměť poměrně velkou řádku spojovacích výrazů.

Proto doporučujeme, abyste se za každý poměr naučili zástupný spojovací výraz a pomocí něj (tzv. substitucí, tj. náhradou) určovali významový poměr mezi větami.

 

 

Za zástupné spojovací výrazy doporučujeme:

 

Poměr slučovací - a, přitom

Poměr stupňovací - (a) dokonce

Poměr odporovací - ale, jenže

Poměr vylučovací - buď - nebo

Poměr důsledkový - (a) proto

Poměr příčinný (důvodový, vysvětlovací) - neboť, vždyť

 


 

 

 

Přehled spojek a jejich významu

 

Volné řazení vět bez spojovacího výrazu

 

Pamatuj

Věty hlavní jsou v souvětí souřadném buď spojeny spojkami souřadicími, nebo jsou k sobě volně přiřazeny beze spojky.

I v takovém případě můžeme určit poměr mezi větami např. na základě obsahu, významového poměru mezi větami, nebo pomocí souřadicího spojovacího výrazu, který si do souvětí doplníme.

 

 

Souhrnná cvičení

 

6. Určete poměry mezi větami hlavními: Chvíli jsme hráli šachy, chvíli jsme si malovali, pak už byl čas k obědu. Bez slunečního světla bychom nejen neviděli, ale rostliny by nemohly produkovat kyslík, proto by lidstvo brzy vyhynulo. Půjdeme už spát, nebo si něco zahrajeme a počkáme na tátu? Jednorožci jsou bázlivá zvířata, vídáme je tudíž jen málokdy, ovšem v době říje děsně funí, a proto mnohdy stačí dobře poslouchat a přece jen spatříte tu magickou bytost.

 

7. Určete poměry mezi větami hlavními: Jděte to oznámit školníkovi, anebo tu maličkost opravte sami. Nešli jsme nikam, začalo totiž pršet. Umyjte si ruce, pak dostanete oběd. Šura často brečí, dnes dokonce brečela už třikrát. V televizi je pěkná detektivka, mně se však už chce spát. Teď se musíš poklonit, jinak ti dá král setnout hlavu. Hned svítí slunce, hned zas prší. Dobře jsme pojedli, a koláče jsme si tak mohli nechat až na večeři. Obrázek se mi povedl, nadto se líbil i Li-čao. Dostala jsem jedničku, však také jsem se řádně snažila.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Např. Spojky a, nebo (poměr slučovací, odporovací), však (odporovací, důvodový).

2. Gudrun je staré německé jméno, vykládá se jako "bojová runa (tajemství)".

3. Substituci časo využívá matematika (nahrazuje složité výrazy jednoduššími).

4. PU podmínky můžeme nahradit VV se spojkou pokud (za hezkého počasí - pokud bude hezké počasí), PU přípustky VV se spojkou i když (navzdory své snaze - i když se snažila).

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci