Jednoduché souvětí souřadné 1

Vzkázal nám, že se brzy sejdeme, abychom vyřešili náš problém.

Ve středu jsem onemocněla, proto se nezúčastním dnešní schůzky a asi nepřijdu ani na příští.

Určete druhy vět vedlejších v obou souvětích. Lze ve druhém souvětí nahradit některou vedlejší větu větným členem?

 

Ověřit řešení

1. souvětí: věta hlavní – VV předmětná - VV účelová.

2. souvětí: V tomto souvětí nemůžeme určit druhy vedlejších vět a představené věty nelze vyjádřit větným členem. Nejedná se totiž o věty závislé na jiné větě, tedy o vedlejší věty, souvětí se skládá pouze z vět hlavních.

 

Pamatuj

Souvětí souřadné se skládá aspoň ze dvou vět hlavních a libovolného počtu vedlejších vět (tj. vzniká spojením nejméně dvou vět hlavních ve větný celek).

Věty hlavní na sobě mluvnicky nezávisí (nelze se na ně zeptat jinou větou). Věty vedlejší závisí na větě řídicí (můžeme se na ně zeptat jinou větou).

Věty hlavní jsou v souřadném souvětí většinou spojeny souřadicími spojkami (a, i, ani, nebo, anebo, či atd.).

 

Definujte souvětí podřadné. (1)

 

Jakou úlohu mají spojky podřadicí? (2)

 

 

Čím se liší jednoduché souvětí souřadné od podřadného? (3)

Jednoduché souvětí souřadné

 

Pamatuj

Prozatím se budeme věnovat jednoduchému souvětí souřadnému, tj. souvětí, které obsahuje pouze dvě věty hlavní.

 

Věty hlavní jsou buď spojeny spojkami souřadicími, nebo jsou k sobě přiřazeny beze spojky.

Spojky souřadicí spojují vždy dva stejné větné členy (Chodíme do lesa, ale na louku raději ne.), dvě věty hlavní (Neměl strach, dokonce si zpíval.) nebo dvě věty vedlejší stejného druhu (Jdu tam, kam jsi mě poslal a kde budu mít od tebe klid.).

 

Spojky souřadicí vyjadřují tzv. významový poměr (obsahový vztah) mezi větami a tvoří relativně uzavřený systém (tzn. jejich výčet se lze naučit nazpaměť).

 

Významové poměry mezi větami hlavními

 

Poměr slučovací

Setmělo se, zvedl se vítr, v dálce bylo slyšet hřmění.

- věty jsou k sobě prostě přiřazeny, obsahy jsou rovnocenné, vyjadřují sounáležitost

- typický zástupce: a

- další spojky a spojovací výrazy: a, i, ani, přitom, rovněž, též, (a) pak, (a) potom, (a) nakonec, (někdy i spojka nebo), ani - ani, zčásti - zčásti, jednak - jednak, jak - tak, hned - hned, tu - tu, dílem - dílem ad.

 

Poměr stupňovací

Otřesený Pavlík se brzy posadil, a dokonce se trochu usmál.

- druhá věta zesiluje, stupňuje obsah věty první

- typický zástupce: (a) dokonce

- další spojky a spojovací výrazy: ba, ba i, ba ani, ba dokonce, dokonce, dokonce i, ale i, přímo, nadto, nejen(že) - ale (i), nejen(že) - nýbrž (i), nejen(že) - ale dokonce (i), nejen - nýbrž naopak ad.

 

Poměr odporovací

Květiny jsem sice nenesl, zato jsem koupil pěkný dárek.

- obsahy vět jsou v rozporu, druhá věta popírá obsah věty první, je s ním v nesouladu nebo jej omezuje

- typický zástupce: ale

- další spojky a spojovací výrazy: ale, však, avšak, nicméně, leč, nýbrž, jenže, jenomže, naopak, ale zato, zato však, ale také, také však, ale ani, sice - ale, jistě - ale přece jen ad.

 

 

Co vyjadřuje poměr? (4)

 

Ve kterém poměru se píší čárky před spojkou a? (5)

Poměr vylučovací

Buď se uč, nebo mi pojď pomoci.

- obsahy vět se vylučují, nemohou platit současně, platí kterýkoliv obsah, ale jen jeden z uvedených, buď platí jedno, nebo druhé

- typický zástupce: buď - nebo

- další spojky a spojovací výrazy: nebo, anebo, či, jinak, buď - (a)nebo, buď - buď, ať - či, aťsi - nebo ad.

 

Poměr důsledkový

Nic se mi nedaří, a proto jsem zoufalá.

- druhá věta vyjadřuje důsledek obsahu věty první

- typický zástupce: a proto

- další spojky a spojovací výrazy: proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak

 

Poměr příčinný (důvodový, vysvětlovací)

Byla jsem zoufalá, neboť se mi nic nedařilo.

- druhá věta uvádí příčinu, důvod pro obsah věty první, druhá věta vysvětluje obsah věty první

- typický zástupce: neboť

- další spojky a spojovací výrazy: neboť, vždyť, totiž, neb; tj., a to, však, však také

 


 

 

 

Souhrnná cvičení

 

7. Určete poměry mezi větami hlavními: Nechtěli jej v Plzni, ba ani slabší kluby o hráče neprojevily zájem. Malá Kačenka se hned smála, hned plakala. Paní koza se ani nedivila, vždyť věděla o neposlušnosti svých kůzlátek. Máte hezký pokoj, nedovedete si však toho vážit. Buď se usmíříte, nebo pošleme Filípka domů. Knihu jsem nečetla, nemohu ti tedy o ní povídat. Fredegar přišel na sraz pozdě, zdržel se totiž nákupem stanových kolíků. Přichází noc, jenže to zase bude noc bez hezkých snů. Bohužel z nealkoholických nápojů máme už jen limonádu, nebo vám mohu natočit kofolu. Ve vítězství věřili nejen trenéři, ale dokonce i fanoušci. Nadával mi, a proto jsem po něm hodil to shnilé jablko. Nic ji nebolí, nic ji netrápí.

 

8. Určete poměry mezi větami hlavními: Sbalím si věci, pak půjdu na autobus. Nezlobím se na tebe, naopak jsem velmi potěšen. Buď přijmete naše pravidla, nebo si najděte jiné soupeře. Před odjezdem nejen nakoupila, ale i uvařila. Nerozčiluj se, však já také příliš nejásám. Vařili jsme v polních podmínkách pudink, jenže jsme jej připálili. V kupé se uvolnila místa, můžeme si tudíž sednout. Jdi domů, nebo se na tebe budou vaši zlobit. Všichni jsme hned usnuli, neboť jsme byli velmi unaveni. Rád studoval jazyky i knihy četl jako každý jiný. Slíbila polepšit se, a tak se na ni příliš nezlobte. Prošli jsme si celý hrad, ba i do sklepení jsme se podívali.

 

9. Určete poměry mezi větami hlavními: Příběh jsem nejen sám četl, nýbrž jsem ho slyšel i od strýce. Sice mám z pozvání radost, jenže bohužel musím odmítnout. Přijď hned, nebo už nechoď vůbec. Zvonek jsem neslyšela, byla jsem totiž v koupelně. Nakonec jsme ani nelyžovali, ani jsme nepostavili sněhuláka. Postupoval správně, práci se mu však nepovedlo dokončit. Stůj, nebo střelím! Hodně jsi zlobila, tedy ti Mikuláš nic nepřinesl. Mladík se na stařenku nejen usmál, dokonce ji pustil i sednout. Nerozčiluj se, vždyť už se blíží prodavačka. Večer čekáme návštěvu, proto se hned pustíme do úklidu. Souhlasím s tebou a též to podepíšu.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Souvětí podřadné obsahuje pouze jednu větu hlavní.

2. Spojky podřadicí připojují věty vedlejší k řídicím větám.

3. Jednoduché souvětí souřadné obsahuje dvě věty hlavní, jednoduché souvětí podřadné jednu větu hlavní a jednu větu vedlejší.

4. Poměr vyjadřuje vztah někoho, něčeho k někomu, něčemu.

5. Čárka před a se píše ve všech poměrech kromě poměru slučovacího.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci