Druhy vedlejších vět - souhrnná cvičení 3

Při určování druhů vedlejších vět pamatujte:

 

Vedlejší věty vznikají z větných členů věty hlavní. Pokud ve větě hlavní chybí některý větný člen, může být vyjádřen vedlejší větou.

 

 


 

Může být pomocí VV vyjádřen i přísudek? (1)

Kterými výrazy může být připojena VV k větě hlavní? (2)

Věta vedlejší může být v kterémkoliv pořadí. Identifikovat ji můžeme např. tak, že se na ni dá zeptat větou hlavní (řídicí), nebo tak, že obsahuje podřadicí spojovací výraz.

 

 


Připojuje výraz jak výhradně VV způsobovou? (3)

Stačí nepatrně pozměnit větu hlavní (její obsah a strukturu) a změní se druh věty vedlejší.

 

 


Mnohdy stačí pozměnit spojovací výraz a změní se druh věty vedlejší.

 

 


Druhy VV neurčujte podle spojovacích výrazů. Znalost některých spojek může být pouze jednou z pomůcek při určování vedlejších vět.

Na druhou stranu skutečně existují výrazy, které se vážou pouze s jedním druhem vedlejší věty (např. spojka -li s VV podmínkovou).

 

 


Které věty nejčastěji uvozují výrazy protože, aby, pokud, i když? (4)

Při určování vedlejších vět doporučujeme používat otázky, ovšem je zcela nezbytné zeptat se celou větou hlavní a odpovědět si taktéž celou větou vedlejší.

Otázky nepomohou při určování VV přísudkové (identifikuje se podle sponového slovesa) a VV doplňkové (často následuje po slovesu smyslového vnímání, vedlejší věta má dvojí vazbu).

 

 


Zvláště si dejte pozor při odhalování vedlejších vět přívlastkových, protože mohou být uvozeny mnoha výrazy a zájmeno který (jaký, čí) může připojovat také jiné druhy vedlejších vět.

 

 


Odpovědi a pomůcky:

1. VV přísudková nevyjadřuje celý přísudek, pouze jmennou část přísudku jmenného se sponou.

2. VV bývá připojena nejčastěji podřadicími spojkami, vztažnými zájmeny, vztažnými příslovci a číslovkami.

3. Vztažné příslovce jak může uvozovat např. i VV předmětnou (Říkal mi, jak se mám chovat.), VV podmětnou (Nebylo jasné, jak se zachová.) ad.

4. Tyto podřadicí spojky často potkáváme na počátku VV příčinné (protože), VV účelové (aby), VV podmínkové (pokud) a VV přípustkové (i když).

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci